Hỗn hợp khí x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

     

Hỗn đúng theo X có O2 và O3 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y có metylamin cùng etylamin bao gồm tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y yêu cầu vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O với N2, những chất khí khi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ lệ V1 : V2 là :


Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là $C_ar nH_2ar n + 3N$

Quy đổi tất cả hổn hợp O3, O2 thành O, bảo toàn khối lượng :$m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O$

Bảo toàn nhân tố O : $2n_CO_2 + n_H_2O = 2n_O_2$


Đặt CTPT vừa đủ của 2 amin là (C_ar nH_2ar n + 3N).

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 22

Theo giả thiết suy ra : (14ar n + 17 = 2.17,833 Rightarrow ar n = frac43).

Quy đổi hỗn hợp O3, O2 thành O, theo định nguyên tắc bảo toàn cân nặng ta tất cả .

Xem thêm: Tóc Xoăn Mì Tôm Cho Mặt Tròn, Tóc Uốn Xù Mì Hợp Với Khuôn Mặt Nào

Sơ đồ phản ứng :

(2C_arnH_2arn+3Nxrightarrowt^o2arnCO_2+(2arn+3)H_2O+N_2,,,,(1))

mol : 1 (arn) (dfrac2arn+32)

Theo (1) ta tất cả : 

(n_O,,pu = 2overline n + dfrac2overline n + 32 = 5,5,,mol Rightarrow m_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = m_O = 5,5.16 = 88,,gam Rightarrow n_left( mO_ m3, m mO_ m2 ight) = frac882.22 = 2,,mol.)

Vậy VY : VX  = 1 : 2.


Đáp án phải chọn là: d


...

Xem thêm: Loại Nước Uống Cho Người Tiểu Đường, 11 Loại Nước Uống Tốt Cho Bệnh Nhân Tiểu Đường


Bài tập gồm liên quan


Bài tập đốt cháy amin Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy 1 amin A chiếm được $n_H_2O-n_CO_2=1,5n_amin $thì amin đó là


Khi đốt cháy a mol amin X no, mạch hở ta nhận được x mol CO2; y mol H2O; z mol N2. Biểu thức đúng là


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no, mạch hở, đối chọi chức X bằng một lượng khí oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 cùng 9,9 gam H2O. CTPT của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, nhận được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn) với 20,25 gam H2O. CTPT của X là


Đốt cháy một hỗn hợp amin A yêu cầu V lít O2 (đktc) chiếm được N2 với 31,68 gam CO2 với 7,56 gam H2O. Quý hiếm V là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bởi lượng ko khí đầy đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Mang thiết không khí chỉ bao gồm N2 cùng O2 trong số ấy oxi chiếm phần 20% thể tích ko khí. X có công thức là :


Đốt cháy hoàn toàn amin X bằng oxi vừa đủ, dẫn cục bộ sản phẩm qua bình cất dungdịch Ca(OH)2 dư thấy gồm 4 gam kết tủa và trọng lượng bình tăng 3,2 gam và bao gồm 0,448 lít khí (đktc) thoát thoát khỏi bình. X tất cả CTPT là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam một amin no, mạch hở đối kháng chức nên dùng 10,08 lít khí O2 (đktc). CTPT của amin là


Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp hai amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 3,6 gam H2O. Phương pháp phân tử của 2 amin là :


Có hai amin bậc một gồm A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). Đốt cháy trọn vẹn 3,21 gam amin A xuất hiện khí CO2, tương đối H2O cùng 336 cm3 khí N2 (đktc). Lúc đốt cháy amin B thấy $V_CO_2:V_H_2O=2:3$. Hiểu được tên của A có tiếp đầu ngữ “para”. Công thức cấu trúc của A, B theo lần lượt là :


Hỗn đúng theo X gồm tía amin đối chọi chức là đồng đẳng tiếp nối nhau. Đốt cháy hoàn toàn 11,8 gam X nhận được 16,2 gam H2O, 13,44 lít CO2 (đktc) với V lít khí N2 (đktc). Tía amin trên bao gồm công thức phân tử theo thứ tự là :


Hỗn thích hợp X tất cả O2 cùng O3 bao gồm tỉ khối so với H2 là 22. Tất cả hổn hợp khí Y gồm metylamin với etylamin tất cả tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt cháy trọn vẹn V1 lít Y bắt buộc vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy gồm CO2, H2O cùng N2, các chất khí lúc đo sinh sống cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là :


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp 2 amin no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp nhau, chiếm được CO2 với H2O với tỉ trọng số mol là: $n_CO_2:n_H_2O$= 7 : 10. Hai amin bên trên là:


Đốt cháy hết 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) X gồm 2 amin đơn chức, bậc một A và B là đồng đẳng kế tiếp. Cho tất cả hổn hợp khí với hơi sau khi đốt cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH dư, thấy trọng lượng bình 2 tăng 21,12 gam. Tên thường gọi của 2 amin là :


Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp X có 2 amin no, solo chức , mạch hở bằng không khí, tiếp nối cho hỗn hợp qua NaOH dư thấy khối lượng dung dịch tăng 24 gam cùng thấy thoát ra V lít khí tất cả hổn hợp Y(đktc) có 2 khí tất cả tỉ lệ mol là 1:9. Quý giá của V là


Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ trọng thể tích $V_CO_2:V_H_2O$ = a chuyển đổi như thế nào ?


Hỗn đúng theo M có một anken và hai amin no, đối kháng chức, mạch hở X với Y là đồng đẳng sau đó (MXY). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M yêu cầu dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 cùng 2,24 lít CO2 (đktc). Hóa học Y là


Đốt cháy trọn vẹn 12,95 gam các thành phần hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản nghịch ứng nhận được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Cực hiếm của m là


Đốt cháy 50 ml các thành phần hỗn hợp khí X tất cả trimetylamin cùng 2 hiđrocacbon là đồng đẳng tiếp tục bằng oxi vừa đủ, nhận được 375 ml các thành phần hỗn hợp khí cùng hơi Y. Mang lại Y trải qua H2SO4 quánh dư thì sót lại 175 ml, những thể tích khí đo ở thuộc điều kiện. CTPT của 2 hiđrocacbon là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp X gồm 1 amin no, mạch hở, đối kháng chức với 1 ancol no, mạch hở, đơn chức bằng 151,2 lít không khí (vừa đủ) nhận được 17,92 lít khí CO2; 21,6 gam H2O; 123,2 lít khí N2 (các thể tích khí đo làm việc đktc). CTPT của ancol cùng amin là


Hỗn phù hợp X cất 1 amin no mạch hở đối kháng chức, 1 ankan, 1 anken. Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol X đề xuất dùng đầy đủ 1,03 mol O2. Thành phầm cháy thu được có chứa 0,56 mol CO2 với 0,06 mol N2. Phần trăm khối lượng của anken bao gồm trong X sớm nhất với :


Đốt cháy hòa toàn hỗn hợp hai amin no, đối kháng chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, nhận được 1,568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Số đồng phân cấu trúc thuộc nhiều loại amin bậc hai của nhì amin đó là:


Đốt cháy hoàn toàn m gam C2H5NH2 thu được thành phầm gồm H2O, CO2 và 1,12 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


13,35 gam hỗn hợp X có 2 amin no đối chọi chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tính năng với dung dịch HCl hoàn toản thu được dung dịch đựng 22,475 gam muối . Ví như đốt 13,35 gam các thành phần hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy gồm VCO2/VH2O bằng


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam metylamin rồi cho sản phẩm cháy qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Cân nặng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 amin no đối chọi chức mạch hở tín đồ ta chiếm được 6,72 lít khí CO2(đktc); 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2(đktc). Quý giá của m là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp M tất cả hai amin no, 1-1 chức, mạch hở X với Y (có số mol bằng nhau, MX Y) cần số lượng vừa đủ 13,44 lít O2, nhận được H2O, N2 và 6,72 lít CO2. Chất Y là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 amin no đơn chức bậc 2 mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4 : 7. Tên của amin là:


Hỗn thích hợp khí E bao gồm một amin bậc III no, đối kháng chức, mạch hở cùng hai ankin X, Y (MXY). Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol tất cả hổn hợp E phải dùng 11,2 lít O2 (đktc), thu được các thành phần hỗn hợp F có CO2, H2O với N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng dung dịch KOH đặc, dư đến phản ứng trọn vẹn thấy cân nặng bình bazơ nặng nề thêm 20,8 gam. Số cặp công thức kết cấu ankin X, Y thỏa mãn nhu cầu là


Hỗn phù hợp X chứa etylamin cùng trimetylamin. Tất cả hổn hợp Y chứa 2 hiđrocacbon mạch hở có số liên kết pi nhở hơn 3. Trộn X và Y theo tỉ lệ mol nX : nY = 1:5 thu được tất cả hổn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn 3,17 gam hỗn hợp Z đề xuất dùng vừa đủ 7,0 lít khí oxi (đktc), thành phầm cháy bao gồm CO2, H2O cùng N2 được dẫn qua hỗn hợp NaOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng 12,89 gam. Phần trăm khối lượng của etylamin trong X ngay sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho 1,22 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai amin bậc một (tỉ lệ mol là 1:2) công dụng vừa đầy đủ với 400 ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. Khía cạnh khác, khi đốt cháy trọn vẹn 0,09 mol hỗn hợp X thu được tất cả hổn hợp khí và hơi. Dẫn tổng thể hỗn phù hợp khí cùng hơi kia vào dung dịch Ba(OH)2 dư, rét mướt thì nhận được m gam kết tủa với thoát ra 1,344 lít (đktc) một khí duy nhất. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo E cất axetilen, propin và một amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 5,46 gam tất cả hổn hợp E đề xuất dùng 11,088 lít O2 (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp F tất cả CO2, H2O và khí N2, trong đó tỉ lệ mol CO2: H2O là 1:1. Phân tử khối của amin là


X là một amin no, đối chọi chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn X, chiếm được CO2 và H2O bao gồm tỉ lệ mol CO2 : H2O bằng 8 : 11. Hiểu được khi mang lại X tác dụng với dung dịch HCl sinh sản muối bao gồm công thức dạng RNH3Cl. Số đồng phân kết cấu của X thỏa mãn nhu cầu điều kiện trên là:


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ thông tin và Truyền thông.