HỖN HỢP KHÍ X GỒM ETILEN VÀ PROPIN

     

Câu 445240: Hỗn hợp khí X tất cả etilen và propin. Mang lại a mol X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3 nhận được 17,64 gam kết tủa. Khía cạnh khác, a mol X phản ứng về tối đa với 0,44 mol H2. Quý hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm etilen và propin

0,32.

B. 0,46.

C. 0,22.

D.

Xem thêm: Trang Trí Tiệc Sinh Nhật Cho Bé Trai, 5 Cách Đơn Giản Tại Nhà

0,34.


- Khi chức năng với AgNO3/NH3 thì chỉ gồm propin bội phản ứng:

C3H4 (xrightarrowAgNO_3/NH_3) C3H3Ag ↓

→ nC3H4 = nC3H3Ag

- Khi chức năng tối đa với H2 thì:

C2H4 + H2 (xrightarrowNi,t^o) C2H6

C3H4 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) C3H8

→ nH2 = nC2H4 + 2nC3H4 → nC2H4

Từ đó xác định được quý giá của a.


Giải bỏ ra tiết:

- Khi tác dụng với AgNO3/NH3 thì chỉ tất cả propin phản ứng:

C3H4 (xrightarrowAgNO_3/NH_3) C3H3Ag ↓

→ nC3H4 = nC3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol.

- Khi tính năng tối đa với H2 thì:

C2H4 + H2 (xrightarrowNi,t^o) C2H6

C3H4 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) C3H8

→ nH2 = nC2H4 + 2nC3H4 → 0,44 = nC2H4 + 2.0,12 → nC2H4 = 0,2 mol.

Xem thêm: Nêu Ứng Dụng Của Gương Cầu Lồi, Gương Cầu Lõm ? Nêu Ứng Dụng Của Gương Cầu Lồi

Vậy a = nC2H4 + nC3H4 = 0,2 + 0,12 = 0,32 mol.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát