Hỗn Hợp Khí X Gồm 0 3 Mol H2 Và 0 1 Mol Vinylaxetilen

     

Hỗn thích hợp khí X có 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Ví như cho toàn thể Y sục từ từ vào hỗn hợp brom (dư) thì gồm m gam brom thâm nhập phản ứng. Quý giá của m là
Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm 0 3 mol h2 và 0 1 mol vinylaxetilen

Vinylaxetilen: CH2=CH-C≡CH phân tử có 3 liên kết π

+) Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 5,8 gam

+) nH2 làm phản ứng = nkhí sút = nX – nY

+) Bảo toàn link π: nBr2 phản ứng = n liên kết π ban đầu – nH2 phản nghịch ứng  


Vinylaxetilen: CH2=CH-C≡CH phân tử tất cả 3 liên kết π

∑nliên kết π = 3.0,1 = 0,3 mol; nX = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn khối lượng: mX = 0,3.2 + 0,1.52 = 5,8 gam => mY = 5,8 gam

$arM_Y=29Rightarrow mathrmn_mathrmYmathrm=fracmathrm5,8mathrm29mathrm=0,2mathrmmol$

=> nH2 bội nghịch ứng = nkhí bớt = nX – nY = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol

Bảo toàn links π: nBr2 bội phản ứng = nliên kết π ban đầu – nH2 làm phản ứng  = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

=> mBr2 = 0,1.160 = 16 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại brom hóa trọn vẹn 0,3 mol lếu hợp tất cả một ankin cùng một anken đề xuất vừa đủ 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn thích hợp X tất cả một ankan với một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thấy thể tích láo hợp giảm đi một nửa. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy hết 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp nối qua một lượng dư H2 (to, Ni) để phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau bội nghịch ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn hòa hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 bỏ vào bình bí mật dung tích 8,96 lít (đktc) đựng bột Ni, nung lạnh bình một thời gian thu được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tham gia phản ứng là:


Hỗn hòa hợp X có ankin B cùng H2 có tỉ khối tương đối so cùng với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác nhằm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được các thành phần hỗn hợp Y có tỉ khối tương đối so với CH4 là 1. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì cân nặng bình đựng sẽ:


Đun nóng hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 cùng 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục hỗn thích hợp Y lội thanh nhàn qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (ở đktc) bao gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Trọng lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn đúng theo X tất cả 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun lạnh với Ni xúc tác một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được số gam CO2 với H2O thứu tự là:


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X tất cả C2H2, C2H4, cùng H2 cùng với xúc tác Ni mang đến phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (có tỉ khối so với H2 bởi 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng hỗn hợp X trên, rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa chế tạo thành là


Hỗn phù hợp X tất cả C2H2 với H2 lấy cùng số mol. Rước một lượng các thành phần hỗn hợp X cho đi qua chất xúc tác đam mê hợp, đun cho nóng được hỗn hợp Y bao gồm 4 chất. Dẫn Y qua bình đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam với thoát ra 4,48 lít khí Z (đktc) gồm tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) nên để đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp Y là
Xem thêm: Cách Kiểm Tra Biển Số Xe Máy Chính Chủ Online Đơn Giản Tại Nhà

Hỗn thích hợp khí X gồm 0,3 mol H2 cùng 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời hạn với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối so với không khí là 1. Trường hợp cho cục bộ Y sục từ từ vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom gia nhập phản ứng. Cực hiếm của m là


Hỗn hợp khí A bao gồm 0,4 mol H2 cùng 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni thu được các thành phần hỗn hợp B bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 12. Dẫn các thành phần hỗn hợp B qua dung dịch brom dư, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, khối lượng brom gia nhập phản ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn đúng theo X tất cả một ankan cùng một ankin có tỷ lệ mol 1 : 1. Mang đến 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy hỗn hợp mất màu, cân nặng dung dịch tăng 1,6 gam và khí bay ra có tỷ khối so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất trong tất cả hổn hợp X là:


Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B tất cả cùng số nguyên tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lít H2 để được tất cả hổn hợp Y. Khi mang đến Y qua Pt nung nóng mang lại phản ứng hoàn toàn thì nhận được khí Z bao gồm tỉ khối đối với CO2 bởi 1. CTPT và số mol A, B trong hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh hoạt đkc)


Hỗn hợp thuở đầu gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun nóng bình cùng với Ni xúc tác để triển khai phản ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ lúc đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối tất cả hổn hợp X cùng Y so với H2 theo lần lượt là 24 và x. Quý giá của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 cùng 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol hỗn hợp Y. Mang đến Y phản ứng đầy đủ với 100 ml dd Br2 a mol/l. Quý giá a là


Cho 22,4 lít (đktc) tất cả hổn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung nóng, sau một thời gian phản ứng thì thu được 15,68 lít hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn bộ khí G lội chậm vào trong bình đựng dung dịch brom dư thấy tất cả 80 gam brom phản nghịch ứng. Giá trị x và y thứu tự là


Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung nóng bình 1 thời gian, thu được tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ khối đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 cho phản ứng trả toàn, thu được tất cả hổn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Tất cả hổn hợp khí Y phản nghịch ứng toàn vẹn với bao nhiêu mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp X có axetilen và hiđro trải qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát khỏi dung dịch bội nghịch ứng hoàn toản với 16 gam brom và sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Quý giá của V bằng


Cho hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 cùng C2H2. đem 8,6 gam X chức năng hết với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom làm phản ứng là 48 gam. Phương diện khác, nếu đến 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Xác suất thể tích của CH4 có trong X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon nghỉ ngơi thể khí, khối lượng nhẹ hơn không khí, mạch hở nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư đến phản ứng trả toàn, thấy bao gồm 25,6 gam brom phản ứng. Quý hiếm của m là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Lấy Link Cuộc Họp Trên Teams Trên Máy Tính, Cách Lấy Link Microsoft Team Trên Máy Tính

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.