HỌC SINH LỚP 6C KHI XẾP HÀNG 2 HÀNG 3 HÀNG 4 HÀNG 8 ĐỀU THỪA 1 NGƯỜI

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành 2 mặt hàng , 3 mặt hàng thì vừa đủ, tuy nhiên xếp mặt hàng 4 thì quá 2 người, xếp sản phẩm 8 thì vượt 6 người . Biết số hs trong tầm 35 cho 60 .Tính học sinh lớp 6C.

Bạn đang xem: Học sinh lớp 6c khi xếp hàng 2 hàng 3 hàng 4 hàng 8 đều thừa 1 người

Giải góp mình cùng với ạ !!!!

 


*

Gọi số hs là a ( 35

Theo đề bài xích ta gồm :

a phân tách hết cho 2 và 3 => a trực thuộc BC(2,3)

BCNN(2,3)= 6 => a ở trong 0, 6,12, 18,24,30, 36,42, 48,54,60,...

=> a nằm trong 36,42,48,54

Mà a phân chia 4 dư 2 , a phân tách 8 dư 6

=> a thuộc 54

Vậy số học viên lớp 6C là 54 em.

Chúc bn học xuất sắc ! lựa chọn mk nha!


*

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành 2 hàng , 3 hàng thì vừa đủ, nhưng mà xếp mặt hàng 4 thì quá 2 người, xếp hàng 8 thì vượt 6 tín đồ . Biết số hs trong khoảng 35 mang đến 60 .Tính học sinh lớp 6C.


Vì khi học viên lớp 6C xếp sản phẩm 2, hàng 3, hàng 4, mặt hàng 8 những đủ hàng có nghĩa là số học viên ấy là bội tầm thường của 2, 3, 4, 8.BCNN(2, 3, 4, 8) = 24. Từng bội của 24 cũng là một trong những bội phổ biến của 2, 3, 4, 8. Vày số học sinh của lớp 6C trong khoảng 35 mang lại 60 nên ta buộc phải chọn bội của 24 thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại này. Đó là 24 . 2 = 48Vậy lớp 6C bao gồm 48 học sinh.

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


gọi số học sinh là x, x đông đảo chia hết cho 2,3,4,8, vậy x là bội chung của 2,3,,4,8,tìm bội chung nhỏ nhất

=(^2^3.2=24)tiếp theo search BC:(2;3;4;8)=0;24;48;72)

x=48

vậy số học viên của lớp 6C là học sinh


vì chia hàng 2 và hàng ba thì đủ đề xuất số học sinh sẽ vua phân chia hết cho 3 vừa phân chia hết cho 2 trong khoảng từ 35 đến 60 ta sẽ có những số phân tách hết đến 3 và 2 là 36 42 48 54 60 số phân chia 4 thì thừa 2 chia 8 thì thừa 6 thì chỉ có số 54 đ/s 54 h/s


a, học viên lớp 6c khi xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3 hầu như thừa một người, hàng 4, hàng 8 hồ hết thừa 3 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 mang đến 60. Tính số học viên lớp 6c

b, học sinh lớp 6c lúc xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3 thì hoàn toản hàng, tuy vậy xếp hàng 4 thì vượt 2 người, xếp hàng 8 thì vượt 6 người. Biết số học viên lớp đó trong vòng từ 35 đến 60. Tính số học viên lớp 6c


a, học viên lớp 6c khi xếp mặt hàng 2, hàng 3 hầu như thừa một người, mặt hàng 4, sản phẩm 8 phần lớn thừa 3 người. Biết số học viên lớp đó trong khoảng từ 35 mang lại 60. Tính số học sinh lớp 6c

giải 

gọi số học tập lớp 6C là a ( a (in)N* )

khi xếp mặt hàng 2, hàng 3 hầu hết thừa một người, mặt hàng 4, mặt hàng 8 đa số thừa 3 người 

=> a phân tách 2 dư 1

a chia 3 dư 1 

a chia 4 dư 3 

a phân chia 8 dư 3 

=> a + 5 chia hết đến 2;3;4;8 

=> a + 5 (in)BC(2;3;4;8)

Ta có 

2 = 2

3 = 3

4 = 22

8 = 23

=> BCNN(2;3;4;8) = 23 . 3 = 24 

=> a + 5 (in)B(24) = { 0;24;48;72;...)

Mà a (in)N* => a + 5 (in) 24;48;72;..

=> a (in) 24;48;72;..

Mà a khoảng trường đoản cú 35 mang lại 60.

=> a = 48

Vậy số học sinh của lớp 6C là 48 học sinh

CÂU B GIỐNG CÂU A THAY ĐỔI 1 CHÚT THÔI 


Đúng 0
comment (1)

mình làm cho đúng nhớ tk nhé


Đúng 0
comment (0)

a) Số học viên lớp 6c là :43 học tập sinh

b) Số học sinh lớp 6c là : 54 học sinh


Đúng 0
comment (0)

Học sinh lớp 6C lúc xếp thành mặt hàng 2, mặt hàng 3 thì đầy đủ hang,nhưng xếp hàng 4 thì vượt 2 người, xếp mặt hàng 8 thì thừa 6 người. Biết số học viên lớp đó trong vòng từ 35 mang đến 60. Tính số học viên lớp 6C

GIÚP MIK VỚI 


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi hủy

Gọi số học viên là a (a thuộc N).

Xem thêm: Cách Làm Thiệp 20 10 Tặng Cô Giáo Đẹp Nhất, Bé Làm Thiệp Tặng Mẹ 20 10 (Cach

Do lúc xếp thành 2, 3, 8 mặt hàng thì thiếu hụt mất 1 người nên a + 1 là đủ. 

Vậy: a + 1 đang là BC(2, 3, 8)

Mà BC nằm trong khoảng 36 mang đến 61

BC(2, 3, 8) = 24, 48, 72, ...

Do BC chỉ nằm khoảng trong vòng 36 đến 61.

=> Số học sinh lớp 6C là: 48


Đúng 0

bình luận (0)

Gọi số học sinh là a 

(left(35

Theo đề bài bác ta bao gồm :

a chia hết mang đến 2 và 3 

(Rightarrow)(ain BCleft(2;3 ight))

(BCNNleft(2;3 ight)=6)

(Rightarrow)(ainleft;6;12;18;24;30;36;42;48;54;60... ight\)

mà (left(35

(Rightarrow)(ainleft36;42;48;54 ight\)

Mà a chia 4 dư 2 , a phân chia 8 dư 6 

(Rightarrow)(a=54)

Vậy số học sinh lớp 6C là 54 em ( học sinh đông vượt trời )


Đúng 0
comment (0)

Sao 2 fan khác kết quả vậy


Đúng 0
bình luận (0)

Học sinh lớp 6C lúc xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3 thì đầy đủ hàng, tuy thế vừa xếp mặt hàng 4 thì vượt 2 người, xếp sản phẩm 8 thì vượt 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 mang đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Lớp 6 Toán bài bác 16: Ước phổ biến và bội thông thường
0
0
Gửi hủy

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, sản phẩm 3 thì đầy đủ hàng, nhưng lại vừa xếp sản phẩm 4 thì thừa 2 người, xếp hàng 8 thì quá 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong tầm từ 35 cho 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Lớp 6 Toán
2
0
giữ hộ Hủy

hotline số học sinh lớp 6C là a (35 a+2 phân tách hết mang lại 4

a:8 dư 2 =>a+2 phân chia hết mang đến 8

=>a+2 trực thuộc BC(4;8) với 37BCNN(4;8)=2^3=8

BC(4;8)=B(8) =0;8;16;24;32;40;48;56;64;.....

Vì 37a=38;46;54

Mà a chia hết 2;3 =>a=54

Vậy số học sinh lớp 6C là 54 học tập sinh

k bản thân nha!


Đúng 0

phản hồi (0)

Có 54 nha mik hok cùng trường cùng với bích ngọc neen mik bt làm 


Đúng 0
comment (0)

Học sinh lớp 6C lúc xếp hàng 2, mặt hàng 3 thì hoàn toản hàng, cơ mà vừa xếp sản phẩm 4 thì thừa 2 người, xếp hàng 8 thì quá 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong tầm từ 35 mang lại 60. Tính số học sinh lớp 6C.


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi diệt

Gọi số học viên lớp 6C là a ( 35 a + 2 chia hết đến 4

 a : 8 dư 6 => a + 6 phân chia hết cho 8

=> a + 2 thuộc BC(4,8) và 37 (^2)

8 = 2(^3)

=> BCNN(4,8) = 2(^3) = 8

=> BC(4,8) = B(8) = 0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ; 56 ; 64 ;...

Mà 37 a + 2 = 40 ; 48 ; 56

=> a = 38 ; 46 ; 54

Mà a phân tách hết cho 2 và 3 phải a = 54

Vậy số học viên lớp 6C là 54 bạn


Đúng 0

comment (0)

số học sinh lớp 6c khi xếp thành hàng 2 mặt hàng 3 hầu hết vừa đủ. Nhưng mà xếp thành sản phẩm 4 thì vượt 2 và xếp thành sản phẩm 8 thì thừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi bỏ

Học sinh lớp 6C lúc xếp sản phẩm 2, sản phẩm 3 thì vừa đủ hàng, nhưng mà xếp hàng 4 thì quá 2 người, xếp hàng 8 thìthừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong vòng từ 35 đến 60.tính số học viên lớp 6C


Lớp 6 Toán
1
0
gửi Hủy

Đáp án:

gọi số học viên là a (35theo đề ta có:a phân tách hết mang lại 2 cùng 3 => a thuộc BC(2,3)BCNN(2,3)=6=> a ở trong 0,6,12,18,24,30,36,42,48,54,60..=>a nằm trong 36,42,48,54mà a chia 4 dư 2 ,a phân tách 8 dư 6=>a nằm trong 54vậy số học viên lớp 6C là 54 em


Đúng 0

comment (0)

Học sinh lớp 6C khi xếp mặt hàng 2, sản phẩm 3 thì toàn vẹn hàng, nhưng mà xếp hàng 4 thì vượt 2 người, xếp hàng 8 thì quá 6 người. Biết số học viên lớp đó trong tầm từ 35 mang lại 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Xem thêm: Giải Bóng Đá World Cup Tổ Chức Mấy Năm 1 Lần ? World Cup 2022 Tổ Chức Tại Đâu?


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi bỏ

very easy

self solve 


Đúng 0

comment (0)

gọi số học viên lớp 6C là a

theo đề ta có 

a phân tách hết cho2; a phân tách hết cho 3; a:4 dư 2; a:8 dư 6 với 35= a trực thuộc BC (2;3)

BCNN(2;3)

ta tất cả 2=2

3=3

=> BCNN(2;3)=2 x 3=6

vì a:4 dư 2 cùng a:8 dư 6 =>(a-2)chia hết đến 4 với a:8 dư 4

=>a -2 nằm trong BC (6;4)

BCNN(6;4)

Ta có

6=2.3

4 = 2^2

=> BCNN(6;4)=2^2.3=12

=>BC(6;4) =B(12)=0;12;24;36;48;60;72;...

vì a-2 thuỘc BC (6;4) và phân tách 8 dư 4 phải a-2=36.=>a=38


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn