Hòa Tan V Lít Khí Hcl (Đktc) Vào 185 4G Dung Dịch Hcl 10 Thì Thu Được Hcl 16 57 . Giá Trị Của V Là

     Bạn đang xem: Hòa tan v lít khí hcl (đktc) vào 185 4g dung dịch hcl 10 thì thu được hcl 16 57 . giá trị của v là

Sục khí clo vào dung dịch đựng NaBr với NaI cho phản ứng trọn vẹn thì nhận được 1,17 gam NaCl. Số mol hỗn hợp NaBr với NaI có trong dung dịch đầu là :


Hòa tan hoàn toàn 2,45g các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bởi nhau. Hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ kia là


Hoà tan trọn vẹn 104,25 gam tất cả hổn hợp X bao gồm NaCl và NaI vào nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A. Xong thí nghiệm, cô cạn dung dịch, thu được 58,5 gam muối khan. Khối lượng NaCl bao gồm trong các thành phần hỗn hợp X là :


Hoà tan 9,14 g tất cả hổn hợp Cu, Mg, Al bằng một số lượng vừa dùng dd HCl được 7,84 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,54 g rắn Y và dd Z. Cô cạn dd Z thu được trọng lượng muối khan là:


Hoà tung 11,2 lít khí HCl (đktc) vào m gam hỗn hợp HCl 16%, thu được dung dịch HCl 20%. Cực hiếm của m là :


Cho 12,1 g hỗn hợp Zn, Fe chức năng với đầy đủ với m g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 19,2 g muối. Cực hiếm m là:


Chất A là muối can xi halogenua. Dung dịch đựng 0,200 gam A công dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0,376 gam kết tủa bạc halogenua. Bí quyết phân tử của chất A là
Xem thêm: Tác Giả Bài Hát Ngày Đầu Tiên Đi Học, Ngày Đầu Tiên Đi Học

Hai miếng fe có cân nặng bằng nhau và bởi 2,8 gam. Một miếng cho chức năng với Cl2, một miếng cho công dụng với hỗn hợp HCl. Tổng cân nặng muối clorua chiếm được là :


Hàng năm nhân loại cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn uống để pha chế clo thì cần bao nhiêu tấn muối hạt (Giả thiết hiệu suất phản ứng đạt 100%) ?


Biết oxit tối đa của yếu tắc X thuộc nhóm VIIA, gồm tỉ lệ cân nặng giữa các nguyên tố là mX : mO = 7,1 : 11,2. X là nhân tố nào dưới đây ?


Cho những phản ứng sau:

(1). Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

(2). Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

(3). Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2

(4). Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

(5). F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

(6). HF + AgNO3 → AgF + HNO3

(7). HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

(8). PBr3 + 3H2O → H3PO3 + 3HBr

Số phương trình chất hóa học viết chính xác là :


Cho 7,8 gam tất cả hổn hợp X gồm Mg với Al chức năng vừa đầy đủ với 5,6 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc) gồm Cl2 cùng O2 nhận được 19,7 gam tất cả hổn hợp Z gồm 4 chất. Xác suất thể tích của clo vào Y là


Có 5 gói bột giống như nhau là CuO, FeO, MnO2, Ag2O, (Fe + FeO). Có thể dùng dung dịch nào trong số dung dịch nào sau đây để phân biệt 5 chất trên ?


Hỗn thích hợp X bao gồm Zn , Mg và Fe. Hòa tan hết 23,40 gam hỗn hợp X vào hỗn hợp HCl nhận được 11,20 lít khí (đktc). Để chức năng với vừa không còn 23,40 gam tất cả hổn hợp X bắt buộc 12,32 lít khí Clo (đktc). Cân nặng của sắt trong tất cả hổn hợp là
Xem thêm: Bánh Trung Thu Đông Phương Cầu Đất, Có Những Loại Nào, Vị Gì

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam