HÒA TAN M GAM HỖN HỢP FEO FE(OH)2 FECO3 FE3O4 TRONG ĐÓ FE3O4 CHIẾM 1/3 TỔNG SỐ MOL HỖN HỢP

     
phối hợp m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 cùng Fe3O4 (trong kia Fe3O4 chiếm phần 1/3 tổng thể mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm CO2 và NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5) gồm tỉ khối so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 làm phản ứng là


Bạn đang xem: Hòa tan m gam hỗn hợp feo fe(oh)2 feco3 fe3o4 trong đó fe3o4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp

Đáp án C

HD: Giải các thành phần hỗn hợp khí bao gồm 0,2 mol NO cùng 0,2 mol CO2. toàn bộ các hóa học trong m gam hỗn hợp đều mang lại 1e ||→ bảo toàn electron bao gồm nhh = 3nNO = 0,6 mol. ||→ nFe3O4 = 0,2 mol; ∑nFeO; Fe(OH)2; FeCO3 = 0,4 mol. ||→ ∑nnguyên tố fe = 1,0 mol ||→ nFe(NO3)3 = 1,0 mol. ||→ bảo toàn thành phần N có nHNO3 = 1,0 × 3 + 0,2 = 3,2 mol. Chọn đáp án C. ♣.
*

*
Dương Phòng bạn đặt số mol của những chất là a b c d thì có c=0,2 vận dụng bte cùng d=1/3 n mol tất cả hổn hợp ta tìm đc d=0,2 buộc phải a+b=0,2 vậy là ra hết dữ liệu


Xem thêm: Một Khu Vườn Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài Gấp 3 Chiều Rộng

*
Hồ Thanh Duy từ tất cả hổn hợp khí suy ra nCO2=nNO=0,2 (suy ra từ cách thức đường chéo
*
)ta hoàn toàn có thể loại CO2 khỏi bài toán bằng bài toán quy các thành phần hỗn hợp đầu về: FeO, Fe(OH)2 với Fe3O4do HNO3 dư nên thành phầm thu được là Fe3+quy tiếp tất cả hổn hợp đầu về FeO và Fe2O3 (vì H2O từ bỏ Fe(oH)2 không có vai trò trong bài bác này )nếu đặt x=nFe3O4 thì n hỗn hợp đầu=3x => nFeO +nFe3O4=3xsuy ra sau quy thay đổi Fe3O4 tách ra => thêm x mol FeO nữa có nghĩa là sau quy đổi hỗn hợp bao gồm FeO 3x+x-x=3x mol với Fe2O3 x molbảo toàn e:Fe2+ => Fe3+ 1e và NO3- +4H+ +3e=> NO+2H2O=> nFeO=3nNO => 3x=3*0,2 => x=0,2=> FeO 0,6 và Fe2O3 0,2=> nO trong hỗn hợp đầu pứ cùng với H+ =0,6+0,2*3=1,2 mol=> nHNO3 pứ=2nO hỗn hợp đầu pứ H+ +4nNO=1,2*2+0,2*4= 3,2 mol=> KQ ^^
*
truong thi tinh giải góp em bài này ạ
*

*
Xem thêm: Một Đơn Vị Bộ Đội Chuẩn Bị Đủ Gạo Cho 750 Người Ăn Trong 45 Ngày

Liên hệ gamize.vn

*


gamize.vn

kimsa88
cf68