HÒA TAN HỖN HỢP BỘT GỒM M GAM CU

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà tan các thành phần hỗn hợp bột gồm m gam Cu với 4,64 gam F e 3 O 4 vào dung dịch H 2 S O 4 (loãng, khôn cùng dư), sau thời điểm các bội phản ứng xong xuôi chỉ thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung dịch K M n O 4 0,1M. Tính giá trị của m.

Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu


*

*


Hoà tan hỗn hợp bột tất cả m gam Cu cùng 4,64 gam F e 3 O 4 vào dung dịch HCl vô cùng dư, sau khi các phản ứng chấm dứt chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu trọn vẹn 50 ml hỗn hợp K M n O 4 0,1M. Giá trị của m là ?


Hoà chảy hh bột có m gam Cu với 4,64 gam Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng, siêu dư), sau khoản thời gian các làm phản ứng xong xuôi chỉ thu được dd X. Hỗn hợp X làm mất màu vừa đủ 100 ml dd KMnO4 0,1M. Cực hiếm của m là


Hòa tan tất cả hổn hợp bột tất cả m gam Cu với 2,32 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, hết sức dư), sau thời điểm các phản nghịch ứng dứt chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất màu trọn vẹn 50 ml dung dịch KMnO4 0,1 M. Cực hiếm của m là

A. 0,62

B. 0,32

C. 1,6

D. 0,48


Hòa tan hỗn hợp bột có m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng hoàn thành chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi màu vừa đủ 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Cực hiếm của m là

A.

Xem thêm: Stt Hay Về Cá Tháng Tư Những Cú Lừa Bất Hủ, Tổng Hợp Status Hài Hước Ngày Cá Tháng Tư

2,32

B. 7,20

C. 5,80

 D. 4,64.


Fe₃O₄ + H₂SO₄ → FeSO₄ + Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O

10FeSO₄ + 8H₂SO₄ + 2KMnO₄ → 5Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 8H₂O

→ nFe₂(SO₄)₃ = 5m ÷ 232 > nCu → Fe₂(SO₄)₃ dư ở phản ứng (*)→ nFeSO₄ (*) = nCu = m ÷ 64 mol


Hòa tan tất cả hổn hợp bột tất cả m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau thời điểm các phản bội ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất màu hoàn toản 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Quý hiếm của m là

A. 2,32.

B. 7,20.

Xem thêm: Những Stt Hay Về Cuộc Sống, Cap Facebook Hay Về Cuộc Sống, Tổng Hợp Stt Hay Về Cuộc Sống

C. 5,80

D. 4,64.


Hòa tan hỗn hợp bột có m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4vào dung dịch H2SO4(loãng, cực kỳ dư), sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra trọn vẹn chỉ thu được dung dịch X. Hỗn hợp X làm mất đi màu toàn vẹn l00ml dung dịch KMnO4 0,1M. Quý giá của m là:


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu cùng Fe3O4 (trong kia oxi chỉ chiếm 25,8% về cân nặng của X) vào dung dịch H2SO4 loãng, siêu dư, thu được hỗn hợp Y. Hiểu được 1/10 dung dịch Y làm mất màu vừa đủ 30 ml hỗn hợp KMnO4 0,2M. Quý giá của m gần quý giá nào độc nhất sau đây?