Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4

     Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu và 4 64 gam fe3o4

Hoà tan trọn vẹn 1,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 0,224 lít khí N2 (sản phẩm khử duy nhất) làm việc (đktc). Kim loại M là:


Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc) tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và sắt kẽm kim loại M là:


Khi cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với hỗn hợp H2SO4 đậm đặc, thấy bao gồm 49 gam H2SO4 tham gia phản ứng, chế tác muối MgSO4, H2O và sản phẩm khử X. X là:


Hòa tan 15 gam các thành phần hỗn hợp X có hai kim loại Mg và Al vào dung dịch Y tất cả HNO3 cùng H2SO4 đặc thu được 0,1 molmỗikhí SO2,NO,NO2,N2O. Phầntrăm khối lượng của Al và Mg trong X thứu tự là


Cho a gam hỗn hợp bột bao gồm Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 (dư). Sau khi xong xuôi phản ứng chiếm được 54g hóa học rắn. Mặt khác cũng mang đến a gam hỗn hợp trên vào hỗn hợp CuSO4 (dư). Sau khi chấm dứt phản ứng thu được hóa học rắn có khối lượng (a + 0,5) gam. Cực hiếm của a là:


Dung dịch X gồm AgNO3 với Cu(NO3)2 có cùng mật độ mol. Mang một lượng láo lếu hợp tất cả 0,03 mol Al cùng 0,05 mol Fe bỏ vào l00 ml dung dịch X đến lúc phản ứng hoàn thành thu được rắn Y chứa 3 kim loại. Mang lại Y vào hỗn hợp HCl dư hóa giải 0,07 gam khí. độ đậm đặc mol của 2 muối bột là:


Cho 7,6 gam hỗn hợp X bao gồm Mg với Ca bội phản ứng đầy đủ với 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y tất cả Cl2 và O2 nhận được 19,85 gam chất rắn Zchỉ gồm các muối clorua và những oxit kim loại. Khối lượng của Mg vào 7,6gam X là


Hòa tan trọn vẹn 1,23 g các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Al vào dung dịch HNO3đặc, nóng, dư chiếm được 1,344 lít NO2 (duy nhất ở đktc). Xác suất về khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X là:
Xem thêm: Top 3 Hóa Chất Làm Sạch Nội Thất Ô Tô Được Tin Dùng Nhất Hiện Nay

Đốt cháy 5,6g Fe bởi oxi không khí, sau bội nghịch ứng chiếm được 6,8g lếu láo hợp những chất rắn. Hòa tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn bằng dung dịch HNO3 dư. Thành phầm là Fe(NO3)3 , V lít khí NO nghỉ ngơi đktc cùng nước. Tính V?


Cho 33,35 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe3O4,Fe(NO3)3,Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch cất 0.414 mol H2SO4 (loãng) thì nhận được khí NO duy nhất và dung dịch B chỉ chứa 2 muối. Cô cạn B thu được từng nào gam muối bột khan?


Cho miếng sắt nặng m gam vào dung dịch HNO3, sau bội phản ứng thấy có 13,441 NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và sót lại 4,8g chất rắn không tan. Quý hiếm của m là:


Điện phân dung dịch cất m gam lếu láo họp 2 muối hạt CuSO4 với NaCl bằng điện cực trơ, tất cả màng ngăn cho đến lúc nước bị năng lượng điện phân ở cả 2 điện cực thì ngừng điện phân. Hỗn hợp sau năng lượng điện phân hoà tan hoàn toản 1,16 gam Fe3O4 với ở anot của bình năng lượng điện phân tất cả 448ml khí cất cánh ra (đktc). Trọng lượng dung dịch giảm sau thời điểm điện phân là:


Hỗn hợp A tất cả 2 sắt kẽm kim loại X, Y bao gồm hóa trị không đổi. Cho tất cả hổn hợp A phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư chiếm được 1,12 lít NO là thành phầm khử duy nhất. Nếu cho lượng các thành phần hỗn hợp A trên bội phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 mật độ thấp hơn thế thì thu được V lít khí N2 cũng là thành phầm khử duy nhất. Các thể tích khí phần đa đo sinh sống đktc. Giá trị của V là:


Trộn 0,81 gam bột nhôm cùng với bột Fe2O3 với CuO rồi đốt rét để tiến hành phản ứng sức nóng nhôm thu được các thành phần hỗn hợp A. Hoà tan hoàn toàn A trong dung dịch HNO3 làm cho nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) sống đktc. Giá trị của V là


Cho lếu hợp tất cả Mg và Fe có cân nặng 8,64 gam được tạo thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa tan trọn vẹn vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư bay ra 555ml các thành phần hỗn hợp khí NO và NO2 đo ngơi nghỉ 27,3° C với 2 atm và bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 bằng 18,8889.

Phần 2: Đem tổ hợp vào 400ml dung dịch đựng AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau phản ứng thu được chất rắn bao gồm 3 sắt kẽm kim loại có khối lượng 7,68g. Hòa tan chất rắn này trong hỗn hợp HCl dư thấy trọng lượng chất rắn đã giảm sút 21,88%. Mật độ của hỗn hợp AgNO3 cùng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp lần lượt là
Xem thêm: Đề Bài: Nhân Dân Ta Thường Nói Có Chí Thì Nên, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Có Chí Thì Nên (11 Mẫu)

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam