HÒA TAN HOÀN TOÀN M GAM ZNSO4

     

Câu 13151: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được hỗn hợp X. Nếu cho 110 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì nhận được 3a gam kết tủa. Khía cạnh khác, nếu mang lại 140 ml hỗn hợp KOH 2M vào X thì chiếm được 2a gam kết tủa. Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam znso4

17,71

B.

Xem thêm: Choose The Best Answer: It Seems Difficult, It Seems Difficult

16,10

C.

Xem thêm: Công Nghiệp Năng Lượng Là Tiền Đề Của Tiến Bộ Khoa Học, Công Nghiệp Năng Lượng

32,20

D. 24,15


Giải bỏ ra tiết:

TN 1: 

nKOH=0,22 mol =>3a g kết tủa 

TN 2: 

nKOH=0,28 mol =>2a g kết tủa 

=> Khi cho thêm 0,06 mol KOH thì kết tủa bị phối hợp a g, tức là kiềm hết, kết tủa dư 

=> Số mol kết tủa bị tổng hợp trong TN2 =0,06/2=0,03 mol 

=> Số mol Zn(OH)2 vào TN1 = 0,09 mol TN1: kiềm dư, ZnSO4 hết 

ZnSO4 + 2KOH => Zn(OH)2 

a -----------------2a -------------- a 

Zn(OH)2 + 2KOH => K2ZnO2 + 2H2O 

b -------------- 2b 

Ta có: 

2a + 2b = 0,22 

a - b = 0,09

=> a = 0,1 => m = 0,1.161 = 16,1g

=> Đáp án B


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát