Hòa Tan Hoàn Toàn Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Mg

     

Bạn đang xem: Hòa tan trọn vẹn hỗn vừa lòng x tất cả fe và mg bởi một lượng vừa đủ dung dịch hcl 20

Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp X có Fe với Mg bởi một lượng vùa dùng dung dịch HCl 20%, thu được hỗn hợp Y. Nồng độ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ xác suất của MgCl2 trong dung dịch Y là
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe và mg

*

*

*Xem thêm: Bbi Nghĩa La Gì Trong Tình Yêu, Bbi Có Nghĩa Là Gì Trên Facebook

Thi online trên app gamize.vn. Cài ngay!

Đáp án B

Fe+2HCl → FeCl2+ H2

a 2a a a

Mg + 2HCl → MgCl2+H2

b 2b b b

mchất rắn X= 56a + 24b ;

mddHCl= 36,5.2.(a+b)20% = 365(a + b) gam


*Xem thêm: Sương Sáo Là Gì? Cách Làm Sương Sáo Từ Lá Tươi Sương Sáo Là Gì

*

Giải PT ⇒ a = b

⇒C%MgCl2=95b419b+387b.100%=11,79%

Cho 10,8 gam sắt kẽm kim loại M chức năng hoàn toàn cùng với khí Cl2 dư thu được 53,4 gam muối clorua. Sắt kẽm kim loại M là

Khi cho 100ml hỗn hợp KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu được dung dịch có chứa 6,525 gam hóa học tan. Mật độ mol của HCl trong dung dịch đã sử dụng là

Để hoà rã hết tất cả hổn hợp Zn cùng ZnO nên dùng 100,8 ml dung dịch HCl 36,5% ( D = 1,19 g/ml ) nhận được 0,4 mol khí.Thành phần % về cân nặng hỗn đúng theo Zn cùng ZnO thuở đầu lần lượt là :

Trong phản ứng:

K2Cr2O7 + HCl→ CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O

Số phân tử HCl đóng vai trò hóa học khử bằng k lần tổng cộng phân tử HCl gia nhập phản ứng. Cực hiếm của k là

Cho 4,8 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II bội nghịch ứng không còn với dung dịch HCl dư, chiếm được 4,48 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại đó là ?

Hòa tan trọn vẹn 10,8 gam Al buộc phải dùng m gam HCl. Cực hiếm của m là

đến 5,4gam Al chức năng với dung dịch loãng bao gồm chứa 44,1 gam H2SO4. Thể tích khí H2 thu được là