Hòa tan hoàn toàn 8 94 gam hỗn hợp gồm na k và ba vào nước

     

Khối lượng muối hạt = trọng lượng kim các loại + trọng lượng gốc axi = 8,94 + 0,04.96 + 0,16.35,5 = 18,46 g
Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8 94 gam hỗn hợp gồm na k và ba vào nước

Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 ở (đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, hình thành m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp có Mg với Zn bằng lượng đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất cùng dung dịch X cất m gam muối. Giá trị của m là


Hòa tan trọn vẹn a gam bột Al vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (đktc) có hỗn thích hợp hai khí NO và N2O là thành phầm khử nhất và gồm tỉ lệ số mol thứu tự là 1: 3. Cực hiếm của a là


Đốt nóng hỗn hợp X gồm Fe2O3 và bột Al trong môi trường không có không khí. Nếu đến những chất còn lại sau phản ứng tác dụng với dung dịch NaOH dư sẽ thu được 0,3 mol H2; còn nếu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,4 mol H2. Vậy số mol Al trong hỗn hợp X là:


Cho 200ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M; lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:


Cho hỗn hợp gồm na và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn ko tan. Giá trị của m là:


Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4rồi tiến hành phản ứng sức nóng nhôm (trong điều kiện không tồn tại không khí). Mang sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4thành Fe. Hòa tan hoàn toàn chất rắn sau bội phản ứng bởi dung dịch H2SO4loãng (dư) thu được 5,376 lít khí H2(ở đktc). Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và số mol H2SO4đã làm phản ứng là:
Xem thêm: Futaexpress 335 Lê Hồng Phong, Quận 10, Tphcm, Xe Khã¡Ch Phæ°Æ¡Ng Trang L㪠HồNg Phong

Trộn 5,4g bột Al với 17,4g bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa chảy hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 5,376 lít H2 (dktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là:


Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) kêt nạp hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M với Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (ở đktc) vào m gam dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol NaOH; 0,05mol KOH; 0,05 mol Ba(OH)2. Hỗn hợp sau phản nghịch ứng bao gồm khối lượng?


Hòa rã hết 0,81 gam bột nhôm vào 550ml dung dịch HCl 0,2M thu được dung dịch A. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M cần thêm vào dung dịch A để thu được lượng kết tủa lớn nhất.


Cho 19,02 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Ca, MgO, CaO, MgCO3, CaCO3 tác dụng vừa đầy đủ với m gam hỗn hợp HCl 10% thu được 4,704 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc). Biết cân nặng hỗn vừa lòng khí X là 5,25 gam với dung dịch sau bội phản ứng cất 19,98 gam CaCl2. Cực hiếm của m gần giá trị nào tuyệt nhất sau đây?


Hòa tan không còn 17,94 gam một sắt kẽm kim loại kiềm vào một trong những lượng nước dư thu được hỗn hợp X. đến dung dịch X tính năng với 36,92 gam P2O5 thì thu được hỗn hợp Y chỉ chứa hai muối gồm nồng độ mol bởi nhau. Sắt kẽm kim loại kiềm là


Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm H2SO4 0,05M với HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M thu được dung dịch X. Hỗn hợp X bao gồm pH là
Xem thêm: Bài Cúng Mùng 1 Tháng 3 - Cúng Rằm Mùng 1 Tháng 3:

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam