Hòa Tan Hết M Gam Hỗn Hợp Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

hoà tan hết m gam hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4bằng HNO3đặc rét thu được 4,48 lít NO2(đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng nhận được 145,2 gam muối hạt khan. Quý giá của m là


*

Hòa tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 sệt nóng nhận được 4,48 lit khí NO2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được 145,2 gam muối khan quý giá của m là:

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm feo fe2o3 fe3o4

35,7 gam

B. 15,8 gam

C. 46,4 gam

D. 77,7 gam


*

Hòa tan không còn m gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 quánh nóng thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 145,2 gam muối khan. Quý hiếm của m là

A. 46,4 gam

B. 52,8 gam

C. 43,2 gam

D. 48,0 gam


Hòa tan hết m gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 quánh nóng nhận được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Cực hiếm của m là:

B. 52,8 gam


Hoà tan hết m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe, sắt 2 O 3 , fe 3 O 4 trong dung dịch HNO 3 quánh nóng nhận được 4,48 lít khí màu sắc nâu tốt nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng thu được 145,2 gam muối hạt khan, giá trị m là

A. 78,4

C. 46,4


Hoà rã m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi HNO3 đặc nóng chiếm được 4,48l khí NO2(đktc). Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng nhận được 145,2 gam muối hạt khan.Giá trị của m?


Coi hh X tất cả Fe với O bao gồm số mol khớp ứng là x với y. Vì cục bộ Fe đi hết vào muối nên: x = 0,6 mol.

2H+ + NO3- + e = NO2 + H2O

0,2 0,2 mol

Theo bảo toàn e ta có: 3.0,6 = 0,2 + 2y ---> y = 0,8 mol. Vậy m = 56.0,6 + 16.0,8 = 46,4 g.


Hoà tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, fe 2 O 3 , fe 3 O 4 trong hỗn hợp HNO 3 sệt nóng chiếm được 1,344 lít khí màu nâu nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 24,2 gam muối khan, quý giá m là

B. 5,44 

D. 46,256


Cho 11,36 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bội phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam muối khan. Quý giá của m là:

A. 49,09.

B.

Xem thêm: Con Lịch Làm Món Gì Ngon ? 3 Món Ăn Ngon Đậm Hương Quê Từ Con Lịch

34,36.

C. 35,50.

D. 38,72.


Cho 11,36 gam lếu láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản bội ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Quý giá của m là

A. 38,72

B. 35,50

C.

Xem thêm: 10 Lá Quốc Kỳ Nước Nào Không Có Hình Chữ Nhật, Khám Phá 32 Lá Quốc Kỳ Độc Đáo Nhất Trên Thế Giới

49,09

D. 34,36


Cho 11,36 gam láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Quý giá của m là:

A. 35,50

B. 34,36

C. 49,09

D. 38,72


Coi như lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe cùng y mol O

Ta tất cả nNO= 0,06 mol

Fe → Fe3++ 3e

QT nhấn e :

y 2y mol

0,18←0,06

Từ (1) với (2) ta gồm x= 0,16 với y= 0,15


Lớp học tập trực tuyến đường

giờ đồng hồ Anh 9 Toán 9- cô Ngọc Anh Ngữ Văn 9- Cô Thảo Toán 9- Thầy Đô Sinh học tập 9- Cô Châu Hoá học 9- Thầy Kiệt Ngữ Văn 9- Cô Hạnh