Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

     
*

hòa tan hết 7,8 g các thành phần hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g đối với ban đầu. Tính số mol HCl sẽ phản ứng


*

Mg + 2HCl ( ightarrow) MgCl2 + H2 (1)Al + 3HCl ( ightarrow) AlCl3 + (dfrac32)H2 (2)

Đặt nMg=a

nAl=bTa có

24a+27b=7.8 g (3) (Rightarrow) 0,8g mất đi là vị H2 bay hơi (Rightarrow n_H_2=dfrac0,82=0,4left(mol ight))(Rightarrow) a+3/2b=0.4 (4)

Giải hệ 3 và 4 ta có:

a=0,1;b=0,2

Theo PTHH 1 với 2 ta có;

nHCl(1)=2nMg=0,2(mol)

nHCl(2)=3nAl=0,6(mol)

(sum n_HCl=0,2+0,6=0,8left(mol ight))


*

Cho 7,8 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al chức năng hết với dung dịch HCl dư sau phản nghịch ứng thấy khối lượng dung dịch tạo thêm 7 gam. Tính số mol HCl đã tham gia làm phản ứng.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7.8 gam hỗn hợp mg al

A. 0,8 mol

B. 0,4mol

C. 0,3 mol

D. 0,25 mol


hòa tung 15,6 g lếu láo hợp bao gồm Al và Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp có trọng lượng tăng thêm 14 g so với dung dịch HCl ban đầu. Tính % khối lượng từng sắt kẽm kim loại ban đầu


(n_H_2 = dfrac15,6-142 = 0,8(mol)\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2)

Gọi (n_Al = a mol;n_Mg = b mol)

Ta tất cả :

(left{eginmatrix27a+24b=15,6\1,5a+b=0,8endmatrix ight.Rightarrowleft{eginmatrixa=0,4\b=0,2endmatrix ight.)

Vậy : 

(\%m_Al = dfrac0,4.2715,6.100\% = 69,23\%\\%m_Mg = 100\% - 69,23\% = 30,77\%)


Cho 7,8 gam tất cả hổn hợp Mg với Al tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 7 gam. Số mol HCl sẽ tham gia phản nghịch ứng là A. 0,5 mol B. 0,6 mol C. 0,7 mol. D. 0,8 mol.

Cho 7,8 gam hỗn hợp Mg và Al công dụng hết với hỗn hợp HCl dư. Sau bội nghịch ứng thấy cân nặng dung dịch tạo thêm 7 gam. Số mol HCl vẫn tham gia phản nghịch ứng là

A. 0,5 mol

B. 0,6 mol

C. 0,7 mol.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng B1 Cho Lan, Cách Tưới Lan Chuẩn, Hướng Dẫn Tưới Cây Hoa Lan Bằng Vitamin B1

D. 0,8 mol.


Hoà tung 7,8 gam hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng trọng lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với hỗn hợp HCl ban đầu. Cân nặng Al với Mg trong tất cả hổn hợp đầu là A. 5,8 gam với 3,6 gam B. 1,2 gam và 2,4 gam C. 5,4 gam với 2,4 gam D. 2,7 gam với 1,2 gam

Hoà tung 7,8 gam hỗn hợp bột Al với Mg trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản bội ứng khối lượng dung dịch tạo thêm 7,0 gam so với dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng Al với Mg trong tất cả hổn hợp đầu là

A. 5,8 gam với 3,6 gam

B. 1,2 gam với 2,4 gam

C. 5,4 gam với 2,4 gam

D. 2,7 gam với 1,2 gam


Hoà tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg cùng Al bởi dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 7,0 gam đối với ban đầu. Số mol axit đang tham gia phản nghịch ứng là


(Mg + 2HCl o MgCl_2 + H_2\2Al + 6HCl o 2AlCl_3 + 3H_2\m_tăng = m_kim loại - m_H_2\Rightarrow n_H_2 = dfrac7,8-72= 0,4(mol)\Rightarrow n_HCl = 2n_H_2 = 0,4.2 = 0,8(mol))


Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam lếu hợp gồm Mg, Al trong hỗn hợp HCl dư. Sau phản bội ứng thấy trọng lượng dung dịch tăng thêm 7 gam. Cân nặng của Al có trong láo hợp ban đầu là ?


Cho vào 7,8 g xứng đáng lẽ cân nặng dung dịch sẽ tăng 7,8 gam tuy nhiên chỉ tăng 7g minh chứng có 0,8 g hóa học khí bay ra đó chủ yếu là cân nặng H2

Mg+2HCl( ightarrow)MgCl2+H2

2Al+6HCl( ightarrow)2AlCl3+3H2

(n_H_2=dfrac0,82=0,4mol)

Gọi số mol Mg là x, số mol Al là y.Ta tất cả hệ phương trình:

24x+27y=7,8

x+1,5y=0,4

Giải ra x=0,1, y=0,2

mAl=27x=0,2.27=5,4 gam

Đáp án B


Hoà chảy 7,8 gam láo lếu hợp có Al với Mg bởi dung dịch HCl dư. Sau bội nghịch ứng trọng lượng dung dịch axit tạo thêm 7 gam. Cân nặng Al với Mg trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 1,2 gam với 6,6 gam

B. 5,4 gam với 2,4 gam

C. 1,7 gam và 3,1 gam

D. 2,7 gam với 5,1 gam


Hoà tan 7,8 gam lếu hợp có Al cùng Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau làm phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Trọng lượng Al và Mg trong lếu láo hợp ban đầu là A. 1,2 gam cùng 6,6 gam B. 5,4 gam và 2,4 gam C. 1,7 gam và 3,1 gam D. 2,7 gam cùng 5,1 gam

Hoà rã 7,8 gam lếu láo hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau bội phản ứng cân nặng dung dịch axit tạo thêm 7 gam. Cân nặng Al với Mg trong lếu hợp lúc đầu là

A. 1,2 gam với 6,6 gam

B. 5,4 gam cùng 2,4 gam

C.

Xem thêm: 5 Bước Lắp Đặt Điều Hòa Tại Nhà, Bảng Giá Lắp Đặt Điều Hòa Nhiệt Độ

1,7 gam cùng 3,1 gam

D. 2,7 gam với 5,1 gam


Hoà rã 7,8 gam lếu hợp gồm Al với Mg bởi dung dịch HCl dư. Sau phản nghịch ứng cân nặng dung dịch axit tạo thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong lếu láo hợp ban sơ là: A. 1,2 gam với 6,6 gam B. 5,4 gam và 2,4 gam C. 1,7 gam cùng 3,1 gam D. 2,7 gam với 5,1 gam

Hoà chảy 7,8 gam lếu láo hợp bao gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản bội ứng khối lượng dung dịch axit  tăng thêm 7 gam. Cân nặng Al cùng Mg trong hỗn hợp ban sơ là:

A. 1,2 gam và 6,6 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 1,7 gam với 3,1 gam

D. 2,7 gam cùng 5,1 gam


Đáp án B

m dd tăng = mKL – mH2 => lượng H2 sinh ra

Lập hệ 2 phương trình cùng với ẩn là số mol của Al với Mg:

- Phương trình về trọng lượng hỗn hợp

- Phương trình bảo toàn e

m dd tăng = mKL – mH2 => mH2 = mKL – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 gam => nH2 = 0,4 mol

Khối lượng hỗn hợp là 7,8 gam => 27nAl + 24nMg = 7,8 (1)

Bảo toàn e: 3nAl + 2nMg = 3nH2 = 0,8 (2)

Giải (1) cùng (2) thu được nAl = 0,2 mol với nMg = 0,1 mol

=> mAl = 5,4 gam và mMg = 2,4 gam