Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào

     

Axit nitric bao gồm tính thoái hóa mạnh, rất có thể oxi hóa được số đông các kim loại như Cu, Ag,… (trừ Au, Pt). Lúc đó sắt kẽm kim loại bị oxi hóa tới cả oxi hóa cao nhất và chế tạo muối nitrat.

Xem clip hướng dẫn đưa ra tiết


a. Kim loại công dụng với HNO3 đặc

Khi các kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 quánh thì thành phầm khử tạo thành thành là NO2. -Ví dụ: Mg + 4HNO3(đặc)