HÌNH THOI CÓ MẤY TRỤC ĐỐI XỨNG

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: Hình thoi bao gồm mấy trục đối xứng

*
*

Các tứ giác sau bao gồm bao nhiêu trục đối xứng, bao nhiêu tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ trung ương đối xứng

Hình thang:___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình thang cân:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình binh hành:___ trục đối xứng, ___ vai trung phong đối xứng

Hình chữ nhật:___ trục đối xứng, ___ trọng tâm đối xứng

Hình thoi:___ trục đối xứng, ___ trọng điểm đối xứng

Hình vuông:___ trục đối xứng, ___ trung khu đối xứng

*

Tứ giác: 0 trục, 0 tâm

Hình thang 0trục, 0 tâm

Hình thang cân nặng 1 trục 0 tâm

Hình bình hành 0 trục 1 tâm

Hình chữ nhật 2 trục 1 tâm

Hình thoi 2 trục 1 tâm

Hình vuông 4 trục 1 tâm

Các vạc biểu làm sao sai?

A. Hình trụ có rất nhiều trục đối xứng với 1 trung ương đối xứng

B. Hình vuông vắn có 4 trục đối xứng

C. Hình tam giác đều phải sở hữu 3 trục đối xứng 1 trung ương đối xứng

D. Hình lục giác đều phải có 1tâmđối xứng cùng 6 trục đối xứng

Cho các mệnh đề sau:

1. Tam giác đều có 3 trục đối xứng cùng 1 trung khu đối xứng

2. Hình vuông vắn có 4 trục đối xứng với 1 trọng điểm đối xứng

3.


Bạn đang xem: Hình thoi có mấy trục đối xứng


Xem thêm: Sự Mơ Khách Đường Xa Khách Đường Xa Khách, Lời Bài Thơ Đây Thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)


Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Bluestone Afb 5871 5.5 Lít, Nồi Chiên Không Dầu Bluestone Afb


Ngũ giác đều sở hữu 5 trục đối xứng cùng 1 trung tâm đối xứng

4. Lục giác đều phải có 6 trục đối xứng cùng 1 chổ chính giữa đối xứng

Số mệnh đềđúng là:

A.1

B.2

C.3

D.4

Một cách tổng thể : có hai các loại tứ giác tất cả trục đối xứng.1. Tứ giác có hai tuyến phố trung trực của hai cạnh đối diện nhau trùng nhau.2. Tứ giác bao gồm 4 đỉnh nằm trên hai tuyến đường thẳng vuông góc cùng nhau và không có hai đỉnh kề nhau nằm tại cùng một trong hai đường thẳng đó.Chưa xét tứ giác lõm.

chọn câu sai

A, Chữ e là hình vừa tất cả trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình có tâm đối xứng và ko tất cả trục đối xứng

C chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa bao gồm tâm đối xứng

D chữ a là hình bao gồm trục đối xứng với ko có tâm đối xứng

chọn câu sai

A, Chữ e là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình gồm tâm đối xứng và ko bao gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa bao gồm trục đối xứng vừa có tâm đối xứng

D chữ a là hình có trục đối xứng cùng ko gồm tâm đối xứng

Câu: Hình nào sau đây vừa gồm tâm đối xứng, vừa bao gồm trục đối xứng?

A. Hình bình hành B. Hình thoi C. Hình thang vuông D. Hình thang cân

chọn câu sai

A, Chữ Elà hình vừa gồm trục đối xứng vừa bao gồm tâm đối xứng

B chữ Z là hình bao gồm tâm đối xứng với ko bao gồm trục đối xứng

C chữ O là hình vừa gồm trục đối xứng vừa gồm tâm đối xứng

D chữ Alà hình bao gồm trục đối xứng cùng ko có tâm đối xứng

giúp với sáng sủa mai mik buộc phải nộp rồi

đường thẳng,tam giác, tam giác cân, tam giác đều, tứgiác, hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữnhật, hình thoi, hình trụ có bao nhiêu trục và trọng tâm đối xứng