Hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc

     

Contents

Hình thang là gì ?Tính chất của hình thangTính chất hình thang vuôngTính hóa học hình thang cân

Hình thang là gì ?

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.Bạn sẽ xem: Hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc

Hai cạnh tuy nhiên song hotline là nhị đáy.

Bạn đang xem: Hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc

Bạn sẽ xem: Hình thang có 2 đường chéo vuông góc

Hai cạnh còn lại gọi là nhì cạnh bên.

Cách tính chu vi hình thang

công thức tính diện tích hình thang

dấu hiệu nhận ra hình thoi

Tính hóa học của hình thang

tính hóa học về gócHai góc kề một sát bên của hình thang gồm tổng bằng 180 độ (nằm tại vị trí trong cùng phía của hai đoạn thẳng tuy vậy song là 2 cạnh đáy).Đối cùng với hình thang cân thì hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Tính hóa học về cạnh

Hình thang bao gồm 2 cạnh đáy đều bằng nhau thì hai lân cận sẽ tuy nhiên song và bởi nhau.Ngược lại, ví như hình thang gồm 2 sát bên song song thì bọn chúng sẽ đều bằng nhau và 2 cạnh đáy bởi nhau.Hình thang cân bao gồm 2 đường chéo bằng nhau.

Tính hóa học về mặt đường trung bình

Đường mức độ vừa phải là con đường thẳng nối trung điểm hai kề bên của hình thang.Tính chất 1: Đường thẳng trải qua trung điểm 1 lân cận của hình thang và tuy vậy song cùng với 2 cạnh lòng thì sẽ đi qua trung điểm của sát bên còn lại.Tính hóa học 2: Đường trung bình của hình thang sẽ tuy vậy song cùng với 2 cạnh đáy và bởi ½ tổng 2 đáy.

Có mấy 3 hình thang

Hình thang vuông

Hình thang cân

Hình thang vuông cân còn gọi là hình chữ nhật

Như vậy ta có nhận xét như sau :

Nếu một hình thang có hai sát bên song tuy vậy thì hai sát bên bằng nhau, nhị cạnh đáy bằng nhau.

Nếu một hình thang có hai cạnh đáy đều nhau thì hai cạnh bên song tuy vậy và bởi nhau.


*

Tính hóa học hình thang vuông

Định nghĩa hình thang vuông:

Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. Hình thang vuông là một trường hợp quan trọng đặc biệt của hình thang .

Xem thêm: Ý Nghĩa Nhan Đề Bình Ngô Đại Cáo Của Nguyễn Trãi, Giải Thích Nhan Đề Bình Ngô Đại Cáo

Dấu hiệu nhận biết bình thang vuông

Ví dụ chứng minh hình thang vuông

Cho hình thang ABCD, lòng AB = 40 centimet , CD = 80 cm, lân cận BC = 50 centimet và AD = 30 cm. Yêu thương cầu: chứng tỏ ABCD là hình thang vuông.


*

Lời giải

Từ đỉnh A kẻ đường thẳng song song với BC và cắt DC tại E.

Ta có: AE = BC = 50 cm; EC = AB = 40 cm

=> DE = 80 – 40 = 40 cm

Tam giác ADE có AD = 30 cm, DE = 40 centimet và AE = 50 cm

nê AD² = 30² = 900 centimet , DE² = 40² = 1600 cm , AE² = 50² = 2500

AE² = AD² + DE² theo định lý pitago đảo cho tam giác vuông ADE

suy ra Â = D =90° suy ra tứ giác ABCD là hình thang vuông


*

Tính chất hình thang cân

Định nghĩa hình thang cân nặng :

Hình thang cân nặng là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Tính hóa học hình thang cân

Hai lân cận bằng nhau.

Hai góc kề cạnh đáy bằng nhau.

Hai đường chéo cánh bằng nhau.

Hình thang cân nặng nội tiếp đường tròn

Chứng minh như sau :

Định lí 1: trong một hình thang cân, hai lân cận bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) => AD = BC

Định lí 2: trong một hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC =

BD

Định lí 3: Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) có AC = BD

=> ABCD là hình thang cân.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Chứng Minh Tinh Thần Yêu Nước Của Nhân Dân Ta

Dấu hiệu phân biệt hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình trang cân

Hình thang bao gồm hai trục đối xứng của hai đáy trùng nhau là hình thang cân

Hình thang có hai kề bên bằng nhau (nếu hai kề bên ấy không tuy vậy song) là hình thang cân.