Hình Chữ Nhật Màu Đỏ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều lâu năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông blue color có chu vi bằng chu vi của tờ giấy màu đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật màu đỏ


*

Chu vi HCN là 2x(9+5) = 28 cm Vậy chu vi hình vuông là 28 cm Cạnh hình vuông là 28 : 4 = 7 cm Diện tích hình vuông là 7x7=49 cm2 Vậy diện tích tờ giấy màu xanh là 49 cm2


*

bài bác giải

Chu vi tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ là :

( 9 + 5 ) x 2 = 28 ( centimet )

Vì chu vi hình chữ nhật red color = chu vi hình vuông blue color nên chu vi hình vuông màu xanh là 28 centimet .

Cạnh hình vuông greed color là :

28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy màu xanh là :

7 x 7 = 49 ( cm )


bài giải

 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( centimet )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh là :

28 : 4 = 7 ( centimet )

Diện tích tờ giấy màu xanh da trời là :

7 x 7 = 49 ( cm2 )


 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là :

(9 + 5) x 2 = 28 ( cm )

Cạnh tờ giấy hình vuông blue color là :

28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy màu xanh là :

7 x 7 = 49 ( cm2 )

Đáp số: ................................

P/s tham khảo nha


Chu vi của tờ giấy hình chữ nhật red color là : ( 9 + 5 ) x 2 = 28 (cm )Vì chu vi của tờ giấy hình chữ nhật bằng chu vi tờ giấy hình chữ nhật mày xanh yêu cầu , 1 cạnh của tờ giấy màu xanh da trời là là: 28 : 4 = 7 ( centimet )Diện tích của tờ giấy màu xanh da trời là : 7 x 7 = 49 ( cm2)Đáp số : 49 cm2 


mình nha:

bài giải

Chu vi tờ giấy màu đỏ là:

(9+5) x2=28 (cm)

do đề bài bác là chu vi tờ giấy màu đỏ bằng chu vi tờ giấy color xanh,mà chu vi của tờ giấy màu đỏ là 28cm vì vậy chu vi của tờ giấy greed color cũng bởi 28cm

Một cạnh của tờ giấy greed color là:

28:4=7(cm)

diện tích của tờ giấy greed color là:

7 x7=49(cm2)

Đáp số:49 cm2


chu vi tờ giấy red color là:

(9+5)x2=28(cm)

cạch của tờ giấy blue color là:

28:4=7(cm)

diện tích của tờ giấy màu xanh lá cây là:

7x7=49(cm2) 

 đáp số :49 cm2

k bản thân nha


 Chu vi tờ giấy hình chữ nhật red color là : (9 + 5) x 2 = 28 ( centimet )

Cạnh tờ giấy hình vuông màu xanh là : 28 : 4 = 7 ( cm )

Diện tích tờ giấy màu xanh là : 7 x 7 = 49 ( cm2 )

Đáp số: ..................

hok tốt


Chiều dài của cạnh trước tiên :

 13,6 + 1,8 = 15,4 (cm)

Chiều lâu năm của cạnh thứ ba :

15,4 + 2,3 = 17,7 (cm)

Chu vi của tam giác đó :

 13,6 + 15,4 + 17,7 = 46,7 (cm)

Đáp số:.............


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có bao gồm chiều lâu năm là 9cm,chiều rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bằng chu vi bởi chu vi của tờ giấy màu sắc đỏ.Tính diện tích s của tờ giấy color xanh?

ai trả lời mik k 


tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều daifm9cm,chiều rộng lớn 5cm.tờ giấy hình vuông màu xanh lá cây có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.tính diện tích s của tờ giấy màu sắc xanh

 


tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều lâu năm 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy màu đỏ . TÍNH DIỆN TÍCH của tờ giấy màu sắc xanh


Tờ giấy hình chữ nhật red color có chiều dài 9cm,chiều rộng 5cm.Tờ giấy hình vuông màu xanh lá cây có chu vi bằng chu vi của tờ giấy mà đỏ.

Xem thêm: Vai Trò Của Giáo Dục Đối Với Sự Phát Triển Nhân Cách, Con Người Và Vai Trò Của Giáo Dục

Tính diện tích s của tờ giấy color xanh.


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều lâu năm 9cm,chifeeuf rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông blue color có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ.Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.

Các các bạn nhớ đọc kĩ đề rồi mới làm nhé.Ai nhanh với đúng tốt nhất mình đang tick cho.


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 9cm chiều rộng lớn 5cm.Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bởi chu vi bằng chu vi của towfgiaays màu đỏ. Tính diện tích s của tờ giấy color xanh 


Tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9cm, chiều rộng 5 cm. Tờ giấy hình vuông greed color có chu vi bằng chu vi của tờ giấy color đỏ. Tính diện tích s của tờ giấy color xanh.

Xem thêm: Có Hai Số Nguyên Tố Cùng Nhau Nào Mà Cả Hai Đều Là Hợp Số Không


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tờ giấy hình vuông màu xanh da trời có chu vi bằng chu vi tờ giấy màu sắc đỏ. Tính diện tích tờ giấy màu sắc xanh 


Tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 9cm, chiều rộng lớn 5cm. Tờ giấy hình vuông vắn màu xanhcos chu vi bởi chu vi tờ giấy màu đỏ. Tính diện tích của color giấy xanh.