HIỆU HAI SỐ LÀ 16

     
*

*

Quy đồng tử số: 5/32=15/96; 3/16=15/80 Vậy 15/96 số thứ nhất bằng 15/80 số sản phẩm hai tốt 1/96 số đầu tiên bằng 1/80 số thứ hai. Số thứ nhất so cùng với số thiết bị hai bởi 96/80 Số thứ nhất: 16:(96-80)x96=96 Số sản phẩm hai: 96-16=80 

tk nha mk trả lời thứ nhất đó!!!


*

Quy tiểu đồng số: 5/32=15/96; 3/16=15/80 Vậy 15/96 số trước tiên bằng 15/80 số thứ hai giỏi 1/96 số thứ nhất bằng 1/80 số trang bị hai. Số đầu tiên so với số thứ hai bằng 96/80 Số đồ vật nhất: 16:(96-80)x96=96 Số vật dụng hai: 96-16=80 


Quy đồng tử số:(frac532)=(frac1596);(frac316)=(frac1580)Vậy (frac1596)số đầu tiên bằng (frac1580)số máy hai hay (frac196)số thứ nhất bằng (frac180)số lắp thêm hai.Số trước tiên so với số vật dụng hai bằng (frac9680)Số đầu tiên là:16:(96-80)x96=96Số lắp thêm hai là :96-16=80ĐS:Số trước tiên :96Số máy hai:80Nhớ tick nha

Quy tiểu đồng số:(frac532)=(frac1596);(frac316)=(frac1580)

Vậy (frac1596)số thứ nhất bằng (frac1580)số lắp thêm hai tuyệt (frac196)số đầu tiên bằng (frac180)số thứ hai.

Bạn đang xem: Hiệu hai số là 16

Số thứ nhất so cùng với số sản phẩm công nghệ hai bởi (frac9680)

Số thứ nhất là:16:(96-80)x96=96

Số lắp thêm hai là :96-16=80

ĐS:Số thứ nhất :96

Số vật dụng hai:80

lưu giữ tick nha


(- extGọi số thứ nhất là x, ext số sản phẩm công nghệ hai là y)(- extTa có: frac532x=frac316y ext cùng x-y=16)(Rightarrowfracxfrac316=fracyfrac532)Áp dụng tính chất của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:(fracxfrac316=fracyfrac532=fracx-yfrac316-frac532=frac16frac132=512)Suy ra:(fracxfrac316=512Rightarrow x=512.frac316=96)(fracyfrac532=512Rightarrow y=512.frac532=50)Vậy (x=...

(- extGọi số trước tiên là x, ext số trang bị hai là y)

(- extTa có: frac532x=frac316y ext với x-y=16)

(Rightarrowfracxfrac316=fracyfrac532)

Áp dụng đặc điểm của hàng tỉ số bởi nhau, ta có:

(fracxfrac316=fracyfrac532=fracx-yfrac316-frac532=frac16frac132=512)

Suy ra:

(fracxfrac316=512Rightarrow x=512.frac316=96)

(fracyfrac532=512Rightarrow y=512.frac532=50)

Vậy (x=96,y=50)


hiệu của hai số là 16. Kiếm tìm 2 số biết rằng (frac532) số trước tiên bằng (frac316) số đồ vật hai


Ta có : (frac316=frac632)

Như vậy ta coi số trước tiên là 5 phần thì số thứ 2 là 6 phần .

Hiệu số phần bằng nhau là :

6 - 5 = 1 ( phần )

Số trước tiên là :

( 16 : 1 ) x 5 = 80 

Số thứ 2 là :

80 + 16 = 96 

Đáp số : số đầu tiên : 80 

số thứ 2 : 96


ti so la 5/32:3/16=5/6 ; hieu so phan bang nhau la 6-5=1 ; so thu nhat la:16:1*5=80 ; so thu nhì la 80+16=96


Cho nhì số hiểu được 5/12 số hư trước tiên bằng 3/16 số sản phẩm công nghệ hai với hiệu của nhị số đó bởi 52,8

hai số dó là.....

Xem thêm: Những Hình Xăm Đẹp Ở Ngực Đẹp Nhất Cho Nam Giới I Hình Xăm Không Lỗi Thời


Cho nhị số biết rằng 5/12 số hư đầu tiên bằng 3/16 số sản phẩm hai và hiệu của nhì số đó bởi 52,8

hai số dó là.....


Hiệu của nhị số là 16 .Tìm 2 số biết 5/35 số thứ nhất bằng 3/16 số vật dụng hai

giúp mình với ,nhanh tốt nhất mình tick chuẩn cho

*


Gọi tiên phong hàng đầu và số 2 lần lượt là `a,b(a>b>0)`

`=>a-b=16`

Theo bài:`5/35a=3/16b`

`=>1/7a=3/16b=>a=21/16b`

`=>21/16b-b=16`

`=>5/6b=16`

`=>b=19,2`

`=>a=35,2`

Vậy 2 số chính là `35,2` và `19,2`


Nãy nhầm.

Gọi hàng đầu và số gấp đôi lượt là `a,b(a>b>0)`

`=>a-b=16`

Theo bài:`5/35a=3/16b`

`=>1/7a=3/16b=>a=21/16b`

`=>21/16b-b=16`

`=>5/16b=16`

`=>b=51,2`

`=>a=67,2`

Vậy 2 số sẽ là `67,2` cùng `51,2`


Giải:Vì (dfrac535) số đầu tiên bằng (dfrac316) số đồ vật hai yêu cầu số trước tiên bằng (dfrac2116) số trang bị hai.Số trước tiên là: (16:left(21-16 ight).21=67,2) Sô trang bị hai là: (67,2-16=51,2) Chúc bạn làm việc tốt!

Giải:

Vì (dfrac535) số thứ nhất bằng (dfrac316) số trang bị hai phải số trước tiên bằng (dfrac2116) số máy hai.

Xem thêm: Có Thể Thay Bột Bắp Thay Bằng Bột Gì ? Bột Bắp Có Phải Bột Năng Không?

Số trước tiên là:

(16:left(21-16 ight).21=67,2) 

Sô lắp thêm hai là:

(67,2-16=51,2) 

Chúc bạn học tốt!


Hiệu hai số là 16.Tìm nhị số ấy biết rằng (frac532)số trước tiên bằng (frac316)số sản phẩm công nghệ hai.

làm ơn Help me ,please!!!!!!!!Mình sẽ tick đến bn cấp tốc nhất 


5/32 số đầu tiên = 3/16 số lắp thêm hai

=> 15/96 số thứ nhất = 15/80 số sản phẩm công nghệ hai

=> 1/96 số đầu tiên = 1/80 số thứ hai

Chia số trước tiên thành 96 phần bằng nhau thì số thứ 2 là 80 phần như thế

Hiệu số phần cân nhau là

96-80=16 phần

Giá trị 1 phần

16:16=1

Số máy nhất

1x96=96

Số thứ hai

1x80=80


Gọi số trước tiên là x (x hotline số thứ nhất là x (x

Số đồ vật hai là 51 – x

Theo điều kiện đề bài 

*
 số trước tiên bằng 
*
 số sản phẩm hai đề xuất ta gồm phương trình:

*


Quy đồng tử số (frac34)và (frac25)thành (frac68)và (frac615)Vì (frac68)số trước tiên bằng (frac615)số trang bị hai bắt buộc số thứ nhất có 8 phần và số thứ hai bao gồm 15 phần Hiệu số phần cân nhau :15 - 8 = 7 phầnSố to là :10,5 : 7 x 15 = 22,5Số bé là :22,5 - 10,5 = 12

Quy tuỳ nhi số (frac34)và (frac25)thành (frac68)và (frac615)

Vì (frac68)số thứ nhất bằng (frac615)số sản phẩm công nghệ hai buộc phải số thứ nhất có 8 phần và số thứ hai bao gồm 15 phần 

Hiệu số phần bằng nhau :

15 - 8 = 7 phần

Số béo là :

10,5 : 7 x 15 = 22,5

Số bé là :

22,5 - 10,5 = 12