Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

     

1. năm nay mẹ hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi khi bà mẹ gấp 5 lần tuổi con thì tuổi bà mẹ và tuổi con là bao nhiêu?

2. Hiện ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

3. cách đây 3 năm, em lên 5 tuổi và kém anh 6 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh cấp 3 lần tuổi em ?

4. Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em.

5. hiện thời con 5 tuổi và bà mẹ gấp 7 lần tuổi con. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu gấp 4 lần tuổi con?

6. năm nay con 4 tuổi với kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 2 lần tuổi thân phụ bằng 7 lần tuổi bé ?

Loại 2: Giải một bài toán phụ để tìm số tuổi của 2 người

7. Cách trên đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của 2 mẹ nhỏ lúc đó là 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con.

8. Mẹ sinh nhỏ năm mẹ 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhị mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bé bằng 5/12 tuổi mẹ.

9. Tuổi phụ vương năm nay gấp 4 lần tuổi con và tổng thể tuổi của 2 phụ thân con cộng lại là 50 tuổi. Hãy tính tuổi của 2 thân phụ con khi tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con.

10. Hùng rộng Cường 4 tuổi, biết rằng


Bạn đang xem: Hiện nay mai 11 tuổi bố mai 41 tuổi. hỏi trước đây mấy năm tuổi bố mai gấp 6 lần tuổi mai

*Xem thêm: Xem Ngày Đẹp Tháng 1 Năm 2021 Âm Lịch Âm Tháng 1 Năm 2021, Tổng Hợp Ngày Tốt Xấu Trong Tháng 1 Năm 2021

tuổi của Hùng bằng


Xem thêm: Tải Nhạc Quốc Ca Quốc Tế Ca, Lời Bài Hát Quốc Tế Ca, Đảng Bộ

*

tuỏi của Cường. Tính tuổi của mỗi người.

Loại 3: cho biết tỉ số tuổi của nhì người ở hai thời điểm khác nhau

11. Chị trong năm này 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay.

12. Anh hơn em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

13. năm nay tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi phụ thân gấp song tuổi con.

Dạng 2: cho biết tỉ số tuổi của 2 người ở 2 thời điểm khác nhau

14. Hiện ni tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi con là 3 tuổi . Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ hiện nay thì tổng cộng tuổi của hai bà mẹ con bằng 79 tuổi .Tìm tuổi mọi người hiện nay.

15. Cách đây 8 năm tổng số tuổi của nhị chị em bằng 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi mỗi người hiện tại.

16. hai năm trước tổng số tuổi của 2 cô cháu là 50 tuổi. Hiện ni 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tìm số tuổi mỗi người hiện tại.

17. Hiện ni tổng số tuổi của 2 bằng hữu bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện tại thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em. Tìm tuổi mỗi người.

18. Hiện ni tổng số tuổi của nhì chị em bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện ni thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

19. trước đó 8 năm, tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan sau 8 năm nữa. Tính tuổi của Lan hiện nay.

20. người mẹ sinh nhỏ năm 24 tuổi. Năm nay 8 lần tuổi nhỏ bằng 2 lần tuổi mẹ. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi bà bầu gấp 3 lần tuổi nhỏ ?

21. Tuổi cháu hiện ni gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bằng tuổi cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện ni thì tổng số tuổi của nhị cô cháu là 96 tuổi. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

23. năm nay tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con. Kiếm tìm tuổi bà mẹ và tuổi nhỏ hiện nay, biết rằng 12 năm về trước tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con.

24. trong năm này tuổi phụ vương gấp 9 lần tuổi con, 15 năm tiếp theo thì tuổi thân phụ gấp 3 lần tuổi con. Tìm kiếm tuổi phụ vương và tuổi con hiện nay.

25. trong năm này tuổi bà mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 năm ngoái tuổi bà bầu gấp 7 lần tuổi con.Tìm tuổi mọi cá nhân hiện nay.

26. Tuổi của bà, của chị em và của Mai năm nay cộng được 120 năm.Bạn hãy tính tuổi của mỗi người, biết rằng, tuổi của Mai gồm bao nhiêu ngày thì tuổi của người mẹ có từng ấy tuần cùng tuổi của Mai gồm bao nhiêu mon thì tuổi của bà bao gồm bấy nhiêu năm.

Dạng 3: đến biết tổng và hiệu số tuổi của 2 người

27. Tính tuổi cô, tuổi cháu biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hai cô cháu rộng tuổi cháu là 6 tuổi.

28. Trước trên đây 5 năm tuổi tía mẹ bé cộng lại bằng 58 tuổi. Sau đây 5 năm mẹ rộng chị 25 tuổi và hơn em 31 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

29. Tuổi em trong năm này nhiều hơn hiệu số tuổi của 2 mẹ là 12. Tổng cộng tuổi của 2 chị em cùng bé dại hơn gấp đôi tuổi của chị là 3. Tính tuổi mỗi người.

30. 8 năm về trước tổng thể tuổi của ba phụ vương con cộng lại là 45. 8 năm sau phụ vương hơn bé lớn 26 tuổi và hơn con bé dại 34 tuổi. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Dạng 4: đến biết tỉ số tuổi của 2 người ở 3 thời điểm khác nhau

31. Tuổi em hiện giờ gấp 2 lần tuổi em khi anh bởi tuổi em hiện tại nay.Khi tuổi em bằng tuổi anh bây giờ thì 2 lần tuổi em to hơn tuổi anh thời gian đó 12 tuổi. Tính tuổi bây giờ của từng người.

32. Tuổi 2 mẹ con năm nay cộng lại bằng 85 tuổi. Trước đây, lúc tuổi mẹ bằng tuổi con hiện nay thì tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi 2 người mẹ con .

33. khi tuổi chị bằng tuổi em hiện thời thì tuổi chị lớn hơn 3 lần tuổi em là 3 tuổi. đến lúc chị 37 tuổi thì tuổi em bằng tuổi chị hiện nay.Tìm tuổi của 2 bà mẹ hiện nay.

Dạng 5: Các bài toán tính tuổi có số thập phân

34. Tuổi cô trong năm này gấp 7,5 lần tuổi Hoa. 16 năm sau tuổi cô gấp 2,3 lần tuổi Hoa. Tính tuổi của nhị cô con cháu khi tuổi cô gấp 3 lần tuổi Hoa .

35. Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

36. Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước, tuổi tía gấp 8,2 lần tuổi con. Hỏi lúc tuổi tía gấp 3 lần tuổi bé thì con từng nào tuổi.

Dạng 6: Một số các bài toán khác

37. Sau một thời gian đi công tác, Hoàng về thăm gia đình. Lúc về đến nhà, em Hoàng nhận xét: “trước lúc đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại trong gia đình. Và hôm nay tuổi anh Hoàng vẫn bằng ¼ tổng số tuổi của những người còn lại vào gia đình. Hỏi gia đình anh Hoàng có mấy người.”.

38. Tuổi trung bình của 11 cầu thủ vào một đội bóng đá đã thi đấu trên sảnh bãi là 22 tuổi. Nếu ko tính đội trường thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi. Hỏi đội trưởng hơn tuổi trung bình toàn đội là bao nhiêu?

39. Tuấn hỏi ông: “ Ông ơi! trong năm này ông bao nhiêu tuổi ạ?” Ông trả lời “ Tuổi của ông trong năm này là một trong những chẵn. Nếu viết những chữ số của tuổi ông theo thiết bị tự ngược lại thì được tuổi của cha cháu. Nếu như cộng những chữ số chỉ tuổi của cha cháu thì được tuổi của cháu. Cùng tuổi ông, tuổi cha cháu cùng tuổi cháu được 144 năm”. Hỏi Tuấn trong năm này bao nhiêu tuổi?

40. bé hỏi bố:”năm ni bố từng nào tuổi ạ”. Bố trả lời:”lấy nửa tuổi bố cộng với 7 thì được tuổi bố cách trên đây 12 năm”.Hãy tính tuổi bố hiện nay.

41. Tuổi Dũng trong năm này gấp 5 lần tuổi em gái Dũng. Tuổi bà mẹ Dũng cấp 6 lần tuổi Dũng. Tuổi tía Dũng bởi tuổi chị em Dũng cộng tuổi nhị con, Tuổi bà Dũng bằng tuổi bố, người mẹ và hai bạn bè Dũng cộng lại. Hãy kiếm tìm tuổi của Dũng, hiểu được bà Dũng không đến 100 tuổi.