STAR

     
Exercise 3: Rewrite the sentences1. Unless you promise lớn return back, I won"t lend you.If……………………………………………………………………………………………………..….2. Sally doesn"t know what she has to bởi for homework because she was absent from school on Friday.If………………………………………………………………………………………………………...3. If you vày not like this one, I"ll bring you another.Unless…………………………………………………………………………………………………...4. Martin failed his driving chạy thử last week because he was very nervous.But for…………………………………………………………………………………………………..5. He died so young; otherwise, he would be a famous musician.Had it……………………………………………………………………………………………………6. I didn’t have any breakfast và now I’m hungry.If………………………………………………………………………………………………………...7. I’m sorry i disturbed you. I didn’t know you were busy. If……………………………………………………………………………………………………….....8. I don’t know anything about plumbing, so I didn’t fix the leak in the sink myself.If…………………………………………………………………………………………………………Lm hộ em và phân tích và lý giải nha


Bạn đang xem: Star

Trả lời (3)
*

1. If you don"t promise to lớn return back, I won"t lend you. (vì Unless = If not)2. If Sally hadn"t been absent from school on Friday, she would know what she has to vày for homework. (vì vế gồm If là đã xẩy ra ở thừa khứ, còn vế sau là xảy ra ở hiện nay tại)3. Unless you like this one, I"ll bring you another. (vì Unless = If not)6. If I had had breakfast, I wouldn"t be hungry. (vì vế bao gồm If là đã xẩy ra ở quá khứ, còn vế sau là xẩy ra ở hiện tại tại)7. If I had known you were busy, I wouldn"t have disturbed you. (vì đã xẩy ra ở thừa khứ)8. If I knew something about plumbing, I would have fixed the leak in the sink myself. (vì vế có If là đã xảy ra ở hiện tại tại, còn vế sau là xảy ra ở thừa khứ)Câu 4,5 mình ko biết có tác dụng ạ
*

1.If you didn"t promise khổng lồ return back,I won"t lend you. 2.If Sally wasn"t absent from school on friday,she would know what she has to do for homework 3.Unless you like this one, I"ll bring you another 6.If i had any breakfast,I wouldn"t be hungry 7.If I knew you were busy,I wouldn"t disturb you


Xem thêm: Thủ Thuật Tra Cứu Thông Tin Thuê Bao Viettel Trả Sau, Trả Trước Viettel Qua Mạng

*

*

Gọi ngay 1900866648
Chat qua Messenger


Xem thêm: Thuyết Minh Về Cách Làm Bánh Tét Ngày Tết (Dàn Ý + 12 Mẫu), Thuyết Minh Về Bánh Tét (8 Bài)

Công Ty Cổ Phần technology - Viễn Thông ELCOM