He Was The First Man Who Left The Burning Building

     

Trả lời bỏ ra tiết, bao gồm xác thắc mắc “He was the first man who left the burning building” và phần kiến thức tham khảo là tư liệu cực có ích bộ môn giờ Anh 12 cho chúng ta học sinh và các thầy giáo viên tham khảo.

Bạn đang xem: He was the first man who left the burning building


1. Lược quăng quật mệnh đề quan lại hệ bằng cách dùng V-ing 

2. Dùng cụm Phân từ hai:

3. Rút gọn bằng cách dùng V-ed

4. Rút gọn mệnh đề quan hệ bằng To + Verb

5. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bằng các danh từ

6. Rút gọn mệnh đề quan tiền hệ bởi tính từ/cụm tính từ


Trả lời câu hỏi: Viết lại câu sau với mệnh đề quan hệ giới tính sau:

He was the first man who left the burning building

He was the first man khổng lồ leave the burning building.

Dịch: Anh ấy là người trước tiên rời ngoài tòa đơn vị bị cháy.

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu thêm về giải pháp rút gọn mệnh đề quan hệ giới tính nhé!

Kiến thức mở rộng về phong thái rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ

1. Lược quăng quật mệnh đề quan lại hệ bằng cách dùng V-ing 

Nếu động từ vào MĐQH sinh sống thể chủ động , ta cần sử dụng cụm lúc này phân từ cố gắng cho mệnh đề đó.

Cách làm: Lược vứt đại từ quan lại hệ cùng trợ cồn từ, đưa động từ bao gồm về nguyên mẫu và thêm đuôi – ing.

Ex: The man who is standing there is my brother => The man standing there is my brother

Do you know the boy who broke the windows last night? => bởi you know the boy breaking the windows last night?

The man who teaches Math is Mr. John.

= The man teaching Math is Mr. John.


Người đàn ông mà lại dạy toán là ông John đó. 

The cat which is lying on the ground is cute.

= The cat lying on the ground is cute. 

Chú mèo nằm trên khu đất thật đáng yêu.

Nếu sau thời điểm lược bỏ, động từ bao gồm ta tất cả dạng “having”, ta hoàn toàn có thể đổi having thành with với not having thành without.

Ví dụ:

Students who have high marks will receive scholarships from school. 

= Students having high marks will receive scholarships from school.

= Students with high marks will receive scholarships from school.

Học sinh với số điểm cao sẽ được trao học bổng từ nhà trường. People who don’t have their passport cannot travel abroad. 

= People not having their passport cannot travel abroad.

= People without their passport cannot travel abroad. 

Những người không tồn tại hộ chiếu không thể đi ra nước ngoài

2. Dùng các Phân từ bỏ hai:

Dùng cho những mệnh đề bị động.

The house which is being built now belongs khổng lồ Mr. John = The house built now belongs to Mr. Jonh

(dạng 1 với 2 là 2 dạng hết sức phổ biến)

*

3. Rút gọn bằng cách dùng V-ed

Nếu đụng từ vào MĐQH nghỉ ngơi thể tiêu cực ta dùng nhiều quá khứ phân từ cố cho MĐ đó

Ex: The books which were written by nam giới Cao are interesting => The books written by nam Cao are interesting.

The students who were punished by teacher are lazy =>The students punished by teacher are lazy.

4. Rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ bằng To + Verb

Trong câu chứa mệnh đề quan lại hệ, lúc đứng trước danh từ được xẻ nghĩa bao gồm từ chỉ số trang bị tự (the first, the second,…) hoặc so sánh nhất, hoặc những từ như: the only, the last,… ta bỏ đại từ quan tiền hệ, vận động từ thành dạng to lớn V. 

Ví dụ:

She is the last person who left home. 

= She is the last person to lớn leave home.

Xem thêm: 9 Bộ Phim Anime Nhật Hay Nhất Mọi Thời Đại, 9 Bộ Phim Anime Nhật Bản Hay Nhất Mọi Thời Đại

Cô ấy là người ở đầu cuối rời khỏi nhà.

You are the first person who love me.

= You are the first person to love me. 

Cậu là người thứ nhất yêu tôi.

John is the last person who enters the room 

= John is the last person lớn enter the room.

Động tự have/had

I have many things that I must vì chưng => I have many things khổng lồ do

Đầu câu là Here (tobe), there (tobe)

There are six letters which have lớn be written today => There are six letters to lớn be written today.

There are two cakes which are made today.

= There are two cakes to be made today. 

Có hai loại bánh được thiết kế vào ngày hôm nay.

Here is my phone number which you can call.

= Here is my phone number for you to call. 

Đây là số của tớ để các bạn gọi nè.

5. Rút gọn mệnh đề quan liêu hệ bằng các danh từ

- cần sử dụng khi MĐQH có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

- bí quyết làm: bỏ who ,which cùng be.

Ex: Football, which is a popular sport, is very good for health => Football, a popular sport, is very good for health.

We visited Hanoi, which is the capital of Vietnam

= We visited Hanoi, the capital of Vietnam. 

Chúng tôi sẽ tới thăm Hà Nội, thành phố hà nội của Việt Nam. 

Son Tung, who is my favorite singer, will release a new song this month.

= Son Tung, my favorite singer, will release a new tuy vậy this month.

Sơn Tùng, ca sĩ thích thú của tôi, đang ra bài bác hát mới vào thời điểm tháng ngày.

Xem thêm: Mô Tả Đường Đi Của Máu Trong Hệ Tuần Hoàn Nhỏ Và Trong Vòng Tuần Hoàn Lớn

6. Rút gọn mệnh đề quan lại hệ bằng tính từ/cụm tính từ

Tương từ như làm việc trên, để mô tả về một người/vật, ta gồm thể bỏ which + be (chỉ để lại tính từ).