Star

     

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 là phản ứng tráng gương của anđehit fomic, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học tập Hóa 11 bài xích 44: Anđehit – Xeton…. Cũng giống như thường xuyên xuất hiện ở các dạng bài tập anđehet. Hi vọng qua tài liệu này rất có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một biện pháp nhanh và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Star

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC


HCHO+ 4AgNO3+6NH3+ 2H2O4Ag +4NH4NO3+ (NH4)2CO3
dung dịchrắnkhí, không màu, mùi hương khaikết tủakhí, ko màurắn
3017017181088096

1. Điều khiếu nại phản ứng HCHO tác dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Điều kiện: ko có

Bạn sẽ xem: HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3


2. Cách tiến hành phản ứng cho dung dịch HCHO tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Cho HCHO chức năng với dung dịch AgNO3/NH3.

3. Hiện tượng nhận ra HCHO tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Có kết tủa white Ag, có khí thoát ra đó là NH4NO3

4. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. bao gồm bao nhiêu anđehit 2 chức bao gồm công thức dễ dàng là C2H3O?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3


Đáp án A

Hướng dẫn Anđehit 2 chức tất cả 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

Có 2 công thức thỏa mãn là

OHC-CH2-CH2-CHO

CH3-CH(CHO)2


Câu 2. Nguồn nguyên liệu chính dùng để làm sản xuất anđehit axetic vào công nghiệp là

A. Etanol.

B. Etan.

C. Axetilen.

D. Etilen.


Đáp án D

Nguồn nguyên vật liệu chính để cấp dưỡng anđehit axetic vào công nghiệp là etilen

2CH2=CH2 + O2

*
2CH3CHO


Câu 3: Để th-nc 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, solo chức), đề xuất dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Phương pháp của Y là

A. CH3COOH.

B. HCOOH.

C. C2H5COOH.

D. C3H7COOH.


Đáp án A

Hướng dẫn nNaOH = 0,112 mol

Y là axit no, mạch hở => nRCOOH = nNaOH = 0,112 mol

=> M = 6,72 / 0,112 = 60 => Y là CH3COOH


Đáp án A

CH3COOH + H2 → CH3CHO + H2O

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3COOC2H3 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO + H2O


Câu 5. Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C3H4O2. X tính năng với CaCO3 tao ra CO2. Y tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo ra Ag. Công thức cấu trúc thu gọn phù hợp của X, Y thứu tự là:

A. CH2=CHCOOH, OHC-CH2-CHO.

B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.

C. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.

D. HCOOCH=CH2, CH3CH2COOH.


Câu 6: yếu tố như thế nào không có tác dụng tăng hiệu suất phản ứng este hóa thân axit axetic và etanol?

A. Dùng H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác

B. Chưng đựng este sản xuất ra

C. Tăng độ đậm đặc axit hoặc ancol

D. Mang số mol ancol và axit bằng nhau


Câu 7: vị sao ánh nắng mặt trời sôi của axit thường cao hơn ancol tương ứng?

A. Vị ancol không tồn tại liên kết hidro, axit có link hidro

B. Vì link hidro của axit bền lâu hơn của ancol

C. Vì trọng lượng phân tử của axit phệ hơn

D. Vày axit tất cả 2 nguyên tử oxi


Câu 8: Giấm ăn là hỗn hợp axit axetic bao gồm nồng độ từ

A. 2% đến 5%

B. 6% mang lại 10%

C. 11% đến 14%

D. 15% cho 18%


Câu 9: phân tách a gam axit axetic thành 2 phần bởi nhau:

Phần 1: th-nc vừa đủ vì chưng 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,4 M

Phần 2: tiến hành phản ứng este hóa với ancol etylic thu được m gam este ( giả sử năng suất phản ứng là 100%)

Vậy m có mức giá trị là:

A. 16,7 gam

B. 17,6 gam

C. 16,8 gam

D. 18,6 gam


Đáp án B

nNaOH = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

0,2 mCH3COOH = 0,2.60 = 12 g

=> nCH3COOH = 0,2 (2 phần bởi nhau)

Phương trình hóa học:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

0,2 ———–→ 0,2

=> m = 0,2.88 = 17,6 g


Câu 10.

Xem thêm: “ Would You Like A Cup Of Coffee? (Tv Series 2021 Web Drama)

Để tách các chất thoát ra khỏi nhau từ lếu láo dung dịch cất axit axetic cùng ancol etylic, có thể tiến hành theo trình tự làm sao sau đây?

A. Cần sử dụng CaCO3, bác bỏ cất, sau đó tác dụng với H2SO4

B. Sử dụng CaCCl2, chưng cất, sau đó chức năng với H2SO4

C. Dùng Na2O, tiếp nối cho tác dụng với H2SO4

D. Dùng NaOH, sau đó cho công dụng với H2SO4


Đáp án A

Cho láo lếu hợp tác dụng với CaCO3, sau đó chưng cất được etyl axetat.

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Chất rắn không bay hơi cho chức năng với H2SO4, tiếp đến chưng cất thu được CH3COOH.

(CH3COO)2Ca + H2SO4 → 2CH3COOH + CaSO4


Câu 11. Ứng dụng nào dưới đây không yêu cầu của HCHO.

A. Dùng để sản xuất nhựa phenol-fomanđehit.

B. Dùng để sản xuất nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng để làm tẩy uế, ngâm mẫu động vật.

D. Dùng làm sản xuất axit axetic.


Câu 12. mang đến 5,8 gam anđehit đối kháng chức X phản ứng trọn vẹn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, nhận được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 đặc, có mặt 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO.

C. HCHO.

D. C2H5CHO


Đáp án D

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

MRCHO = 5,8/0,1 = 58

R+ 29 = 58 → R= 29 (C2H5)


……………………….

Các các bạn có thể tìm hiểu thêm một số tài liệu tại đây

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới chúng ta HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn. Nội dung tài liệu giúp chúng ta biết bí quyết viết và cân bằng phương trình phản ứng khi cho HCHO chức năng với AgNO3/NH3, từ đó rất có thể nhận biết hiện tượng lạ sau bội nghịch ứng. Cũng giống như mở rộng nội dung kiến thức.

Các bạn có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập vật dụng Lí 12 ,….

Xem thêm: Vùng Biển Nước Ta Gồm Những Bộ Phận Nào, Các Bộ Phận Hợp Thành Vùng Biển Việt Nam*
*

*

Đáp án đề thi THPT đất nước 2022 môn GDCD


*

Đáp án đề thi môn Địa lý THPT quốc gia 2022


*

Đáp án đề thi môn lịch sử hào hùng THPT non sông 2022


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường nên được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.