HẤU GHÉP VỚI TỪ GÌ

     
1. (Danh) Vua. ◇Thi khiếp 詩經: “Thương bỏ ra tiên hậu, thụ mệnh bất đãi, tại Vũ Đinh tôn tử” 商之先后, 受命不殆, 在武丁孫子 (Thương tụng 商頌, Huyền điểu 玄鳥) Tiên vương công ty Thương, nhấn mệnh trời vững tiến thưởng không nguy hiểm, Truyền lại nhỏ cháu là vua Vũ Đinh.2. (Danh) Chư hầu. ◎Như: “quần hậu” 羣后 các chư hầu. ◇Thư gớm 書經: “Ban thụy vu quần hậu” 班瑞于群后 (Thuấn điển 舜典) phân tách ấn ngọc (dùng làm cho tín vật) cho những vua chư hầu.3. (Danh) vợ vua. ◎Như: “vương hậu” 王后, “hoàng hậu” 皇后.4. (Danh) Thần đất hotline là “hậu thổ” 后土.5. (Danh) chúng ta “Hậu”.6. (Phó) Sau. § Thông “hậu” 後. ◇Lễ Kí 禮記: “Tri chỉ nhi hậu hữu định” 知止而后有定 (Đại học tập 大學) Biết khu vực dừng rồi sau new định được chí.7. § Giản thể của chữ 後.1. ( Danh ) Vua. ◇ Thi gớm 詩經 : “ Thương chi tiên hậu, thụ mệnh bất đãi, tại Vũ Đinh tôn tử ” 商之先后, 受命不殆, 在武丁孫子 ( yêu mến tụng 商頌, Huyền điểu 玄鳥 ) Tiên vương nhà Thương, dấn mệnh trời vững đá quý không nguy khốn, Truyền lại nhỏ cháu là vua Vũ Đinh. 2. ( Danh ) Chư hầu. ◎ Như : “ quần hậu ” 羣后 đều chư hầu. ◇ Thư tởm 書經 : “ Ban thụy vu quần hậu ” 班瑞于群后 ( Thuấn điển 舜典 ) chia ấn ngọc ( cần sử dụng làm tín vật ) cho mọi vua chư hầu. 3. ( Danh ) vợ vua. ◎ Như : “ vương hậu ” 王后, “ thê thiếp ” 皇后. 4. ( Danh ) Thần đất call là “ ông công ” 后土. 5. ( Danh ) chúng ta “ Hậu ”. 6. ( Phó ) Sau. § Thông “ hậu ” 後. ◇ Lễ Kí 禮記 : “ Tri chỉ nhi hậu hữu định ” 知止而后有定 ( Đại học 大學 ) Biết địa điểm dừng rồi sau new định được chí. 7. § Giản thể của chữ 後 .Bạn vẫn xem : Hấu ghép với từ bỏ gì
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
• Bạch Hạc Thông Thánh quán tầm thường ký – 白鶴通聖觀鐘記 (Hứa Tông Đạo)• đưa ra Lăng động – 支陵洞 (Phạm Sư Mạnh)• Đề Trịnh thập chén bát trước tác trượng thế cư – 題鄭十八著作丈故居 (Đỗ Phủ)• Hoàng Hà – 黃河 (La Ẩn)• ghê Dương vương – 經陽王 (Đặng Minh Khiêm)• Lan Đình tập từ bỏ – 蘭亭集序 (Vương Hy Chi)• Lãng đào sa kỳ 9 – 浪淘沙其九 (Lưu Vũ Tích)• phát Lãng Trung – 發閬中 (Đỗ Phủ)• Sằn lão tập Thiên Khánh quán tiểu viên hữu đình bắc phía đạo sĩ đánh Tông thuyết khất danh dữ thi – 莘老葺天慶觀小園有亭北向道士山宗說乞名與詩 (Tô Thức)• Tỳ bà hành – 琵琶行 (Bạch Cư Dị)1.


Bạn đang xem: Hấu ghép với từ gì


Xem thêm: Lễ Phục Sinh 2021 Là Ngày Nào ? Lễ Phục Sinh Là Gì Và Rơi Vào Ngày Nào Năm NayXem thêm: Một Tàu Thủy Có Vận Tốc Khi Nước Lặng Là A Km/Giờ, 5 Một Tàu Thuỷ Có Vận Tốc Khi Nước

( Danh ) Sau ( thời hạn ). Đối cùng với “ tiên ” 先, “ tiền ” 前. 2. ( Danh ) Sau ( khoảng trống, địa chỉ ). Đối cùng với “ tiền ” 前. ◎ Như : “ bối hậu ” 背後 ẩn dưới sống lưng, “ làng hậu ” 村後 sau làng, “ địch hậu ” 敵後 phía sau quân địch. ◇ trằn Tử Ngang 陳子昂 : “ chi phí bất kiến cổ nhân, Hậu bất loài kiến lai đưa ” 前不見古人, 後不見來者 ( Đăng U Châu đài ca 登幽州臺歌 ) Phía trước ko thấy tín đồ xưa, Phía sau không thấy tín đồ đến. 3. ( Danh ) con cháu. ◇ to gan Tử 孟子 : “ Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại ” 不孝有三, 無後為大 ( Li lâu thượng 離婁上 ) Bất hiếu tất cả ba, không có con cháu nối dõi là tội mập nhất. 4. ( Danh ) họ “ Hậu ”. 5. ( Tính ) sau này ( thời hạn chưa đến ). ◎ Như : “ hậu thiên ” 後天 ngày kia, “ hậu đại ” 後代 đời sau, “ tiền thánh thiện quả ” 前因後果 nhân trước quả sau. 6. ( Tính ) Ở phía sau ( địa điểm gần đuôi ). ◎ Như : “ hậu bán đoạn ” 後半段 nửa khúc sau, “ hậu môn ” 後門 cửa sau. 7. ( Phó ) Sau, muộn, chậm. ◎ Như : “ tiên lai hậu đáo ” 先來後到 đi trước đến sau, “ hậu lai cư thượng ” 後來居上 đi sau vượt trước. 8. Một âm là “ hấu ”. ( Động ) Đi sau, sinh sống lại sau. ◇ Luận Ngữ 論語 : “ Phi cảm hấu dã, mã bất tiến dã ” 非敢後也, 馬不進也 ( Ung dã 雍也 ) chưa hẳn ( tôi ) dám nghỉ ngơi lại sau, chỉ vì con ngựa chiến không chạy mau được. ① Sau, nói tới vị nắm trước sau thì sử dụng chữ tiền hậu 前後, nói tới thì tiếng trước sau thì cần sử dụng tiên hậu 先後. ② nhỏ nối. Như bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại 不孝有三無後為大 bất hiếu bao gồm ba, không nhỏ nối là tội khủng nhất. ③ lời nói đưa đẩy. Như nhiên hậu 然後 vậy sau, rồi sau. ④ Một âm là hấu. Ði sau, chịu ở sau. Trước chiếc kia nhưng sau đến tính năng này cũng call là hấu. • Bạch Hạc Thông Thánh quán tầm thường ký – 白鶴通聖觀鐘記 ( hứa hẹn Tông Đạo ) • bỏ ra Lăng đụng – 支陵洞 ( Phạm Sư mạnh mẽ ) • Đề Trịnh thập chén trước tác trượng vậy cư – 題鄭十八著作丈故居 ( Đỗ đậy ) • Hoàng Hà – 黃河 ( La Ẩn ) • khiếp Dương vương – 經陽王 ( Đặng Minh Khiêm ) • Lan Đình tập trường đoản cú – 蘭亭集序 ( vương vãi Hy bỏ ra ) • Lãng đào sa kỳ 9 – 浪淘沙其九 ( lưu Vũ Tích ) • phát Lãng Trung – 發閬中 ( Đỗ lấp ) • Sằn lão tập Thiên Khánh cửa hàng tiểu viên hữu đình bắc hướng đạo sĩ đánh Tông thuyết khất danh dữ thi – 莘老葺天慶觀小園有亭北向道士山宗說乞名與詩 ( tô Thức ) • Tỳ bà hành – 琵琶行 ( Bạch Cư Dị )