Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

     Bạn đang xem: Hấp thụ hoàn toàn 3.36 lít khí co2 vào 125ml

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y tính năng với hỗn hợp BaCl2 (dư), nhận được 1,82 gam kết tủa. Gía trị của x là


Cho 8,96 lít khí CO2 ( sinh sống đktc) kêt nạp hết vào 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp KOH 0,24M cùng Ba(OH)2 0,48M, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho từ bỏ từ cho đến khi hết dd cất 0,15 mol Na2CO3 với 0,1 mol NaHCO3 vào 100,0 ml dd HCl 2M. Tinh thể tích khí CO2 bay ra (đktc)?


Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 ( làm việc đktc) vào 0,5 lít dung dịch đựng NaOH 0,4 M với KOH 0,2 M được hỗn hợp X. Thêm 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịchX nhận được a gam kết tủa. Quý hiếm của a là


Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ, sau làm phản ứng chiếm được V lít (ở đktc) láo hợp. Khí X gồm CO, CO2 với H2. Dẫn cục bộ hỗn đúng theo X qua hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 2 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau bội phản ứng giảm 0,68 gam so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí còn sót lại thoát ra bao gồm CO cùng H2 có tỉ khối khá so cùng với H2 là 3,6. Cực hiếm của V là


Cho 25,8 gam tất cả hổn hợp X gồm MOH, MHCO3 cùng M2CO3 ( M là sắt kẽm kim loại kiềm, MOH cùng MHCO3 gồm số mol bằng nhau) công dụng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y với 0,3 mol CO2. Sắt kẽm kim loại M là


Dung dịch X gồm NaOH x mol/l với Ba(OH)2 y mol/l dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Kêt nạp hết 0,04mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được hỗn hợp M và 1,97 gam kết tủa. Nếu kêt nạp hêt 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được hỗn hợp N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai hỗn hợp M N phản ứng với dung dịch KHSO4 những sinh ra kết tủa trắng, những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của x cùng y lần lượt là:


Hấp thụ hết 5,6 lít khí CO2 sinh hoạt đktc vào dung dịch tất cả 0,15 mol BaCl2; 0,08 mol Ba(OH)2 cùng 0,29 mol KOH sau làm phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và m gam kết tủa. giá trị của m bằng
Xem thêm: Khi Làm Lạnh Vật Rắn Thì Khối Lượng Riêng Của Vật Tăng Vì

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào 400ml hỗn hợp KOH x mol, thu được hỗn hợp X. Nhỏ dại từ từ đến khi kết thúc 500 ml hỗn hợp HCl 1M vào dung dịch X, thu được hỗn hợp Y với thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Mang lại dung dịch Y chức năng với Ba(OH)2 dư nhận được 39,4 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:


Khi bé dại từ từ cho dư dung dịch HCl vào hỗn hợp hỗn hợp có a mol NaOH cùng b mol KHCO3 công dụng thí nghiệm được biểu diễn qua vật dụng thị sau:

Tỉ lệ a:b là


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na và cha vào nước thu được dung dịch X. Sục khí CO2 vào dung dịch X. Công dụng thí sát hoạch được màn biểu diễn trên vật dụng thị sau:

Giá trị của m với x thứu tự là


Sục 6,72 lit khí CO2 (dktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM. Sau phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X với kết tủa Y. Mang lại từ từ dung dịch NaOH 1M cho đến khi kết tủa thu được lớn số 1 thì đã cần sử dụng 120 ml. Giá trị của a là:


Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch chứa K2CO3 0,2M với NaOH x mol/l, sau khi các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn thể Y công dụng với hỗn hợp BaCl2 dư, thu được 11,82 gam kết tủa. Cực hiếm của x là:


Cho tất cả hổn hợp K2CO3 cùng NaHCO3 ( tỉ trọng mol 1: 1) vào trong bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X với dung dịch Y. Thêm rảnh dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không thể khí thoát ra thì không còn 560 ml. Biết cục bộ Y bội phản ứng toàn vẹn với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là:


Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO cùng H2O dư thu được hỗn hợp X. Sục thanh nhàn khí CO2 vào dung dịch X, qua quá trình khảo sát bạn ta lập được đồ vật thị như sau:

Giá trị của x là:
Xem thêm: Vua Nào Xuống Chiếu Cần Vương (1885, Phong Trào Nghĩa Hội Quảng Nam (1885

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam