HẤP THỤ HOÀN TOÀN 2 688 LÍT KHÍ CO2

     
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 5 rèn luyện Axit, bazơ cùng muối cùng Phản ứng bàn bạc ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li
Trắc nghiệm chất hóa học 11 bài xích 6 Bài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ và Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li

Câu hỏi :

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ a mol/l thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là:


*