Hai Vòi Nước Cùng Chảy Vào Một Bể Không Có Nước

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước

*

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ bể đầy. Riêng vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể phải mất 3 giờ. Hỏi riêng vòi thứ 2 chảy một mình vào bể phải mất bao lâu?


*

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ đầy bể. Riêng vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể phải mất 3 giờ. Hỏi riêng vòi thứ hai chảy một mình đầy bể phải mất bao lâu?


*

Trong 1 giờ hai vòi chảy được \(\frac{1}{2}\text{ bể}\), riêng vòi thứ nhất chảy được \(\frac{1}{3}\text{ bể}\).

thế nên trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được thể tích bể là : \(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}\text{ bể}\)

Hay vòi thứ hai chảy đầy bể trong 6 giờ


hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ đầy bể.Riêng vòi thứ nhất chảy một minhd đầy bể phải mất 3 giờ. Hỏi riêng vòi thứ 2 chảy một mình đầy bể phải mất bào lâu

 


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ đầy bể.Riêng vòi thứ chảy một mik đầy bể phải mất 3 giờ. Hỏi riêng vòi thứ hai chảy một mik đầy bể mất bao lâu?


Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được là :

\(1:2=\dfrac{1}{2}\)( bể )

Trong 1 giờ , riêng vòi thứ nhất chảy được là :

\(1:3=\dfrac{1}{3}\)( bể )

Trong 1 giờ , riêng vòi thứ hai chảy được là :

\(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}\)( bể )

⇒ Riêng vòi thứ hai chảy một mình thì sau 6 giờ sẽ đầy bể .

Đ/s : 6 giờ
Xem thêm: Vẽ Hình Chiếu Phối Cảnh Chữ H Ình Chiếu Phối Cảnh 1 Điểm Tụ Của Vật Thể Chữ H

Ca hai voi cung chay moi gio duoc :

1:2=1/2 (be)

Voi thu nhat moi gio chy duoc :

1:3=1/3 (be)

Thoi gian de voi thu 2 chay day be la :

1:(1/2-1/3) =6 (gio)


trong 1h hai vòi chảy đc số phần của bể là:1:2=1/2(bể)

trong 1h vòi thứ 1 chảy đc số phần của bể là:1:3=1/3(bể)

=>cũng trong 1 giờ vòi thứ 2 chảy đc:1/2-1/3=1/6

=>vòi thứ 2 chảy một mik đc 6h sẽ đầy bể


hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ đầy bể .vòi thứ nhất chảy một mình vào bể thì sau 3 giờ đầy bể .Hỏi vòi thứ hai chảy một mình đầy bể phải mất bao nhiêu lâu mới đầy 

 


Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể ko có nước sau 4 giờ thì đầy nước nếu chảy riêng vòi nước thứ nhất phải mất 12 giờ mới đầy bể . Hỏi vòi nước thứ 2 chảy riêng thì sẽ mất bao lâu mới đầy bể ?

 


1 giờ hai vòi chảy được là:

1:4=1/4(bể)

1 giờ vòi 1 chảy được là:

1:12=1/12(bể)

1 giờ vòi 2 chảy được là:

số giờ để vòi 2 chảy đầy bể là:

1:1/6=6(giờ)


Hai vòi nước chảy vào một bể không có nước. Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì đầy bể?


Bài giải

1 giờ vòi thứ nhất chảy được số phần của bể là :

 1 : 2 = 1/2 ( bể )

1 giờ vòi thứ 2 chảy được số phần của bể là :

1 : 3 = 1/3 ( bể )

1 giờ cả 2 vòi chảy được số phần của bể là :

1/2 + 1/3 = 5/6 ( bể )

số thời gian để 2 vòi chảy hết bể là :

60 : 5/6 = 72 ( phút )

Đổi 72 phút = 1,2 giờ

Đáp số : 1,2 giờ.


Hai vòi nước chảy vào một bể không có nước. Riêng vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể. Riêng vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì đầy bể. Hỏi hai vòi cùng chảy thì mất bao nhiêu giờ thì đầy bể?
Xem thêm: Cách Làm Lông Mi Dài Nhanh Nhất Có Thể, 9 Cách Kích Thích Lông Mi Dài Tự Nhiên

Lời giải:

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được: $\frac{1}{2}$ (bể)

Trong 1 giờ vòi thứ hai chảy được: $\frac{1}{3}$ (bể)

Trong 1 giờ cả 2 vòi cùng chảy được: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ (bể) 

Để đầy bể thì hai vòi cùng chảy hết số giờ là:

$1:\frac{5}{6}=\frac{6}{5}=1,2$ (giờ)


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 3 giờ bể đầy. Nếu chảy riêng vòi thứ nhất thì phải mất 4 giờ. Vậy vòi thứ hai chảy riêng bao nhiêu giờ thì đầy bể