HAI THÀNH PHỐ A VÀ B CÁCH NHAU 160KM

     
*

Hai thành phố A và B bí quyết nhau 160km. Một mẫu xe đính thêm máy sống A với chiếc ô tô ở B đi nguợc chiều thì hai xe gặp nhau sau 2 giờ. Ví như đi cùng chiều thì ôtô đuổi kịp xe gắn thêm máy sau 8 giờ. Tính tốc độ của mỗi xe.

Bạn đang xem: Hai thành phố a và b cách nhau 160km


*

Tổng gia tốc 2 xe cộ là: 160 : 2 = 80 (km/giờ)Hiệu vận tốc 2 xe pháo là: 160 : 8 = trăng tròn (km/giờ)Vận tốc ô tô là: (80+20): 2 = 50 (km/giờ)Vận tốc xe sản phẩm công nghệ là: (80-20) : 2 = 30 (km/giờ)
*

Hai tp A cùng B phương pháp nhau 180km. Một mẫu xe thêm máy làm việc A với chiếc ô tô ở B đi nguợc chiều thì hai xe gặp gỡ nhau sau 2 tiếng 30 phút. Nếu như đi thuộc chiều thì ôtô đuổi kịp xe đính máy sau 8 giờ. Tính gia tốc của mỗi xe.


hai tp A cùng B bí quyết nhau 160km. Một dòng xe gắn máy ở A và chiếc ô tô ở B đi ngược chiều thì nhị xe gặp mặt nhau sau 2 giờ. Giả dụ đi cùng chiều thì ô tô đuổi kịp xe thêm máy sau 8 giờ. Tìm vận tốc mỗi xe.

Xem thêm: Câu Chuyện Chú Đất Nung " - Vườn Đọc Số 1: Truyện Chú Đất Nung


Hai tp A với B cách nhau 160km. Một loại xe thêm máy ở A và chiếc ô tô ở B đi trái hướng thì hai xe chạm chán nhau sau 2 tiếng . Trường hợp đi thuộc chiều thì ô tô đuổi theo kịp xe lắp thêm sau 8 giờ . Tìm gia tốc mỗi xe.


Hai tp A và B bí quyết nhau 160 km. Một cái xe lắp máy ở A và chiếc xe hơi ở B đi trái chiều thì hai xe gặp nhau sau 2 giờ . Trường hợp đi cùng chiều thì ô tô đuổi kịp xe gắn thêm máy sau 8 giờ đồng hồ . Tìm vận tốc mỗi xe.

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tính Diện Tích Hình Tròn Khi Biết Bán Kính Là R


Hai thành phố A và B biện pháp nhau 160 km. Mô tơ dòng xe gắn máy sống A vả một xe hơi ở B đi trái hướng nhau thai f hai xe gặp gỡ nhau sau 2 giờ. Nếu như đi thuộc chiều thì ô tô đuổi kịp xe đính thêm máy sau 8 giờ. Tìm gia tốc của mỗi xe.

Hai tp A cùng B cách nhau 180 km Một xe đính thêm máy sống a và một ôtô ở B đi trái hướng thì nhì xe chạm chán nhau sau 2 tiếng chấm trường hợp đi thuộc chiều thì ô tô đuổi theo kịp xe máy sau 6 tiếng Tính vận tốc của ô tô


Hai tp a với b giải pháp nhau 160 km . Một xe đính máy sinh sống a cùng một ô tô ở b đi ngược hướng nhau thì nhì xe gặp nhau sau 2 giờ. Nếu như đi thuộc chiều thì ô tô theo kịp xe đính máy sau 8 tiếng . Tính gia tốc mỗi xe .

 


Hai tp a và b phương pháp nhau 160km một loại xe thêm máy sống a và chiếc ô tô ở b đi trái hướng thì hai xe gặp gỡ nhau sau 2 tiếng nếu đi cùng chiều thì ô tô theo kịp xe sản phẩm công nghệ sau 8 giờ tìm tốc độ của mỗi xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


hai thành phố a và b biện pháp nhau 160 km . Nếu như một xe gắn máy làm việc a và một ô tô ở b đi trái chiều nhau thì nhị xe chạm mặt nhau sau 2 giờ. Nếu đi thuộc chiều thì ô tô đuổi theo kịp xe thêm máy sau 8 giờ đồng hồ . Tính vận tốc mỗi xe pháo . Chúng ta giải cụ thể giúp mình với nhé !