Hai Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Như Nhau Mang Các Điện Tích Q1 Và Q2 Đặt Trong Không Khí Cách Nhau 2Cm

     

F=kq1q2εr2→q1q2=εr2Fk→q1q2=2,7.10−4.0,0229.109=1,2.10−17

Do 2 năng lượng điện đẩy nhau đề nghị q1q2>0thìq1q2=1,2.10−17

Sau khi tiếp xúc:q1/=q2/=q1+q22

F/=kq1/q2/εr2→q1/q2/=εr2F/k→q1+q222=3,6.10−4.0,0229.109

→q1+q2=±8.10−9

Khi q1+q2=8.10−9 ta bao gồm hệ

q1q2=1,2.10−17q1+q2=8.10−9→q2−8.10−9q+1,2.10−17=0→q1=6.10−9q2=2.10−9hoac→q1=2.10−9q2=6.10−9

Khiq1+q2=−8.10−9ta có hệ

q1q2=1,2.10−17q1+q2=−8.10−9→q2+8.10−9q+1,2.10−17=0→q1=−6.10−9q2=−2.10−9hoac→q1=−2.10−9q2=−6.10−9


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Ba điểm A, B, C sản xuất thành tam giác vuông trên C. AC = 4 cm, BC = 3 cm và bên trong điện trường đều. Véc tơ độ mạnh điện trường E→ tuy nhiên song với AC, hướng từ A đến C và gồm độ to E = 5000 V/m. Tính:

a. UAC ? UCB ? UAB ?

b. Công của lực năng lượng điện trường lúc 1 electron dịch rời từ A mang lại B.

Bạn đang xem: Hai quả cầu kim loại nhỏ như nhau mang các điện tích q1 và q2 đặt trong không khí cách nhau 2cm


Câu 2:


Một năng lượng điện điểm q được đặt trong điện môi đồng tính, vô hạn. Tại một điểm M phương pháp q một quãng 0,4 m, năng lượng điện trường có cường độ 9.105 V/m và hướng tới điện tích q. Hỏi độ to và dấu của q. Hiểu được hằng số điện môi của môi trường làε=2,5


Câu 3:


Hai vật nhỏ mang năng lượng điện tích để trong không khí biện pháp nhau một khoảng chừng r = 1 m và đẩy nhau một lực 1,8 N. Tổng năng lượng điện của chúng là 3.10-5 C. Tính năng lượng điện mỗi vật dụng ?


Câu 4:


Hai điện tích q1 = 8.10-8 C, q2 = -8.10-8 C đặt ở A cùng B trong không khí, AB = 6 cm. Xác định lực chức năng lên năng lượng điện q3 = 8.10-8 C đặt tại C giải pháp đều A và B một đoạn 5 cm.


Câu 5:


Cho hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C và q2 = -2.10-8 C để tại A cùng B biện pháp nhau 8 cm trong chân không. Xác minh lực tác dụng lên năng lượng điện q = 10-9 C đặt ở trung điểm C của AB


Câu 6:


Hai trái cầu nhỏ dại mang điện tích q1, q2, đặt giải pháp nhau 1 m trong chân không thì chúng đẩy nhau bởi lực 1,8 (N). Tìm năng lượng điện mỗi trái cầu. Biết điện tích tổng số của hai quả ước là 3.105(C).

Xem thêm: Cúng Tất Niên Cần Chuẩn Bị Những Gì ? Cúng Tất Niên Vào Ngày Nào, Giờ Nào Tốt?


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo tại gamize.vn


*

link
thông tin gamize.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


gamize.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Xanh Cô Ban Là Màu Gì - Ý Nghĩa Của Màu Sơn Xanh Coban Khi Sơn Nhà


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email bạn đăng ký để đưa lại mật khẩu đăng nhập
mang lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mừng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
gamize.vn