Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

     

hai lần chu vi hình chữ nhật bởi bảy lần chiều lâu năm của nó. Nếu chế tạo chiều rộng lớn 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật biến hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó
Bạn đang xem: Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

*

Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là: 5 + 5 = 10 ( cm )

Bạn vẽ sơ đồra thì vẫn hiểu nhé!

( a + b ) * 4 = a * 7

=> a *4+ b * 4 = a*7

=> b * 4 = a* 3

=> b *4 = ( b + 10 ) * 3

=> b* 4= b* 3+ 30

=> b * 1 = 30

=> b = 30; a= 40

Còn tính diện tích s thì tự các bạn tính nhé!

.Bạn đã xem: nhì lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cúng 100 Ngày Cho Người Mất Đúng Phong Tục Tín Ngưỡng

*Xem thêm: Lưu Ý Khi Mua Đồ Ăn Cho Người Yêu Đẹp Ý Nghĩa Và Giá Siêu Hạt Dẻ

2 lần chu vi bởi 7 lần chiều rộng=> Nửa chu vi = 7/4 chiều dài=> tổng của chiều dài và chiều rộng = 7/4 chiều dài

=> Tổng chiều dài chiều rộng bao gồm 7 phần, chiều dài chỉ chiếm 4 phần với chiều rộng chiếm phần 3 phần.Bạn đã xem: nhì lần chu vi một hình chữ nhật bằng bảy lần chiều dài của nó

Giảm chiều dẻo đi 5 cm và thêm chiều rộng lớn 5 cm thì HCN thành HV => chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 10 cm

Chiều lâu năm HCN : 10 : (4 - 3) x 4 = 40 cm

Chiều rộng HCN : 40 - 10 = 30 cm

DI HCN : 40 x 30 = 1200 cm2

Bài làm:

Hiệu của kích thước là: 5 + 5 = 10.

Mình có tác dụng cách nhanh chóng nhất, nếu như đúng thì k sai thì thôi nha

Nếu chế tạo chiều rộng lớn 5cm, bớt chiều dài 5cm thì hình chữ nhật trở nên hình vuông có nghĩa là chiều dài rộng chiều rộng 10cmTa lại có: hai lần chu vi hình chữ nhật bởi bảy lần chiều dài của nó. Điều này còn có nghĩa là: 4 lần chiều dài cùng với 4 lần chiều rộng bởi 7 lần chiều dài. Suy ra: Tỉ số thân chiều dài và chiều rộng là: 4/3Tổng số phần cân nhau là: 4 - 3 = 1 (phần)Chiều dài của hình chữ nhật là: 10 : 1 x 4 = 40 (cm)Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: 40 - 10 = 30 (cm)Diện tích hình chữ nhật kia là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

Đúng 0
comment (0)

Hai lần chu vi một hình chữ nhật bằng 7 lần chiều nhiều năm của nó. Nếu chế tạo chiều rộng lớn 5cm, giảm chiều dài 5cm thì hình chữ nhật biến chuyển hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Lớp 5 Toán 5 0 giữ hộ Hủy

Theo bài bác ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, như vậy nửa chu vi hình chữ nhật là: 7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng bao gồm số phần là: 3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài

Hiệu chiều dài cùng chiều rộng lớn là 5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng lớn là: 10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều dài là: 30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
bình luận (0)

1200cm2

Đúng 0
phản hồi (0)

Theo bài ra nêu ta coi chiều dài là 2 phần thì chu vi là 7 phần, vì vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

7 : 2 = 3, 5 (phần)

Chiều rộng gồm số phần là:

3,5 - 2 = 1,5 (Phần)

Vậy chiều rộng bằng (frac34)chiều dài

Hiệu chiều dài và chiều rộng lớn là

5 + 5 = 10 (cm)

Vậy chiều rộng là:

10 x (4 - 3 ) = 30 (cm)

Chiều nhiều năm là:

30 + 10 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

ĐS: 1200 cm2

Đúng 0
phản hồi (0)

2 lần chu vi một hình chữ nhật bởi 7 lần chiều rộng của nó . Nếu tiếp tế chiều rộng 5cm , giảm chiều nhiều năm 5cm thì hình chữ nhật thay đổi hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Lớp 5 Toán 11 0 gởi Hủy

BẰNG 1200 cm VUÔNG

Đúng 0
comment (0)

12 dm vuông

Đúng 0
comment (0)

ta gồm 9^200=(9^2)^100=81

8^300=(8^3)^100=512

vì 512>81=>9^200 Đúng 0
2 Đúng 0 Đúng 0 76 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 5 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 2 Đúng 0 Đúng 0 0 1 Đúng 0