HAI KHO THÓC CHỨA TẤT CẢ 388 TẠ THÓC NGƯỜI TA XUẤT Ở KHO A ĐI 15 TẠ THÓC  VÀ NHẬP THÊM 32 TẠ THÓC VÀO KHO B THI SO THOC

     
*

hai kho thóc chứa toàn bộ 388 tạ thóc tín đồ ta xuất ở kho a đi 15 tạ thóc và nhập thêm 32 tạ thóc vào kho b thi so thoc kho a bang 2/3 so thoc kho b


*

Số thóc thời điểm sau là :

388 - 15 + 32 = 405 ( tạ )

Số thóc kho a cơ hội sau là :

405 : ( 2 + 3 ) x 2 = 162 ( tạ )

Số thóc kho a lúc đầu là :

162 + 15 = 177 ( tạ )

Số thóc kho b lúc đầu là :

388 - 177 = 211 ( tạ ) 


*

hai kho thóc dịp sau là

388-15+32=405

tổng số phần là

2+3=5

kho a lúc sau là 

405/5*2=162

kho b cơ hội sau là 

405/5*3=243

kho b thuở đầu là

243-32=211


tổng cộng thóc sau khoản thời gian chuyển là : 388 - 15 + 32 = 405 ( tạ ) Kho A thuở đầu là : 405 : ( 2 + 3 ) x 2 +15 = 177( tạ ) Đ / S : ....... Tạ thóc Quá dễ đúng ko chúng ta !!!! Hì...Hì ghi nhớ kick giống mình nha Chúc chúng ta học thật xuất sắc và luôn thành công trong học hành nhé !!! chào í quên , mình làm cho đúng 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...

Bạn đang xem: Hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc người ta xuất ở kho a đi 15 tạ thóc  và nhập thêm 32 tạ thóc vào kho b thi so thoc


tổng thể thóc sau thời điểm chuyển là :

388 - 15 + 32 = 405 ( tạ )

Kho A thuở đầu là :

405 : ( 2 + 3 ) x 2 +15 = 177( tạ )

Đ / S : ....... Tạ thóc

Quá dễ dàng đúng ko chúng ta !!!! Hì...Hì

ghi nhớ kick tương tự mình nha 

Chúc chúng ta học thật xuất sắc và luôn thành công trong học hành nhé !!!

kính chào í quên , mình làm đúng 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% ĐÓ NGHE


Đúng 0
Bình luận (0)

tớ cảm ơn các cậu tớ làm đúng rồi lưu giữ tích mang lại tớ nhé 


Đúng 0
Bình luận (0)

123456789


Đúng 0
Bình luận (0)

177 bắt đầu đúng minh có tác dụng trên violympic rồi


Đúng 0
Bình luận (0)
177 chắc chắn 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000...

Xem thêm: Sau Khi Tẩy Lông Vùng Kín Nên Làm Gì, Tư Vấn Từ Chuyên Gia Da Liễu


Đọc tiếp

177 chắc chắn là 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000% Là đúng . Mình có tác dụng trên vilympic rồi vòng 8 bài xích 12 nhỏ giap


Đúng 0
Bình luận (0)

177 la dung 1ti %


Đúng 0
Bình luận (0)

số thóc kho B thuở đầu là : 177 ( tạ )

k bản thân nha !


Đúng 0
Bình luận (0)

Kho A:177

Kho B:211


Đúng 0
Bình luận (0)
177 la dung minh thi violimpic roi ok 0000000000000000000
Đúng 0
Bình luận (0)

chuan bai ni trong violempic vong 8 bai 3 trong 12 con giap dug ko


Đúng 0
Bình luận (0)

Kho A là : 177

Kho B là : 211

nhớ kích mang đến mk nha


Đúng 0
Bình luận (0)

Kho A 177

Kho B 211


Đúng 0
Bình luận (0)

211 nhé


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

177

Đảm bảo 1 000 000 %


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
nếu xuất sinh sống kho a đi 15 tạ thóc với nhập vào kho b 32 tạ thóc thì tổng thể thóc là : 388- 15+32=405Lúc đầu kho A có số tạ thóc là: 405:(2+3)x2+15=177 ( tạ thóc)Lúc đầu kho B có số tạ thóc là: 388-177=211 ( tạ thóc) Đ/S: Kho a 177 tạ thóc Kho B 211 tạ thócLàm ơn hãy đi Cảm ơn !
Đọc tiếp

nếu xuất nghỉ ngơi kho a đi 15 tạ thóc và nhập vào kho b 32 tạ thóc thì toàn bô thóc là :

388- 15+32=405

Lúc đầu kho A gồm số tạ thóc là:

405:(2+3)x2+15=177 ( tạ thóc)

Lúc đầu kho B có số tạ thóc là:

388-177=211 ( tạ thóc)

Đ/S: Kho a 177 tạ thóc 

Kho B 211 tạ thóc

Làm ơn hãy đi 

Cảm ơn !


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa
Các thắc mắc tương tự

hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc fan ta xuất nghỉ ngơi kho a đi 15 tạ thóc cùng nhập thêm 32 tạ thóc vào kho b thi so thoc kho a bang 2/3 so thoc kho b 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

hai kho thóc chứa toàn bộ 388 tạ thóc fan ta xuất sống kho a đi 15 tạ thóc với nhập thêm 32 tạ thóc vào kho b thi so thoc kho a bằng 2/3 số thoc kho b 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

 hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ . Bạn ta xuất sinh hoạt kho a 15 ta và nhập thêm 32 tạ thóc vao kho b thi so thoc kho a bang 2/3 so thoc o lúc b . Hoi luc dau teo bao nhi ta thoc


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

2 kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc tín đồ ta xuất sống kho A đi 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bởi 2/3 kho B . Ban sơ kho A bao gồm ? tạ thoc


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc . Tín đồ ta xuất làm việc kho a đi 15 tạ thóc và nhập thêm 32 tạ thóc vào kho b thì số thóc kho a bàng 2/3 kho b . Hỏi ban sơ mỗi kho bao gồm bao nhiêu tạ thóc


Xem bỏ ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc. Fan ta xuất sống kho A đi 15 tạ thóc với nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bởi 2/3 số thóc kho B. Hỏi ban sơ mỗi kho gồm bao nhiêu tạ thóc?


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
1
0

Hai kho thóc chứa toàn bộ 388 tạ thóc . Người ta xuất sinh hoạt kho A đi 5 tạ thóc cùng nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bằng 2 phần 3 số thóc kho B .Hỏi ban đầu mỗi kho có bao nhiêu tạ thóc .

Xem thêm: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Ý Nghĩa Chiến Thắng Điện Biên Phủ Năm 1954


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Hai kho thóc chứa tất cả 388 tạ thóc. Người ta xuất sinh hoạt kho A đi 15 tạ thóc với nhập thêm 32 tạ thóc vào kho B thì số thóc kho A bằng (frac23)số thóc kho B. Hỏi thuở đầu kho A tất cả bao nhiêu tạ thóc.

 


Xem chi tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
0
0

hai kho thóc chứa toàn bộ 388 tạ thóc . Người ta xuất sống kho a đi 15 tạ thóc với nhập thêm 32 tạ cùng kho b thì số thóc kho a bởi hai phần cha số thóc kho b . Hỏi thuở đầu mỗi kho co bao nhiêu tạ thóc


Xem đưa ra tiết
Lớp 5ToánCâu hỏi của OLM
2
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)