Hai Kho Chứa 350 Tấn Gạo

     
nhiều người đang xem: Câu Hỏi Của Nguyễn Văn Hùng, bài xích 8 hai Kho cất 350 Tấn Gạo Sau tại gamize.vn: chia sẻ nội dung bài viết hay về đời sống giáo dục


Bạn đang xem: Hai kho chứa 350 tấn gạo

chúng ta đang xem xét Câu Hỏi Của Nguyễn Văn Hùng, bài bác 8 nhì Kho đựng 350 Tấn Gạo Sau bắt buộc không? Vậy hãy thuộc gamize.vn đón xem bài viết này ngay tiếp sau đây nhé!

XEM đoạn phim Câu Hỏi Của Nguyễn Văn Hùng, bài 8 nhị Kho đựng 350 Tấn Gạo Sau tại đây.

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: câu hỏi của nguyễn văn hùng

*

Hai kho cất 350 tấn gạo . Sau khi người ta gửi 3,75 tấn gạo tự kho A quý phái kho B thì thời gian đó số gạo nghỉ ngơi kho A bằng(frac35) số gạo ngơi nghỉ kho B . Hỏi ban sơ kho A có bao nhiêu tấn gạo .

*

Bài giải

Ta gồm sơ vật là :

Kho A : l—–l—–l—–l

Kho B : l—–l—–l—–l—–l—–l

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy tổng cộng phần cân nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

Khối lượng gạo kho A cất là :

350 : 8 x 3 = 131,25 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo ban đầu kho A chứa là :

131,25 + 3,75 = 135 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo lúc đầu kho B chứa là :

350 – 135 = 215 ( tấn gạo )

Đáp số: Kho A : 135 tấn gạo Kho B : 215 tấn gạo

*

Bài giải Ta bao gồm sơ đồ dùng là :

Kho A : l—–l—–l—–l

Kho B : l—–l—–l—–l—–l—–l

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy toàn bô phần cân nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

Khối lượng gạo kho A cất là :

350 : 8 x 3 = 131,25 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo thuở đầu kho A cất là :

131,25 + 3,75 = 135 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo ban đầu kho B cất là :

350 – 135 = 215 ( tấn gạo )

Đáp số: Kho A : 135 tấn gạo

Kho B : 215 tấn gạo

Khi gửi từ kho A quý phái kho B thì tổng cộng gạo ở cả 2 kho không biến đổi .

Theo bài xích ra , thời gian đó số gạo sống kho A là :

350 : ( 3 +5 )(imes)3 = 131,25 ( tấn )

Thực tế , số gạo thời điểm đàu sống kho A là :

131,25 + 3,75 =135 ( tấn )

Đáp số : 135 tấn
Xem thêm: Danh Mục Tài Liệu Thi Môn Tiếng Anh, Pin On Beach Vacation!!!

Bài giảiTa có sơ thiết bị là :Kho A : l—–l—–l—–lKho B : l—–l—–l—–l—–l—–lNhìn vào sơ đồ, ta thấy tổng thể phần bằng nhau là : 3 + 5 = 8 ( phần )Khối lượng gạo kho A cất là : 350 : 8 x 3 = 131,25 ( tấn gạo )Khối lượng gạo ban đầu kho A đựng là : 131,25 + 3,75 = 135 ( tấn gạo )Khối lượng gạo thuở đầu kho B cất là : 350 – 135 = 215 ( tấn gạo ) Đáp số: Kho A : 135 tấn gạo Kho B : 215 tấn gạo

Ta gồm sơ đồ dùng :Kho A : l—–l—–l—–l

:Kho B : l—–l—–l—–l—–l—–l

Nhìn vào sơ đồ, ta thấy tổng thể phần đều nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

Khối lượng gạo kho A đựng là :

350 : 8 x 3 = 131,25 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo lúc đầu kho A chứa là :

131,25 + 3,75 = 135 ( tấn gạo )

Khối lượng gạo ban sơ kho B đựng là :

350 – 135 = 215 ( tấn gạo )

Đáp số: Kho A : 135 tấn gạo

Kho B : 215 tấn gạo

Hai kho cất 350 tấn gạo. Sau khoản thời gian người ta chuyển 3,75 tấn gạo từ kho A sang kho B thì thời gian đó số gạo sinh hoạt kho A bằng 3/5 số gạo nghỉ ngơi kho B. Hỏi lúc đầu kho A tất cả bao nhiêu tấn gạo ?

Hai kho cất 350 tấn gạo. Sau khoản thời gian người ta gửi 3,75 tấn gạo từ bỏ kho A sang trọng kho B thì cơ hội đó số gạo sống kho A = 3/5 số gạo ở kho B. Hỏi thuở đầu kho A có bao nhiêu tấn gạo ?

Hai kho đựng 350 tấn gạo . Sau thời điểm người ta gửi 3,75 tấn gạo từ kho A lịch sự kho B thì thời gian đó số gạo sống kho A bằng 3/5 số gạo ở kho B . Hỏi ban đầu kho A có bao nhiêu tấn gạo ?
Xem thêm: Cách Nấu Sữa Đậu Xanh Để Bán Thơm Ngon, Lãi Cao, Cách Làm Sữa Đậu Xanh Để Bán Bằng Máy Xay Sinh Tố

 

Hai kho cất 350 tấn gạo.Sau khi người ta đưa 3,75 tấn gạo từ bỏ kho A lịch sự kho B thì lúc đó số gạo sinh hoạt kho A bởi 3/5 số gạo sinh sống kho B.Hỏi lúc đầu kho A có bao nhiêu tấn gạo?

Hai kho chứa 350 tấn gạo.Sau khi người ta đưa 3,75 tấn gạo từ kho A lịch sự kho B thì cơ hội đó số gạo sống kho A bởi 3 phần 5 số gạo ở kho B.Hỏi ban sơ kho A bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Hai kho chứa 350 tấn gạo.Sau khi bạn ta đưa 3,75 tấn gạo tự kho A lịch sự kho B thì lúc đó số gạo ngơi nghỉ kho A bằng 3/5 số gạo nghỉ ngơi kho B.Hỏi thuở đầu kho A bao gồm bao nhiêu tấn gạo?

Hai kho đựng 350 tấn gạo.Sau khi bạn ta gửi 3,75 tấn gạo từ kho A sang trọng kho B thì cơ hội đó số gạo ở kho A bằng 3/5 số gạo ở kho B.Hỏi lúc đầu kho A tất cả bao nhiêu tấn gạo?

hai lho cất 350 tấn gạo. Sau thời điểm người ta chuyển 3,75 tấn gạo từ bỏ kho A lịch sự kho B thì dịp đó số gạo làm việc kho A bằng 3/5 số gạo ngơi nghỉ kho b. Hỏi luca đầu kho A chứa bao nhiêu tán gạo

Hai kho đựng 350 tấn gạo. Sau khi chuyển 3,75 tấn gạo từ kho A lịch sự kho B thì lúc đó số gạo ở kho A bằng​ ba phần năm số gạoở kho B, Hỏi ban sơ kho A tất cả bao nhiêu tấn gạo ?