Hai Hình Vuông Abcd Và Bmnc Đều Có Cạnh Bằng 3 Cm Và Xếp Thành Hình Chữ Nhật Amnd

     
*

Hai hình vuông vắn ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3 centimet và xếp thành các hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Bạn đang xem: Hai hình vuông abcd và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd


*

Hai hình vuông vắn ABCD cùng BMNC đều có cạnh bởi 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau.


*

Hai hình vuông ABCD cùng BMNC đều có cạnh bởi 3 centimet và bố trí thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cạnh không giống nhau?

Bài nay khó khăn quá giải dùm tui nhé cấp tốc và gấp lắm!


Hai hình vuông ABCD với BMNC đều có cạnh bởi 3 centimet và xếp thành các hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s của hình bình hành BMCD bằng các cách không giống nhau.


nó nói là bmcd la hình bình hành cần hình bình hành là 9 centimet .nó gồm trong sách Toán đấy mà cậu không ghi đầy đủ đề 


hai hình vuông abcd cùng bmnc đều phải có cạnh bằng 3 cm và xếp thành những hình chữ nhật amnd. Cho thấy hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích của hình bình hành bmcd bằng những cách khác nhau


Hai hình vuông vắn ABCD và BMNC đều phải có cạnh = 3 centimet và xếp thành các hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành .Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.


Hai hình vuông vắn ABCD cùng BMNC đều có cạnh bởi 3cm với xếp thành những hình chữ nhật AMND. Cho thấy hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s hình bình hành BMCD bằng những cách khác nhau

*


Cách 1:Vì tứ giác ABCD, BMNC hầu hết là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình hàng suy đi xuống đường cao h cũng chính là cạnh BC cùng độ lâu năm đáy cũng đó là cạnh DC.Diện tích hình bình hành BMCD là:S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)Đáp số: 9cm2Cách 2: diện tích s hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cùng với diện tích tam giác BCM.Tam giác BCD gồm đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cmDiện tích tam giác BCD là:SBCD = độ lâu năm đáy x đường cao : 2= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2Tam gi...

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Nghỉ Dịch Covid Của Công Ty, Mẫu Đơn Nghỉ Bệnh Covid


Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đầy đủ là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình sản phẩm suy đi ra ngoài đường cao h cũng chính là cạnh BC cùng độ nhiều năm đáy cũng đó là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: diện tích s hình bình hành BMCD bằng diện tích s tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = độ dài đáy x đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM tất cả đường cao CB = 3cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ lâu năm đáy x đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích s nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông vắn BMNC.

Xem thêm: Apolog I Am Sorry I Was Rude To You Yesterday, I Am Sorry I Was Rude To You Yesterday

Diện tích nửa hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bởi 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

 

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

1 trong các số 6215;6261;6217;6282.Số nào phân chia hết đến 3?

2.21/32,35/32;21/24;38/48?số nào bằng 7/8

 

3.2 HÌnh Vuông ABCD&BMNC đều phải sở hữu cạnh bởi 3cm với xếp thành các hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính DT của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Hai hình vuông ABCD là BMNC đều có cạnh bởi 3cm với xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho thấy thêm hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích s của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

ở violympic à vòng mấy ?


Đúng 0

Bình luận (0)

hai hình vuông vắn ABCD và BMNC đều sở hữu cạnh bằng 3cm và xếp thành những hình chữ nhật AMND . Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành . Tính diện tích s hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)