Cho Hh Khí H2S,Co,Cl2 Và No2 Vào Dd Ca(Oh)2 Dư

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

CO. Vì chưng CO là oxit trung tính

H2S+Ca(OH)2 --->CaS+2H2​O 

Cl2+Ca(OH)2--->CaCl2 + CaOCl2 +H2O

NO2 +Ca(OH)2--->Ca(NO2)2 + Ca(NO3)3 +H2​OCho những thí nghiệm sau : (a) Sục khí CO2 dư vào dd Natri Aluminat (g) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeSO4 (b) mang đến dung dịch NaHCO3 vào dd BaCl2 (h) cho NH3 dư vào dd AlCl3 (c) đến dd HCl dư vào dd natri Aluminat (i) Sục CO2 dư vào dd Ca(OH)2 (d) dd NaOH dư vào dd AlCl3 (k) mang đến AgNO3 vào dd Fe(NO3)2 dư (e) dd NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2 (l) Sục khí H2S vào dd AgNO3 Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa sau phản nghịch ứng là : A....

Bạn đang xem: Cho hh khí h2s,co,cl2 và no2 vào dd ca(oh)2 dư


Cho các thí nghiệm sau :

(a) Sục khí CO2 dư vào dd Natri Aluminat (g) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4

(b) cho dung dịch NaHCO3 vào dd BaCl2 (h) mang lại NH3 dư vào dd AlCl3

(c) mang lại dd HCl dư vào dd natri Aluminat (i) Sục CO2 dư vào dd Ca(OH)2

(d) dd NaOH dư vào dd AlCl3 (k) mang đến AgNO3 vào dd Fe(NO3)2 dư

(e) dd NaOH dư vào dd Ba(HCO3)2 (l) Sục khí H2S vào dd AgNO3

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa sau phản nghịch ứng là :

A. 5

B. 7

C. 8

D. 6Thực hiện các thí nghiệm sau: (a). Sục khí C2H4 vào hỗn hợp KMnO4. (b). Sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH (c). Thắp sáng vào các thành phần hỗn hợp khí (CH4; Cl2). (d). Sục khí H2S vào hỗn hợp CuCl2. ( e). Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2. (g). Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. Số thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hoá- khử xẩy ra là A .6. B .5. C .4. ...

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a). Sục khí C2H4 vào hỗn hợp KMnO4.  

(b). Sục Cl2 dư vào hỗn hợp NaOH

(c). Thắp sáng vào các thành phần hỗn hợp khí (CH4; Cl2).  

(d). Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. (

e). Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.  

(g). Sục khí SO2 vào hỗn hợp H2S.

Số thí nghiệm tất cả phản ứng oxi hoá- khử xảy ra là

A .6.  

B .5.

C .4.  

D .3.


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) mang đến từ từ cho dư dd NaOH loãng vào dd bao gồm CuCl2 cùng AlCl3. (b) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. (c) cho từ từ mang lại dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. (d) Sục từ bỏ từ cho dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2. (e) đến từ từ mang đến dư dung dịch HCl vào hỗn hợp Na. (f) cho dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp NaHSO4. (g) Đổ dung dịch AlC3 vào dung dịch NaAlO2. Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa sau khoản thời gian các thí nghiệm hoàn thành là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) cho từ từ cho dư dd NaOH loãng vào dd tất cả CuCl2 và AlCl3.

(b) Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.

(c) mang lại từ từ mang lại dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.

(d) Sục trường đoản cú từ mang lại dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2.

(e) đến từ từ cho dư hỗn hợp HCl vào dung dịch Na.

(f) đến dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4.

(g) Đổ dung dịch AlC3 vào hỗn hợp NaAlO2.

Số thí sát hoạch được kết tủa sau thời điểm các thí nghiệm hoàn thành là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 5.


Thực hiện những thí nghiệm sau: (a) mang lại từ từ cho dư dd NaOH loãng vào dd gồm CuCl2 và AlCl3. (b) đến từ từ đến dư hỗn hợp Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3. (c) mang đến từ từ cho dư dung dịch HCl vào dung dịch Na . (d) Sục khí H2S vào hỗn hợp CuCl2. (e) Sục trường đoản cú từ đến dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2. (f) đến dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4­. (g) Đổ hỗn hợp AlCl3 vào hỗn hợp NaAlO2. Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khoản thời gian các thí nghiệm ngừng là A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) đến từ từ mang lại dư dd NaOH loãng vào dd bao gồm CuCl2 với AlCl3.

(b) cho từ từ mang đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.

Xem thêm: Giải Thích Đông Con Hơn Nhiều Của, Kiểm Tra 1 Tiêt Hk1 Gdcd

(c) cho từ từ cho dư dung dịch HCl vào dung dịch Na .

(d) Sục khí H2S vào hỗn hợp CuCl2.

(e) Sục từ bỏ từ mang lại dư khí CO2 vào dd Ca(OH)2.

(f) mang lại dung dịch BaCl2 vào hỗn hợp NaHSO4­.

(g) Đổ dung dịch AlCl3 vào hỗn hợp NaAlO2.

Số thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa sau thời điểm các thí nghiệm xong là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5


Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng chiếm được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Còn mặt khác nung m gam các thành phần hỗn hợp X cùng với khí teo dư thu được hóa học rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Mang lại Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư chiếm được 35 gam kết tủa. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư chiếm được V lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý giá của V là A. 11,2. B. 22,4. C. 44,8. D. 33,6.

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe2O3, CuO, MgO, FeO và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Ngoài ra nung m gam hỗn hợp X cùng với khí co dư thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 35 gam kết tủa. Cho hóa học rắn Y vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm của V là

A. 11,2.

B. 22,4.

C. 44,8.

D. 33,6.


Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp A (H2,CO) vào dd O2 dư. Cho toàn cục sản phẩm thu được vào dd Ca(OH)2 dư thì nhận được 2g kết tủa white và trọng lượng vôi tăng 0,32g. Tính Vhh A ở đktc cùng thành phần % về thể tích của các khí trong A


Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn. (b) Đun rét NaCl tinh thể cùng với dd H2SO4 (đặc). (c) Sục khí Cl2 vào dd NaHCO3. (d) Sục khí CO2 vào dd Ca(OH)2 (dư). (e) Sục khí CO2 vào dd KMnO4. (g) cho dd KHSO4 vào dd NaHCO3. (h) mang đến PbS vào dd HCl (loãng). (i) mang lại Na2SO3 vào dd H2SO4 (dư), đun nóng. Số thử nghiệm sinh ra hóa học khí là A. 5 B. 6 C. 4 D. 2

Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.

(b) Đun rét NaCl tinh thể với dd H2SO4 (đặc).

(c) Sục khí Cl2 vào dd NaHCO3.

(d) Sục khí CO2 vào dd Ca(OH)2 (dư).

(e) Sục khí CO2 vào dd KMnO4.

(g) mang đến dd KHSO4 vào dd NaHCO3.

(h) đến PbS vào dd HCl (loãng).

(i) mang đến Na2SO3 vào dd H2SO4 (dư), đun nóng.

Số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 2


Cho những thí nghiệm sau: (1) sục khí H2S vào dung dịch FeSO4 ; (2) đến dung dịch K2SO4 vào dung dịch BaCl2 ; (3) sục khí H2S vào hỗn hợp CuSO4 ; (4) sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 ; (5) sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2 ; (6) cho dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch AlCl3.Thí sát hoạch được kết tủa là A. (1),(2),(3),(4) B. (2),(3),(5),(6) C. (2),(3),(4),(6) D. (1),(3),(5),(6)

Cho các thí nghiệm sau:

(1) sục khí H2S vào hỗn hợp FeSO4 ;

(2) mang đến dung dịch K2SO4 vào dung dịch BaCl2 ;

(3) sục khí H2S vào dung dịch CuSO4 ;

(4) sục khí CO2 vào hỗn hợp Na2SiO3 ;

(5) sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2 ;

(6) mang lại dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch AlCl3.Thí sát hoạch được kết tủa là

A. (1),(2),(3),(4)

B. (2),(3),(5),(6)

C.

Xem thêm: Tự Bó Hoa Cúc Họa Mi Nhỏ - Cách Bó Hoa Cúc Họa Mi Đẹp, Đơn Giản

(2),(3),(4),(6)

D. (1),(3),(5),(6)


Cho những thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4; (2) đến dung dịch K2SO4 vào dung dịch BaCl2; (3) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4; (4) Sục khí CO2 vào hỗn hợp Na2SiO3; (5) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2; (6) mang lại dung dịch NH3 (dư) vào dung dịch AlCl3. Thí nghiệm thu sát hoạch được kết tủa là A. (1),(2),(3),(4) B. (2),(3),(5),(6) C. (2),(3),(4),(6) D. (1),(3),(5),(6)

Cho những thí nghiệm sau: