Goóc-Ba-Chốp

     
*
Đại hội XIII của ĐảngĐặc biệt, trước tình trạng mới, phải luôn luôn đề cao cảnh giác trước những tác động xấu từ bên ngoài và kịp thời ngăn chặn sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa từ mặt trong. Mon 1-2021, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục chỉ rõ: công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn những thông tin xấu độc, quan lại điểm không nên trái, thù địch tất cả lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác làm việc nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời... Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu... Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm bớt ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái và phá sản về tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Theo đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, quyết sách của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII: Kiên quyết đấu tranh có tác dụng thất bại mọi âm mưu cùng hoạt động chống phá của những thế lực thù địch cùng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Vào đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng biện pháp mạng, ko kiên định con đường xóm hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm cho trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa giảm ý chí chiến đấu với tình cảm đồng chí, đồng bào; thậm chí phụ họa theo những nhận thức, quan tiền điểm sai trái, lệch lạc, tình trạng “cát cứ”, “sứ quân”... Chủ nghĩa cơ hội, phản bội...Đặc biệt hiện nay, sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trên phương diện này là cực kì chuẩn xác và sở hữu tầm chiến lược.Tiếp tục đổi mới cơ chế vận hành tập trung dân chủ của toàn bộ hệ thống thiết yếu trị, lấy Quốc pháp làm cho đầu, Đảng cương có tác dụng cốt, sự tín nhiệm của Nhân dân làm động lực cùng sự cương tỏa kiểm soát. Nắm chắc công tác làm việc tổ chức, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, người đứng đầu hệ thống bao gồm trị các cấp bảo đảm: trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, trong sạch, liêm sỉ, do Dân với kỷ luật. Bảo vệ nghiêm nhặt bao gồm trị nội bộ. Ngăn chặn và thải loại kiên quyết những người tiêu cực, phe nhóm, tham nhũng; trừng phạt nghiêm khắc những người xâm hại sự đoàn kết thống nhất của Đảng, tha hóa, thoái hóa về thiết yếu trị, nhất là tệ ăn cắp quyền lực, tức tệ “đạo vị”, nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh; thải loại cùng trừng trị những kẻ mưu đồ lợi ích nhóm, rắp mưu bè phái, mèo cứ trong Đảng, trừng trị sự bất tuân kỷ luật, đứng trên hoặc đứng xung quanh pháp luật và ngoảnh mặt với Nhân dân.Hơn thời điểm nào hết, dịp này, cần ghi xương khắc cốt rằng, nếu sự thoái hóa, biến chất, tự chuyển hóa diễn ra tại trung trung tâm quyền lực của Đảng, của hệ thống chủ yếu trị thì nguy cơ tan vỡ đối với Đảng cùng chế độ buôn bản hội chủ nghĩa chỉ tính bằng tháng, bằng năm. Đây là đêm trước của sự rã rã, sụp đổ ko tránh khỏi.


Bạn đang xem: Goóc-ba-chốp


Xem thêm: Nồi Áp Suất Đa Năng Sunhouse, Nồi Áp Suất Điện Đa Năng SunhouseXem thêm: Em Hãy Kể Một Câu Chuyện Nói Về Tính Liêm Khiết Hay Nhất, Em Hãy Kể Một Câu Chuyện Nói Về Tính Liêm Khiết

Đảng Cộng sản Liên Xô và những “phiên bản” Đông Âu đã cảnh báo nghiêm khắc rõ điều này.Bài học thứ hai,với tư giải pháp là “đứa nhỏ nòi của giai cấp lao động” cầm quyền mọi quyền lực, mọi nguồn lực của đất nước và chịu trách nhiệm trước Nhân dân, phải chăm lo cơ sở bao gồm trị - xã hội của mình: Dân là gốc nước, thuận theo lòng dân, được nhân dân ủng hộ…Kinh nghiệm lịch sử từ sự tan chảy của Đảng Cộng sản Liên Xô và đổ vỡ của Liên bang Xô-viết càng cho thấy rõ, việc tóm gọn được mọi quyền lực với mọi nguồn lực quốc gia không cạnh tranh bằng nắm được cùng thuận theo lòng dân. Những ai ko nắm được lòng dân, không hành động theo quy luật nhất định thất bại, ngay trong khi đang nắm quyền lực.Với tư giải pháp là “đứa nhỏ nòi” của quần chúng lao động, hơn lúc nào hết, Đảng ta luôn thấu hiểu với hành động theo phương châm: “Ý Dân là ý trời”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn và “Việc nhân nghĩa cốt ở im Dân”, như tiền nhân truyền lại. Vì, “Dân là Dân nước, nước là Nước dân”. Đó cơ sở là pháp lý và cũng là đạo lý phải cửa hàng xuyến toàn bộ công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Lòng Dân là Quốc bảo Việt Nam.Trái điều đó, nhất định sẽ thất bại.Bài học thứ ba, từ bài bác học xương ngày tiết qua thất bại của Đảng Cộng sản Liên Xô, từ sự tan tan của Liên Xô và các nước xóm hội chủ nghĩa Đông Âu, phải chủ động vượt qua bao gồm mình, nắm chắc pháp luật để cầm quyền, vày lợi ích tối cao của đất nước, bởi hạnh phúc của quần chúng. # và do sự trường tồn của dân tộc. Thực tiễn lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta chứng thực rằng, sai lầm cùng khuyết điểm rất cực nhọc tránh, nhưng điều nguy hiểm nhất là không dám thừa nhận không nên lầm, khuyết điểm, đặc biệt là không tồn tại quyết tâm thiết yếu trị để tránh không đúng lầm, khắc phục khuyết điểm.Do đó, hơn bao giờ hết, giữ vững vô điều kiệnnguyên tắc tập trung dân chủtrong toàn bộ đời sống và hoạt động của Đảng; đồng thời kiên quyếtnắm chắc pháp luật để lãnh đạo, cầm quyền. Pháp luật của nhà nước với Điều lệ, cương lĩnh của Đảng là nhị nhân tố rường cột cầm quyền. Thiếu dân chủ với dân chủ biến tương là “bà đỡ” của thói nịnh bợ, luồn lọt, dân túy, cơ hội; buông lỏng kỷ cương là điều kiện tốt mang đến chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa đầu hàng nảy nòi với phát tác vào Đảng, nhất là ở các cơ quan lại lãnh đạo cấp cao. Đó là điều cấm kỵ vào toàn bộ công tác tổ chức cùng cán bộ.Đồng thời, quét sạch tận gốc những chứng bệnh: độc đoán, siêng quyền, tệ trù dập, trấn áp những ý kiến khác với mình; thói coi thường tập thể, coi thường cấp dưới, nạn độc quyền chân lý; trân trọng đối thoại và chiều chuộng mọi sự phản biện trong khuôn khổ của Đảng và pháp luật của nhà nước; bảo vệ vô điều kiện sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chống mọi sự đặc quyền đặc lợi, trước hết trong đội ngũ người đứng đầu những cấp của hệ thống thiết yếu trị; đổi mới cơ chế đo lường quyền lực của dân chúng một giải pháp đồng bộ, thống nhất và thực tế bằng pháp luật.Quốc pháp, Đảng cương cùng lòng Dân là những nhân tố căn bản bảo đảm, kiểm soát và quyết định khuôn khổ toàn bộ hoạt động của Đảng và hệ thống bao gồm trị.Toàn bộ hoạt động của Đảng tiếp tục vày lợi ích tối thượng của đất nước, quyền lợi vô giá bán của dân tộc và hạnh phúc thiêng liêng cùng bất khả xâm phạm của Nhân dân. Đó là cương lĩnh bao gồm trị đồng thời là cương lĩnh hành động của Đảng lúc này và trong tương lai./.Theo tuyengiao.vn