GÓC VUÔNG BẰNG BAO NHIÊU ĐỘ

     
- Chọn bài bác -Bài 1: Nửa phương diện phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: bao giờ thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp định hướng Chương 2 (phần Hình học Toán 6)

A. Lý thuyết

1. Đo góc

+ từng góc có một số đo xác định, to hơn 0 và không vượt thừa 180o

+ Số đo của góc bẹt là 180o


*

*

*

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù đọng

+ Góc vuông là góc tất cả số đo bởi 90o. Số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥


*

*

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60′; 1′ = 60”

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: lựa chọn câu sai:

A.Bạn đang xem: Góc vuông bao nhiêu độ

Góc vuông là góc có số đo bởi 90°

B.Bạn đã xem: Góc vuông bằng bao nhiêu độ Góc bao gồm số đo to hơn 0° và nhỏ tuổi hơn 90° là góc nhọn

C.

Bạn đang xem: Góc vuông bằng bao nhiêu độ

Góc phạm nhân là góc có số đo to hơn 90° và nhỏ dại hơn 180°

D. Góc gồm số đo nhỏ hơn 180° là góc tù hãm

Lời giải

Ta gồm góc vuông là góc bao gồm số đo bằng 90°; góc tất cả số đo to hơn 0° và bé dại hơn 90° là góc nhọn và góc tù hãm là góc bao gồm số đo to hơn 90° và bé dại hơn 180° cần A, B, C phần đông đúng.

Góc gồm số đo nhỏ hơn 180° là góc tù hãm là sai vì góc nhọn, góc vuông đều phải có số đo nhỏ hơn 180°

Chọn lời giải D.

Câu 2: lựa chọn phát biểu đúng:

A. Góc bao gồm số đo 120° là góc vuông B.

Xem thêm: Tổng Hợp Tên Facebook Hay Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa, Những Tên Facebook Hay Nhất, Buồn, Vui, Ý Nghĩa

Góc gồm số đo 80° là góc tù hãm

C. Góc gồm số đo 100° là góc nhọn D. Góc bao gồm số đo 150° là góc tù nhân

Lời giải

+ Góc bao gồm số đo 120° là góc tù vày 90° Số góc chế tạo ra thành là 9.(9 – 1)/2 = 36 góc

Câu 4: Góc bên trên hình gồm số đo bao nhiêu độ:

Lời giải

Góc bên trên hình gồm số đo 50°

Chọn câu trả lời A.

Xem thêm: Bé Mấy Tháng Ăn Được Quả Su Su, Trẻ Dưới 1 Tuổi Nên Và Không Nên Ăn Gì

Câu 5: mang lại ∠xOm = 45° với góc xOm bằng góc yAn. Lúc ấy góc yAn bằng:

Lời giải

Vì ∠xOm = ∠yAn nhưng ∠xOm = 45° yêu cầu ∠yAn = 45°

Chọn giải đáp C.

II. Bài xích tập từ bỏ luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25° b) 30,5°

Lời giải

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15′ = 915′

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30′ = 1830′

Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đó là đúng hay sai?

a) Góc gồm số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc bao gồm số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc gồm số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Lời giải

Các câu không đúng là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc gồm số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc tất cả số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

giữ hộ Đánh giá chỉ

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt tiến công giá:

- Chọn bài xích -Bài 1: Nửa mặt phẳngBài 2: GócBài 3: Số đo gócBài 4: bao giờ thì xOy + yOz = xOzBài 5: Vẽ góc cho biết số đoBài 6: Tia phân giác của gócBài 8: Đường trònBài 9: Tam giácTổng hợp triết lý Chương 2 (phần Hình học Toán 6) Bài tiếp Tổng hợp định hướng Chương 3 (phần Số học tập Toán 6)Bài 5: Vẽ góc cho thấy thêm số đo