Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

a) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một số nguyên a là gì ?

b) giá bán trị tuyệt đối của một trong những nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?


*

a) giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một số trong những nguyên a là khoảng cách của điểm a và điểm 0 bên trên trục số

b) giá bán trị hoàn hảo của một trong những nguyên a có thể là số nguyên dương

Giá trị tuyệt vời của một số trong những nguyên a không thể là số nguyên âm

Giá trị tuyệt vời nhất của một số nguyên a có thể là số 0


*

a) giá chỉ trị tuyệt đối của một số trong những nguyên a là gì ?

Trả lời: Giá trị tuyệt vời của một số trong những nguyên a là khoảng cách từ a đến điểm 0 bên trên trục số (nếu tất cả trục số).

Bạn đang xem: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên a là gì

b) giá trị hoàn hảo nhất của một số trong những nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? số 0 ?

Trả lời: Gía trị tuyệt vời nhất của một trong những nguyên a sẽ là số dương (trừ số 0, giá bán trị hoàn hảo nhất của 0 bằng 0)

Không bao giờ giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên a là số nguyên âm.


*

a) giá chỉ trị tuyệt vời của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số . b) giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của a chỉ rất có thể là số nguyên dương hoặc 0 .


a) giá bán trị hoàn hảo nhất của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a tới điểm 0 bên trên trục số . b) giá bán trị hoàn hảo của a chỉ hoàn toàn có thể là số nguyên dương hoặc 0 .


a) giá bán trị tuyệt đối của số nguyên a là khoảng cách từ điểm a tới điểm 0 bên trên trục số .

b) giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một số trong những nguyên a rất có thể là số nguyên dương hoặc là số 0 .

*


a) giá bán trị tuyệt đối của một số trong những nguyên a là khoảng cách từ số nguyên a đến số 0.

b) giá chỉ trị tuyệt vời nhất của một trong những nguyên a chỉ hoàn toàn có thể là số nguyên dương cùng số 0, quan trọng là số nguyên âm.

Xem thêm: Cấu Tạo Hóa Học Của Arn ? Nêu Đặc Điểm Cấu Tạo Hóa Học Của Arn Và Prôtêin


a,Giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của một trong những nguyên a là khoảng cách từ số nguyên a mang đến số 0

b,Gía trị tuyệt vời của một vài nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương với số 0


a, giá trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất của số nguyên a là |a|

b, ví như số nguyên a là 1 trong những số âm thì giá chỉ trị hoàn hảo nhất của a là số dương . Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số nguyên bất cứ không bao giờ là số nguyên âm . Giá chỉ trị hoàn hảo nhất của 0 là +0


a) giá chỉ trị tuyệt đối của một vài nguyên a là khoảng cách của điểm a và điểm 0 bên trên trục số

b) giá chỉ trị tuyệt vời của một trong những nguyên a có thể là số nguyên dương

Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của một vài nguyên a cần thiết là số nguyên âm

Giá trị hoàn hảo nhất của một vài nguyên a hoàn toàn có thể là số 0


a) khoảng cách từ điểm a tới điểm 0 trên trục số là giá trị hoàn hảo nhất của số nguyên a

b) giá bán trị hoàn hảo của một số nguyên a là số nguyên dương, tất yêu là số nguyên âm

Giá trị hoàn hảo của số nguyên 0 là 0


a) Viết số đối của số nguyên a

b) Số đối của số nguyên a có thể là số nguyên dương ? Số nguyên âm ? Số 0 ?

c) Số nguyên nào bằng số đối của chính nó ?


Trong những câu sau đây, câu làm sao đúng, câu nào không đúng ? mang đến ví dụ minh họa so với các câu không nên :

a) Tổng của nhì số nguyên âm là một số trong những nguyên âm

b) Tổng của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

c) Tích của nhì số nguyên âm là một số nguyên âm

d) Tích của nhì số nguyên dương là một số trong những nguyên dương


Chọn một trong các từ vào ngoặc(chính nó,số 0,số đối của nó,bằng nhau,khác nhau)để điền vào nơi trống:

A.Giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của.......là số 0

B.Giá trị hoàn hảo của số nguyên dương là........

C.Giá trị hoàn hảo nhất của số nguyên âm là.........

D.Hai số đối nhau có giá trị hay đối...........


2) giá trị hoàn hảo của số nguyên- Định nghĩa giá trị hoàn hảo của một số nguyên a:..............................................- nhì số …………. Có mức giá trị tuyệt đối hoàn hảo bằng nhau- giả dụ a - nếu a > 0 thì |a| …. 0 =>|a|......0 với tất cả a- nếu a = 0 thì |a| …. 0


1. Viết tập phù hợp Z những số nguyên: Z= ....................2. A) Viết số đối của số nguyên ab) Số đối của nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?c) số nguyên như thế nào = số đối của nó.3. A) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của 1 số nguyên a là gì?b) giá trị tuyệt vời nhất của một số ít nguyên a rất có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?4. Viết bên dưới dạng cách làm các đặc thù của phép cộng, phép nhân số nguyên.

1. Viết tập hòa hợp Z các số nguyên: Z= ....................

2. a) Viết số đối của số nguyên a

b) Số đối của nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?

c) số nguyên nào = số đối của nó.

3. A) giá trị tuyệt đối hoàn hảo của 1 số nguyên a là gì?

b) giá bán trị tuyệt đối của 1 số nguyên a hoàn toàn có thể là số nguyên dương? số nguyên âm? số 0?

4. Viết bên dưới dạng công thức các đặc điểm của phép cộng, phép nhân số nguyên.

Xem thêm: Hỏi Em Rằng Em Ở Ngoài Ấy Vui Không, Hợp Âm Bao Giờ Em Quên


Cho bảng 3x3x ô vuông

a) Viết 9 số nguyên không giống 0 và 9 ô của bảng.Biết rằng tích những số sinh sống mỗi loại đề là số nguyên âm .Chứng tỏ rằng luôn tồn tại một cột cơ mà tích những số ngơi nghỉ cột ấy là số nguyên âm.

b) rất có thể điền được hay là không 9 số nguyên vào 9 ô của bảng thế nào cho tổng những số ở ba dòng lần lượt bằng (-15);(-18);78 cùng tổng những số nghỉ ngơi 3 cột lần lượt bằng 24;(-12);65