Fe3O4 + Hno3 = Fe(No3)3 + Nxoy + H2O

     

Tìm hệ số phù hợp cho hóa học oxi hóa và chất khử làm sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Bạn đang xem: Fe3o4 + hno3 = fe(no3)3 + nxoy + h2o

Đặt hệ số của các chất oxi hóa và chất khử vào sơ vật phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Từ đó xác minh được hệ số của HNO3 sau thời điểm cân bằng phương trình.

Xem thêm: Xem Lịch Âm Ngày 30 Tháng 4 Năm 2021 Là Ngày Bao Nhiêu? Lịch Âm Thứ 6 Ngày 30 Tháng 4 Năm 2021


Giải bỏ ra tiết:

Xác định số oxi hóa của một số trong những nguyên tố chuyển đổi trong phản ứng trên:

(mathop Felimits^ + 8/3 _3O_4 + m Hmathop Nlimits^ + 5 O_3 o mathop Felimits^ + 3 left( NO_3 ight)_3 + m mathop Nlimits^ + 2y/x _xO_y + m H_2O) 

Quá trình oxi hóa và quá trình khử là:

*

Vậy phương trình chất hóa học được cân đối là:

(5x – 2y)Fe3O4 + (46x-18y)HNO3→ (15x-6y)Fe(NO3)3 + NxOy + (23x-9y)H2O.

Xem thêm: Viết Chương Trình Pascal Tính Diện Tích Hình Tròn Khi Biết Bán Kính Là R

Sau khi cân nặng bằng, thông số của HNO3 là (46x – 18y).

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát