Fe Tác Dụng Với H2So4 Đặc Nóng

     

Dạng 1: Tính trọng lượng của muối sunfat khi mang đến sắt, oxit sắt tính năng với axit sunfuric

sắt và sắt kẽm kim loại + H2SO4 loãng → muối bột sunfat + H2

mmuối sunfat = mh2 + 96nH2

Ví dụ: cho 23,1g các thành phần hỗn hợp Zn, Fe và Al vào dung dịch H2SO4 dư thu được 0,6 mol hidro. Cân nặng muối sunfat chiếm được là

mmuối = 23,1 + 96.0,6 = 80,7g.

Bạn đang xem: Fe tác dụng với h2so4 đặc nóng

Còn nếu giải phóng khí SO2 thì phương pháp tính là

mMuối = mkl + 96nSO2

Còn nếu như Tính cân nặng muối sunfat thu được khi hoà tan hết tất cả hổn hợp oxit sắt bởi H2SO4 loãng

m muối sunfat = mh2 + 80nH2SO4

Còn trường hợp hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, nóng, dư giải tỏa khí SO2:

mMuối= 400/160.(mh2 + 16nSO2)

Dạng 2: Tính thể tích dung dịch axit sunfuric loãng

khi axit sunfuric tác dụng với các thành phần hỗn hợp oxit sắt

nH2SO4 = nO

Ví dụ: Khử trọn vẹn 12g hh A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 chiếm được 10,08g Fe. Tính thể tích hỗn hợp H2SO4 0,5M phải để hoà tan hết 12g các thành phần hỗn hợp A.

Số mol O = (12 10,08)/16 = 0,12 mol

Số mol H2SO4 = số mol O = 0,12 mol

→ Vdd = 0,12/0,5 = 0,24 lit = 240 ml

lúc Fe và kim loại tác dụng với axit sunfuric loãng tạo thành khí H2

nH2SO4 = nH2

khi Fe cùng kim loại tính năng với axit sunfuric đặc tạo ra khí SO2

nH2SO4 ­= 2nSO2

Dạng 3: hỗn hợp Fe và oxit sắt chức năng với axit sunfuric đặc, nóng

đưa thiết là mang lại m gam lếu hợp có Fe và những oxit FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng với H2SO4 nhận được a mol khí sO2:

Xem các thành phần hỗn hợp trên gồm tất cả Fe cùng O

hotline x, y là số mol của Fe cùng O

Ta có: mFe + mO = m

56x + 16y = m (1)

Phương trình:

fe → Fe+3 + 3e

x 3x mol

O + 2e → O-2

y 2y mol

S+5 + 2e → S+4

2a a mol

Theo ĐLBT electron:

3x 2y = 2a (2)

Giải hệ: (1) cùng (2) ta được x cùng y

* lưu ý:

ngoại trừ ra, các thành phần hỗn hợp oxit sắt công dụng với dung dịch HNO3 thì hoàn toàn có thể dùng bí quyết tính nhanh:

mFe = (7mhh + 56ne)/10

vào đó: mhh = cân nặng của oxit sắt.

ne là số e dìm = 2a

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: đến 2,32g lếu hợp gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa đủ với V lit dung dịch H2SO4 0,5M. Quý hiếm của V là:

A. 0,04 lit

B. 0,08 lit

C. 0,12 lit

D. 0,16 lit

Câu 2: Hoà chảy 2,81g hh tất cả Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản bội ứng, hh muối sufat khan thu được lúc cô cạn dung dịch có trọng lượng là

A. 6,81g

B. 4,81g

C. 3,81g

D. 5,81g

Câu 3: Oxi hóa chậm rãi m gam Fe ngoại trừ không khí sau một thời gian thu được 12 gam các thành phần hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Để kết hợp hết X, đề nghị vừa đầy đủ 300 ml dung dịch HCl 1M, đồng thời giải phóng 0,672 lít khí ( đktc). Tính m?

A. 10,08

B. 8,96

C. 9,84

D. 10,64

Câu 4: hòa tan hết a gam tất cả hổn hợp 2 oxit sắt bằng 500 ml hỗn hợp H2SO4 dư sau phản ứng thu được dung dịch đựng FeSO4 0,2M với Fe2(SO4)3 0,3M. Quý giá của a là

A. 28,8g

B. 22,8g

C. 34,6g

D. 31,2g

Câu 5: Để ag bột Fe không tính không khí sau một thời hạn thu được hh A có cân nặng 75,2g bao gồm (Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4). Mang đến hh A bội phản ứng không còn với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lit SO2 (đkc). Cân nặng a là

A. 11,2g

B. 22,4g

C. 25,3g

D. 56g

Câu 6:Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bởi dung dịch H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp X cùng 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam muối sunfat khan. Quý giá của m là

A. 52,2.

B. 54,0.

C. 58,0.

D. 48,4.

Trung chổ chính giữa luyện thi, giáo viên dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe H2SO4 quánh nóng

17 355.644

Tải về nội dung bài viết đã được lưu

Fe H2SO4 đặc : Fe tác dụng H2SO4 sệt nóng

1. Phương trình phản bội ứng Fe công dụng H2SO4 quánh nóng2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O2. Thăng bằng phản ứng oxi hoá khử (theo phương pháp thăng bởi electron)3. Điều khiếu nại phản ứng Fe tính năng với H2SO4 đặc nóng4. Cách tiến hành phản ứng Fe công dụng với H2SO4 quánh nóng5. Hiện tượng Hóa học5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là phản bội ứng lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện thêm xuyên xuyên suốt trong quá trình học Hóa học. Đặc biệt hóa học 10 các bạn sẽ được làm quen với phương trình này qua bài thăng bằng phản ứng oxi hóa khử, với chương oxi sulfur Hóa 10.

Hy vọng qua phản ứng Fe tính năng H2SO4 quánh nóng này hoàn toàn có thể giúp các bạn viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.

Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối fe (III)Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức làSắt rất có thể tan trong hỗn hợp nào sau đâyTrong những loại quặng fe quặng bao gồm hàm lượng sắt cao nhất làCho sắt phản nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 sệt nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ chất khí đó là

1. Phương trình phản nghịch ứng Fe tính năng H2SO4 quánh nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

2. Cân bằng phản ứng oxi hoá khử (theo cách thức thăng bởi electron)

Fe0 + H2S+6O4 → Fe2+2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

2x

3x

Fe0 → Fe+3 +3e

S+6 + 2e → S+4


2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4) + 3SO2 + 6H2O

3. Điều khiếu nại phản ứng Fe chức năng với H2SO4 đặc nóng

Nhiệt độ

4. Cách triển khai phản ứng Fe tác dụng với H2SO4 sệt nóng

Cho sắt (sắt) chức năng với axit sunfuric H2SO4

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Sắt (Fe) tan dần dần trong hỗn hợp và có mặt khí mùi hắc lưu hoàng đioxit (SO2).

6. đặc điểm hóa học tập của Fe.

6.1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với giữ huỳnh: sắt + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

6.2. Tính năng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không công dụng với H2SO4 sệt nguội, HNO3 đặc, nguội

6.3. Tính năng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

7. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Sắt còn có trong hồng ước của máu, giúp đi lại oxi tới những tế bào.

(2) Ion Fe2+ bền lâu Fe3+.

(3) fe bị tiêu cực trong H2SO4 sệt nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng có hàm lượng fe cao nhất.

(5) Trong tự nhiên sắt tồn tại sinh hoạt dạng thích hợp chất, trong số quặng sắt

(6) kim loại sắt có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá đúng là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp ánĐáp án C(1) đúng

(2) sai, Fe2+ trong ko khí dễ dẫn đến oxi biến thành Fe3+

(3) đúng

(4) đúng, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng tất cả hàm lượng sắt cao nhất.

(5) đúng

(6) đúng, fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy tất cả 5 tuyên bố đúng

Câu 2. Cho các phản ứng chuyển hóa sau:

NaOH + dung dịch X → Fe(OH)2;

Fe(OH)2 + hỗn hợp Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + hỗn hợp Z → BaSO4.

Các hỗn hợp X, Y, Z theo thứ tự là

A. FeCl3, H2SO4 sệt nóng, Ba(NO3)2.

B. FeCl3, H2SO4 quánh nóng, BaCl2.

C. FeCl2, H2SO4 quánh nóng, BaCl2.

D. FeCl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.

Xem đáp ánĐáp án C2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

dd Z

Câu 3. cho 5,6 gam sắt tan trọn vẹn trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng, sau phản ứng nhận được V lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 2,24 lít

Xem đáp ánĐáp ánBnFe = 5,6/56=0,1 mol

Quá trình nhịn nhường e

Fe0 → Fe+3 + 3e

0,1 → 0,3

Quá trình dìm e

S+6 + 2e → S+4

0,3 0,15

=> VSO2 = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 4. chất nào sau đây phản ứng cùng với Fe sản xuất thành hợp hóa học Fe (II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc

Xem đáp ánĐáp án DA. Fe + Cl2 → FeCl3

B. Sắt + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

D: sắt + HCl → FeCl2 + H2

Câu 5. Dãy các chất và dung dịch nào tiếp sau đây khi mang dư hoàn toàn có thể oxi hoá sắt thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột giữ huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án DA. 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

B. Fe tiêu cực H2SO4 đặc, nguội

C. 2HCl + sắt → FeCl2 + H2

Fe + S → FeS

Câu 6. cho các phản ứng sau:

1) dung dịch FeCl2 + hỗn hợp AgNO3

2) dung dịch FeSO4 dư + Zn

3) dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4

4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2

Số bội phản ứng mà ion Fe2+ bị thoái hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Xem đáp ánĐáp án DIon Fe2+ bị oxi hóa tạo nên thành Fe3+ => có những phản ứng (1), (3), (4)

1) FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl + Ag

2) FeSO4 + Zn → fe + ZnSO4 => Ion Fe2+ bị khử chế tạo thành Fe0


3) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

4) 6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Câu 7. Để pha loãng hỗn hợp H2SO4 quánh trong phòng thí nghiệm, bạn ta thực hiện theo cách nào bên dưới đây?

A. Mang đến từ tự nước vào axit với khuấy đều

B. Mang lại từ tự axit vào nước với khuấy đều

C. Cho nhanh nước vào axit cùng khuấy đều

D. Cho nhanh axit vào nước và khuấy đều

Xem đáp ánĐáp án BH2SO4 tan vô hạn trong nước cùng tỏa không hề ít nhiệt. Giả dụ ta rót nước vào axit, nước sôi bất ngờ và kéo theo phần lớn giọt axit phun ra bao quanh gây nguy nan trực sau đó người tiến hành làm thí nghiệm.

Vì vậy ý muốn pha loãng axit H2SO4 đặc, người ta bắt buộc rót thanh nhàn axit vào nước với khuấy nhẹ bằng đũa chất liệu thủy tinh mà không được làm ngược lại.

Câu 8. đến từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt làm phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản nghịch ứng thuộc một số loại phản ứng oxi hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp ánĐáp án Cphản ứng oxi hóa khử xẩy ra khi fe trong hợp hóa học chưa đạt số oxi hóa tối đa

=> các chất thỏa mãn là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O ,

Fe(NO3)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O,

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

Câu 9. mang đến 11,36 gam hồn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản bội ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) và dung dịch X. Hỗn hợp X có thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 gồm trong dung dịch ban đầu là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

Xem đáp ánĐáp án CCoi như hỗn hợp có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 gồm có x mol Fe và y mol O

Theo đề bài xích ta có: 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta tất cả nNO= 0,06 mol

Qúa trình cho electron:

Fe → Fe3++ 3e

x x mol

Qúa trình dìm electron:

O + 2e→ O-2

y 2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định phương pháp bảo toàn electron thì: ne cho = ne nhận yêu cầu 3x = 2y+ 0,18 (2)

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm x= 0,16 cùng y= 0,15

Bảo toàn nguyên tố Fe có nFe(NO3)3 = nFe= x= 0,16 mol

nFehình thành = 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x 4x x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23-x x+ 0,16

=> x= 0,1 → nHNO3 = 4.0,1 + 3.0,16 + 0,06 = 0,94 mol

Câu 10. cho các quặng sau: pirit, thạch cao, mica, apatit, criolit, boxit, dolomit. Số quặng đựng nhôm là:

A.2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 11. hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và FeCl3 được chia thành hai phần bởi nhau:

Phần 1: công dụng với dung dịch NaOH dư ở kế bên không khí nhận được 0,5 mol Fe(OH)3.

Phần 2: công dụng với dung dịch AgNO3 nhận được 1,3 mol AgCl. Tỉ lệ thành phần mol của FeCl2 và FeCl3 là

A. 4:1.

B. 3:2.

C. 1:4.

Xem thêm: Cách Trồng Rau Muống Bằng Hạt Và Cách Chăm Sóc Hiệu Quả, Cách Gieo Hạt Rau Muống Tại Nhà Đơn Giản

D. 2:3.

Xem đáp ánĐáp án DĐặt số mol FeCl2 và số mol FeCl3 trong mỗi phần theo thứ tự là a cùng b mol

Phần 1: Bảo toàn sắt có

nFe(OH)3 = nFeCl2 + nFeCl3 → a + b = 0,5

Phần 2: Bảo toàn Clo có

nAgCl = 2.nFeCl2 + 3.nFeCl3 → 2a + 3b = 1,3

Giải hệ phương trình được a = 0,2 cùng b = 0,3

→ a : b = 2 : 3.

Câu 12. mang đến m gam Mg vào dung dịch đựng 0,18 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,72 gam chất rắn. Quý giá của m là

A. 2,88 gam.

B. 4,32 gam.

C. 2,16 gam.

D. 5,04 gam.

Xem đáp ánĐáp án DNếu Mg dư hoặc vừa đủ:

mchất rắn = mFe + mMg (dư) ≥ nFe = 0,18.56 = 10,08 gam

mà chỉ thua kém được 6,72 gam hóa học rắn cần Mg bội nghịch ứng không còn → nFe = 0,12 mol.

Mg (0,09) + 2Fe3+ (0,18 mol) → Mg2+ + 2Fe2+

Mg (0,12) + Fe2+ → Mg2+ (0,12 mol) + Fe

→ nMg = 0,09 + 0,12 = 0,21 mol → mMg = 0,21.24 = 5,04 gam.

Câu 13. Nung lạnh 29 gam oxit sắt với khí teo dư, sau phản bội ứng, khối lượng chất rắn còn sót lại là 21 gam. Bí quyết oxit sắt là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe3O4.

Xem đáp ánĐáp án BGọi số mol teo tham gia bội phản ứng là a → số mol CO2 chế tạo thành là a mol

Vì lượng co dư → hóa học rắn chỉ cất Fe → nFe = 0,375 mol.

FexOy + yCO → xFe + yCO2

Bảo toàn trọng lượng → moxit + mCO = mFe + mCO2 → 29 + 28a = 44a + 21

→ a = 0,5 mol → nO = 0,5 mol

→ nFe : nO = 0,375 : 0,5 = 3:4 → bí quyết của oxit sắt là Fe3O4.


Câu 14.Cho 5,4 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Fe với Zn công dụng hoàn toàn với 90 ml hỗn hợp HCl 2M. Cân nặng muối nhận được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Xem đáp ánĐáp án DnHCl = 0,09. 2 = 0,18 (mol)

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Từ (1) và (2) nH2 = 1/2nHCl = 0,09 (mol)

Theo định phương pháp bảo toàn khối lượng:

mhỗn thích hợp + m axit = m muối + m hidro

=> m muối bột = 5,4 + 0,18.36,5 - 0,09.2 = 11,79 gam

Câu 15. Hòa tan trọn vẹn 5 gam các thành phần hỗn hợp Mg với Fe trong hỗn hợp HCl 4M chiếm được 2,8 lít H2 (đktc) và dung dịch Z. Để kết tủa trọn vẹn các ion vào D phải 150 ml hỗn hợp NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,12 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0.075 lít.

Xem đáp ánĐáp án DÁp dụng định luật bảo toàn nhân tố Natri

nNaCl = nNaOH = 0,3 (mol)

Áp dụng định pháp luật bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nNaCl = 0,3 (mol)

VHCl = 0,3 : 4 = 0,075 lít

Câu 16. Cho m gam bột fe vào dung dịch HNO3 rước dư, ta được láo lếu hợp có hai khí NO2 cùng NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 bằng 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NO, NO2 và khối lượng m của sắt đã cần sử dụng là

A. 25% và 75%; 1,12 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 35% với 65%; 5,6 gam.

D. 45% cùng 55%; 1,12 gam.

Xem đáp ánĐáp án BGọi x, y theo lần lượt là số mol của NO2, NO.

nHỗn hòa hợp khí = 4,48/ 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:

1,3125.32 = 42 (gam/mol)

=> cân nặng của hỗn hợp khí trên là: 42.0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (I) cùng (II) => x = 0,15; y = 0,05

=> %NO2 = 0,3/(0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh vẻ ngoài bảo toàn electron ta có:

3.nFe = 1.nNO2 + 3.nNO

=> 3. NFe = 0,15 + 3 .0,05 = 0,3

=> nFe = 0,3/3 = 0,1 mol

=> m sắt = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 17. Đốt rét một ít bột sắt trong bình đựng O2 tiếp đến cho thành phầm thu được vào hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch X. Dung dịch X có:

A. FeCl2 , HCl dư

B. FeCl3, HCl dư

C. FeCl2 , FeCl3, và HCl dư

D. FeCl3

Xem đáp ánĐáp án CĐốt sắt trong oxi: sắt + O2 → Fe2O3, Fe3O4, FeO, sắt dư (hỗn vừa lòng X)

Hỗn thích hợp X + HCl dư FeCl2, FeCl3 và HCl dư

Câu 18. Cho 17,4 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản ứng được m gam muối khan. Cực hiếm m là:

A. 54,45 gam.

B. 108,9 gam.

C. 49,09 gam.

D. 40,72 gam.

Xem đáp ánĐáp án AQui đổi 17,4 gam lếu láo hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Ta có: mhỗn hòa hợp = 56x + 16y = 17,4 (1)

Bảo toàn e :3nFe = 2nO+ 3nNO => 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ (1) với (2) => x = 0,225 mol; y = 0,3 mol

nFe(NO3)3 = nFe = x = 0,225 mol,

=>mFe(NO3)3 = 0,225.242 = 54,45 gam

Câu 19. Khi hoà tan cùng một lượng kim loại M vào hỗn hợp HNO3 loãng và vào dung dịch H2SO4 loãng thì chiếm được khí NO với H2 hoàn toàn có thể tích đều bằng nhau (đo ở cùng điều kiện). Biết rằng muối nitrat thu được có trọng lượng bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. Vậy M là kim loại nào sau đây?

A. Zn.

B. Al.

C. Fe.

D. Mg.

Xem đáp ánĐáp án CM + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

a → a → na

2M + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2

a → a/2 → xa/2

Thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nên tỉ lệ thành phần thể tích bởi tỉ lệ số mol:

na = 3xa/2 => n = 3x/2

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62n).a

(2R + 96x).a/2 = 0,6281.(R + 62.(3x/2)).a

=> R = 28x

Thỏa mãn cùng với n = và R = 56 (Fe).

Câu 20. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Crom là kim loại cứng duy nhất trong toàn bộ các kim loại

B. Nhôm cùng Crom mọi phản ứng cùng với HCl theo cùng tỉ lệ số mol.

C. Vật dụng dụng làm bằng nhôm cùng crom hầu như bền trong ko khí với nước vì có màng oxit bảo vệ.

D. Sắt và crom đầy đủ bị bị động hóa do HNO3 đặc, nguội.

Xem đáp ánĐáp án BPhương trình phản ứng hóa học

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

.............................

Ngoài ra các chúng ta có thể tham khảo một vài tài liệu sau:

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OAl + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + NO2Axit sunfuric loãng: đặc thù hóa học, công thức, ứng dụngCông thức giải cấp tốc Hóa học 10

------------------------------

VnDoc vẫn gửi tới chúng ta Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn. Nội dung tài liệu giới thiệu với mong muốn giúp các bạn biết phương pháp viết và cân bằng phương trình phản ứng khi mang đến Fe chức năng H2SO4 sệt nóng tự đó hoàn toàn có thể nhận biết hiện tượng lạ sau làm phản ứng. Cũng như khái quát lại tính chất Hóa học của Fe, đặc thù hóa học H2SO4 thông qua có các bài tập minh họa.

Xem thêm: Cách Tua Nhanh Video Trên Facebook, Cách Thêm Chỉnh Tốc Độ Video Trên Facebook

Chúc chúng ta học tập tốt.