Fe + hno3 đặc nguội

     

Fe+ HNO3: Fe tính năng HNO3 quánh nóng

1. Phương trình bội nghịch ứng Fe tính năng HNO3 sệt nóngFe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra phản ứng Fe với HNO33. Hiện tượng phản ứng xảy ra4. Bài xích tập vận dụng liên quan


Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là làm phản ứng lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung những bài học: thăng bằng phản ứng lão hóa khử chất hóa học 10, đặc thù Hóa học tập của fe và đặc điểm hóa học tập HNO3.... Cũng giống như các dạng bài xích tập quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Fe + hno3 đặc nguội

1. Phương trình phản ứng Fe công dụng HNO3 sệt nóng

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng Fe cùng HNO3

HNO3 sệt nóng

3. Cân đối phản ứng lão hóa khử fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự chuyển đổi số oxi hóa

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra khi đến Fe công dụng HNO3 quánh nóng

Khi đến Fe công dụng HNO3 đặc nóng, tất cả khí độc gray clolor đỏ bay ra đó là NO2

4. đặc điểm hóa học cơ bản của sắt

4.1. Chức năng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2

*

Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: sắt + S FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt làm phản ứng được với nhiều phi kim.

4.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không công dụng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

4.3. Tính năng với hỗn hợp muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. đến Fe tác dụng với HNO3 đặc, nóng, chiếm được khí X tất cả màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O.

B. N2.

C. NO2.

D. NO.

Xem đáp ánĐáp án C: sắt + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 2. kim loại nào sau đây tác dụng với axit HCl loãng cùng khí clo cấm đoán cùng nhiều loại muối clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Xem đáp ánĐáp án ALoại B và C vày Cu, Pb không phản ứng cùng với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2:

A. CuO, NO với O2

B. Cu(NO2)2 và O2

C. Cu(NO3)2, NO2 và O2

D. CuO, NO2 và O2

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 4.N2O5 được hầu hết chế bằng cách

A. đến N2 chức năng với O2 ở ánh nắng mặt trời cao

B. áp dụng tia lửa điện vào không khí


C. Cho sắt kẽm kim loại hoặc phi kim công dụng với HNO3 đặc

D. Bóc nước từ HNO3

Xem đáp ánĐáp án D

Câu 5. mang lại dãy những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học trong dãy bị oxi hóa khi công dụng với dung dịch HNO3 đặc, lạnh là:

A. 6.

B. 3.

C. 5.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tình Phụ Tử Là Gì, Nghĩa Của Từ Phụ Tử Trong Tiếng Việt

D. 4

Xem đáp ánĐáp án DChất bị oxi hóa khi tính năng với HNO3 thì đề nghị chưa đạt hóa trị tối đa Trong dãy trên gồm 4 chất là: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 với Fe.

Phương trình phản ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam các thành phần hỗn hợp Cu với CuO chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 448 ml khí NO (đktc) ( thành phầm khử duy nhất). Tỷ lệ về trọng lượng của CuO trong lếu láo hợp:

A. 60%

B. 90%

C. 10%

D. 20%

Xem đáp ánĐáp án BChỉ tất cả Cu bội nghịch ứng cùng với HNO3 có mặt khí NO

Phương trình làm phản ứng hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol

=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 - 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Câu 7. những kim lọai nào tiếp sau đây đẩy được sắt thoát ra khỏi dung dịch sắt (II) sunfat và bạc thoát khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Xem đáp ánĐáp án BMg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng như thế nào sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư

B. Fe + dung dịch Cu(NO3)2

C. Fe2O3 + dung dịch HNO3

D. FeS + dung dịch HNO3

Xem đáp ánĐáp án BFe + dung dịch Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu


Câu 9. Dãy các chất cùng dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá sắt thành sắt (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. Bột lưu lại huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

Xem đáp ánĐáp án DFe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 10. Dãy các phi kim nào sau đây khi đem dư chức năng với sắt thì chỉ oxi hoá fe thành fe (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp ánĐáp án CFe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2HBr → FeBr2 + H2

Fe + 2HI → FeI2 + H2

Câu 11.Cho m gam Fe tác dụng với hỗn hợp HNO3 thấy ra đời 0,1 mol NO là thành phầm khử tốt nhất của HNO3 và còn sót lại 2,6 gam fe không tan. Cực hiếm của m là:

A. 5,6

B. 7,2

C. 12

D. 10

Xem đáp ánĐáp án CDo sắt còn dư nên dung dịch chỉ cất Fe(NO3)­2

2nFe = 3nNO ⇒ nFe = 3/2 . 0,1 =0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 g

Câu 12. Cho 5,6 gam Fe tính năng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau bội phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Xem đáp ánĐáp án AFe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 13.Cho a gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 lấy dư, ta được 8,96 lít (đktc) lếu hợp bao gồm hai khí NO2 với NO và tỉ khối so với O2 bởi 1,3125. Thành phần tỷ lệ theo thể tích của NO, NO2 và trọng lượng a của sắt đã cần sử dụng là

A. 45% cùng 55% ; 5,6 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 25% với 75%; 11,2 gam.

D. 45% cùng 55%; 11,2 gam.

Xem đáp ánĐáp án BGọi x, y theo lần lượt là số mol của NO2, NO

nHỗn đúng theo khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol vừa phải của tất cả hổn hợp khí là:


1,3125 . 32 = 42 (gam/mol)

=> trọng lượng của hỗn hợp khí bên trên là: 42 .0,2 = 8,4 (gam)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (1 cùng (2) ta giải hệ phương trình được

x = 0,15 ; y = 0,05

=> %NO2 = 0,15: (0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% NO = 25%

Áp dụng đinh qui định bảo toàn electron ta có:

3. NFe = 1nNO2 + 3.nNO

=> 3 .nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol

=> mFe = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 14.Thực hiện những thí nghiệm sau:

(1) Đốt dây sắt trong bình khí clo dư

(2) đến Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

(3) đến Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(4) đến Fe vào hỗn hợp CuSO4

(5) mang đến Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Số thí nghiệm tạo nên muối Fe(II) là:

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Xem đáp ánĐáp án C(1) Đốt dây fe trong bình khí clo dư

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(2) mang lại Fe vào hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

Bị thụ động

(3) mang lại Fe vào hỗn hợp HCl loãng, dư

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(4) cho Fe vào dung dịch CuSO4

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

(5) đến Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

Câu 15. Hòa tan kim loại Fe vào hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng đến lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và khí T. Phát biểu nào sau đây không đúng

A. Y cất Fe2(SO4)3

B. Z là Fe

C. T là SO­2

D. Y chứa FeSO4

Xem đáp ánĐáp án A2Fe + 6H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + Fe2(SO4)3→ 3FeSO4

Y chứa FeSO4; Z cất Fe dư; khí T là SO2

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2OFe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2OFeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2OFeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

..................................

Gửi tới các bạn phương trình sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2Ođược VnDoc biên soạn xong xuôi gửi tới các bạn. Hy vọng tài liệu giúp các bạn biết biện pháp viết và cân đối phương trình làm phản ứng, hiện tượng lạ sau phản bội ứng khi cho Fe tính năng với HNO3 quánh nóng.

Xem thêm: Kết Quả Bóng Da Nam Olympic 2020 Hôm Nay, Kết Quả Bóng Đá Olympic Nam 2020

Các bạn cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ Lí 12,....