EVERYONE HEARD ABOUT THE ACCIDENT BEFORE I DID

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

+I+was________________________.+2.+My+sister+eats+very+little+because+she+does+not+want+to+put+on+weight.+->+My+sister+eats+very+little...">

Rewrite:

1. Everyone heard about the accident before I did. -> I was________________________.

Bạn đang xem: Everyone heard about the accident before i did

2. My sister eats very little because she does not want lớn put on weight. -> My sister eats very little so as________________________.

3. The machine was too rusty to be repaired. -> The machine __________________________.

4. The boy had lớn stop playing soccer because it started lớn rain torrentially. -> Because of_______________________.

5. He was a fool to say that. -> It was ___________________.

6. I am on the fifth page of the letter I'm writing. -> So far I _____________________________.


Lớp 7 tiếng anh rèn luyện tổng hòa hợp
1
0
*

Rewrite:

1. Everyone heard about the accident before I did. -> I was_______the last to hear about the accident._________________.

2. My sister eats very little because she does not want lớn put on weight. -> My sister eats very little so as________NOT to lớn PUT ON WEIGHT________________.

3. The machine was too rusty to lớn be repaired. -> The machine __________WAS SO RUSTY THAT I COULN"T BE REPAIRED________________.

Xem thêm: Cách Tính Tiền Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Hàng Tháng Năm 2022, CaìCh TiìNh Tiãªì€N đóNg Bhxh 2022

4. The boy had khổng lồ stop playing soccer because it started to lớn rain torrentially. -> Because of_____THE TORRENTIAL RAIN , THEY BOY HAD khổng lồ STOP PLAYING SOCCER__________________.

5. He was a fool khổng lồ say that. -> It was ________FOOLISH OF HIM lớn SAY THAT___________.

6. I am on the fifth page of the letter I"m writing. -> So far I _________HAVE WRITTEN FIVE PAGES OF THE LETTER.___________________.


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ
*

I Rewrite the second sectence in such a way that is has the same meaning as the one before it

1. Who owns this umbrella?

Who does ............................................................?

2. Let's go fishing this week-end.

Why ...........................................................................?

3. The machine was too rusty to be repaired.

The machine ........................................................... .

4. My sister eats very little because she does not want to put on weight.

Xem thêm: Công Thức Chuẩn Cách Làm Sung Muối Xổi Ăn Ốc, Cách Muối Sung Ăn Ốc Ngon Miễn Chê

My sister eats very little so as ....................................................... .