ĐƯỜNG THẰNG CẮT TRỤC HOÀNH TẠI M

     

Viết phương trình đường thẳng (d) biết (d) giảm trục tung trên tại điểm có tung độ bởi (3) và giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ ( - 4).

Bạn đang xem: đường thằng cắt trục hoành tại m


Ta bao gồm (y = ax + b) cùng với (a e 0) là phương trình mặt đường thẳng cắt trục tung trên điểm (Aleft( 0;b ight)), giảm trục hoành tại điểm (Bleft( - dfracba;0 ight)).

Bước 1: hotline phương trình đường thẳng yêu cầu tìm là (y = ax + b,,)(left( a e 0 ight))

Bước 2: cầm cố tọa độ nhị điểm (A,B) vào phương trình con đường thẳng nhằm tìm hệ số (a,b).


Gọi phương trình đường thẳng (d) phải tìm là (y = ax + b,,)(left( a e 0 ight))

Vì (d) cắt trục tung tại tại điểm gồm tung độ bởi (3) và giảm trục hoành trên điểm bao gồm hoành độ ( - 4) yêu cầu (d) đi qua hai điểm (Aleft( 0;3 ight);Bleft( - 4;0 ight)).

Thay tọa độ điểm (A) vào phương trình đường thẳng (d) ta được (a.0 + b = 3 Rightarrow b = 3).

Thay tọa độ điểm (B) vào phương trình con đường thẳng (d) ta được (a.left( - 4 ight) + 3 = 0 Leftrightarrow a = dfrac34.)

Vậy phương trình đường thẳng bắt buộc tìm là (y = dfrac34x + 3).


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bài tập tất cả liên quan


Vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hai đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ cùng $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ cắt nhau khi


Hai mặt đường thẳng $d:y = ax + b,,left( a e 0 ight)$ cùng $d":y = a"x + b",,left( a" e 0 ight)$ bao gồm $a = a"$ cùng $b e b"$. Lúc đó


Cho hai tuyến phố thẳng $d:y = x + 3$ với $d":y = - 2x$. Lúc đó


Cho hai vật thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$. Với cái giá trị như thế nào của $m$ thì $d$ giảm $d"$?


Cho hai tuyến đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ và $d":y = - 2x - 2m + 1$ là thiết bị thị của nhì hàm số bậc nhất. Với mức giá trị như thế nào của $m$ thì $d$//$d"$


Cho hai đường thẳng $d:y = left( m + 2 ight)x - m$ cùng $d":y = - 2x - 2m + 1$ .Với giá trị nào của $m$ thì $d equiv d"$?


Cho hàm số $y = left( m - 5 ight)x - 4$. Tra cứu $m$ để hàm số nhận giá trị là $5$ lúc $x = 3$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ giảm trục tung trên tại điểm có tung độ bằng $ - 2$ và giảm trục hoành tại điểm gồm hoành độ $1$.


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ song song với con đường thẳng $d":y = 3x + 1$ và đi qua điểm $Mleft( - 2;2 ight)$.

Xem thêm: Written In England In 1719, List Of Claimed First Novels In English


Viết phương trình mặt đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với mặt đường thẳng $d":y = - dfrac12x + 3$ và đi qua điểm $Mleft( 2; - 1 ight)$.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) vuông góc với con đường thẳng (y = dfrac13x + 3) và cắt đường thẳng (y = 2x + 1) tại điểm có tung độ bằng 5.


Viết phương trình con đường thẳng $d$ biết (d) tuy nhiên song với đường thẳng (y = - 2x + 1) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng (3) .


Viết phương trình đường thẳng $d$ biết (d) đi qua hai điểm $Aleft( 1;2 ight);Bleft( - 2;0 ight).$


Tìm điểm cố định và thắt chặt mà đường thẳng $d:y = 3mx - left( m + 3 ight)$ đi qua với đa số $m$.


Cho tam giác (ABC) gồm đường thẳng (BC:y = - dfrac13x + 1) và (Aleft( 1,2 ight)) . Viết phương trình con đường cao (AH) của tam giác (ABC) .


Cho đường thẳng (d:y = (m^2 - 2m + 2)x + 4). Kiếm tìm (m) để (d) giảm (Ox) trên (A) và cắt (Oy) tại (B) thế nào cho diện tích tam giác (AOB) béo nhất.


Điểm cố định mà mặt đường thẳng (d:y = dfracsqrt k + 1sqrt 3 - 1x + sqrt k + sqrt 3(k ge 0)) luôn luôn đi qua là:


Cho đường thẳng (d:y = (2m + 1)x - 1). Kiếm tìm (m) nhằm (d) cắt 2 trục tọa độ tạo thành tam giác có diện tích s bằng (dfrac12).


Cho con đường thẳng (d:y = mx + m - 1). Tìm kiếm (m) để d cắt (Ox) tại (A) và cắt (Oy) trên (B) thế nào cho tam giác (AOB) vuông cân.


Cho con đường thẳng (left( d_1 ight):,,y = ax + b) tuy nhiên song với đường thẳng (left( d_2 ight):,,,y = 2x + 2019) và cắt trục tung tại điểm (Aleft( 0; - 2 ight).) quý hiếm của biểu thức (a^2 + b^3) bằng:


Cho hàm số số 1 (y = ax - 4). Xác minh hệ số (a), biết đồ gia dụng thị hàm số vẫn cho giảm đường thẳng (left( d ight):,,y = - 3x + 2) tại điểm bao gồm tung độ bởi (5).

Xem thêm: Clo Khử Trùng Nước Sinh Hoạt, Xử Lý Nước Sinh Hoạt Bằng Clo Có Nên Không


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.