Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m

     
*Bạn đang xem: Dung dịch x chứa hỗn hợp gồm na2co3 1 5m

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học tập 12 Toán học 12 tiếng Anh 12
thứ lí 12
*
hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 tiếng Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi (Dành cho lớp A) dung dịch X cất hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M với KHCO3 1M. Bé dại từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, ra đời V lít khí (ở đktc) cùng dung dịch Y. Hãy:

a/ tìm kiếm V.

b/ Cô cạn dd Y, Tính cân nặng muối khan trong Y.
Xem thêm: Thế Nào Là Mối Ghép Cố Định Gồm Mấy Loại? Lý Thuyết Công Nghệ 8 Bài 25

Lời giải chi tiết:

a/ nCO3 2- = 0,1.1,5 = 0,15 mol, nHCO3- = 0,1.1 = 0,1 mol, nH+ = 0,2.1 = 0,2 mol

Khi nhỏ tuổi từ từ bỏ H+ vào dung dịch hỗn hợp CO32- với HCO3- thì trang bị tự bội phản ứng là:

H+ + CO32- → HCO3-

0,15dư 0,05 ← 0,15 → 0,15 (mol)

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,05 → 0,05 → 0,05 (mol)

nHCO3- sau phản nghịch ứng = 0,1 + 0,15 – 0,05 = 0,2 mol

a/ VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

b/ hỗn hợp thu được chứa: 

(left{ egingathered Na^ + :0,3mol hfill \ K^ + :0,1mol hfill \ HCO_3^ - :0,2mol hfill \ Cl^ - :0,2mol hfill \ endgathered ight.)

Khi cô cạn HCO3- bị phân hủy:

 

(egingathered 2HCO_3^ - xrightarrowt^oCO_3^2 - + CO_2 + H_2O hfill \ 0,2mol,,,,,,,,,,,,,,,0,1mol hfill \ endgathered )

Hỗn hợp muối sau thời điểm cô cạn gồm:

(left{ egingathered Na^ + :0,3mol hfill \ K^ + :0,1mol hfill \ CO_3^2 - :0,1mol hfill \ Cl^ - :0,2mol hfill \ endgathered ight.)

m muối hạt = 0,3.23 + 0,1.39 + 0,1.60 + 0,2.35,5 = 23,9 gam


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - xem ngay


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ chính sách


Xem thêm: Ngân Hàng Bidv Khi Nào Làm Việc Của Ngân Hàng Bidv Trên Toàn Quốc

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.