DUNG DỊCH X CHỨA 0 1 MOL CA2+

     
Bạn đang xem: Dung Dịch X chứa 0 1 Mol Ca2+ +; 0,2 Mol Mg2+; 0,4 Mol Cl, dung dịch X đựng 0,1 Mol Ca2+ 0,3 Mol Mg2+ trên gamize.vn

Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl-và a mol HCO3-. Đun hỗn hợp X mang lại cạn thu được muối khan có cân nặng là

Lời giải của GV gamize.vn

Bảo toàn điện tích : 0,1.2 + 0,3.2 = 0,4 + a

=> a = 0,4 mol

2HCO3‑-> CO32-+ CO2+ H2O

=> sau bội nghịch ứng gồm 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,2 mol CO32-và 0,4 mol Cl-

=> mmuối khan= 37,4g

Đáp án bắt buộc chọn là: a

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học tập sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản ứng đều phải sở hữu cùng phương trình ion rút gọn gàng là

Một dung dịch đựng 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng cân nặng các muối bột tan có trong dung dịch là 2,59 gam. Cực hiếm của x và y lần lượt là:

Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta thu được m gam muối bột khan. Giá trị của m là:

Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :

Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa béo nhất. Giá trị của V là:


READ: 80 Đề Thi demo Thpt nước nhà 2018 Môn Hóa: Luyện Thi Đại học Môn Hóa 12

Hoà tan hoàn toàn 16 gam tất cả hổn hợp X tất cả Mg với Fe bởi dung dịch HCl 3M. Kết thúc thí sát hoạch được dung dịch Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch Y buộc phải vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là:

Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Dung dịch x chứa 0 1 mol ca2+

Đang xem: dung dịch x cất 0 1 mol ca2+

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Thế Nào Là Ngành Công Nghiệp Trọng Điểm ? Vai Trò Và Đặc Điểm

Khối lượng hỗn hợp X là:

Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau thời điểm trộn là:

Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ và 0,3 mol Cl−. Mang đến 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào và đun nhẹ (giả sử H2O cất cánh hơi không xứng đáng kể).Tổng cân nặng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 sau quá trình phản ứng sụt giảm là:

Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia dung dịch thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Cho chức năng với lượng dư dung dịch NaOH , đun cho nóng thu được 0,672 lít khí ở đktc cùng 1,07 gam kết tủa.


READ: đối chiếu Sự không giống nhau Giữa Ăn Mòn Điện hóa học Là Gì? Ăn Mòn Điện Hóa Là Gì

– Phần 2: công dụng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: F0, F1, F2 Phải Cách Ly Thế Nào, F0, F1, F2, F3

Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ gồm nước bay hơi)

Cho 22,4 gam tất cả hổn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2. Sau bội nghịch ứng thu được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách bóc kết tủa, cô cạn dung dịch thì thu được từng nào gam muối clorua khan?

Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Mọt liện hệ thân x với y là:

Dung dịch B chứa tía ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B tính năng với CaCl2 dư chiếm được 31 gam kết tủa. Ngoài ra nếu cô cạn 1 lít hỗn hợp B nhận được 37,6 gam hóa học rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo thứ tự là:

Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả bao nhiêu chất tính năng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?

Trộn các cặp dung dịch những chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.


READ: Nh3 + H2O = Nh4Oh - What Is Balanced Chemical Equation For Nh3 + H2O

Số làm phản ứng xảy ra là

Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học trong dãy tạo nên thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là

Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 khớp ứng với phương trình ion thu gọn nào sau đây?

Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức dục tình giữa x, y , z, t được khẳng định là:


Post navigation


Previous: Tranh Tô màu Ô Tô cảnh sát Đẹp giành riêng cho Các nhỏ bé (Cực Đẹp), Tranh Tô color Xe Ô Tô cảnh sát Cho Bé
Next: Giáo Án đánh Màu bé Hươu Cao Cổ, Giáo Án chế tạo Hình Tô color Hươu Cao Cổ 3