ĐUN 12 GAM AXIT AXETIC VỚI 13.8 GAM ETANOL

     Bạn đang xem: đun 12 gam axit axetic với 13.8 gam etanol

Trung hòa 6 gam axit cacboxylic solo chức X bởi dung dịch NaOH vừa đủ thu được 8,2 gam muối. Cách làm phân tử của X là?


Cho 7,4 gam tất cả hổn hợp anđehit 1-1 chức phản bội ứng với AgNO3/NH3 nhận được 64,8 gam Ag. Biết nhị anđehit có số mol bằng nhau. Bí quyết của nhị anđehit là


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một axit cacboxylic no 2 lần thu được 1,2 mol CO2. Cách làm phân tử của axit kia là:


Chia tất cả hổn hợp X gồm: ancol etylic với axit axetic (số mol ancol nhiều hơn nữa số mol axit) thành 2 phần bởi nhau.

Phần 1: cho tác dụng hết với na dư thu được 5,6 lít

*
(đktc).

Phần 2: làm cho nóng với

*
quánh (Hiệu suất bội nghịch ứng este hóa là 50%), chiếm được 4,4 gam este.

Số mol ancol và axit trong hỗn hợp X theo lần lượt là


Đốt cháy trọn vẹn 5,8 gam anđehit X thu được 5,4 gam H2O và 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cách làm phân tử của X là


Cho các chất sau: CH3-O-CHO, HCOOH, CH3COOCH3, C6H5OH (phenol). Tổng thể chất có thể công dụng với hỗn hợp NaOH là:


X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit 1-1 chức, mạch hở tất cả một liên kết đôi trong nơi bắt đầu hidrocacbon (MX

*
(đktc), chiếm được khí
*
và 9,36 gam nước. Còn mặt khác 5,58 gam E công dụng tối nhiều với dung dịch cất 0,02 mol
*
. đến 11,16 gam E phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch KOH dư chiếm được a gam muối. Quý giá của a là
Xem thêm: Cách Làm Món Ăn Vặt Ngon Đơn Giản, Siêu Ngon, Ai Cũng Làm Được

Cho sơ vật dụng phản ứng sau:

*
axit isobutiric

Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một axit cacboxylic đối chọi chức, yêu cầu vừa đầy đủ V lít

*
(ở đktc), thu được 0,45 mol
*
với 0,2 mol
*
. Quý giá của V là:


Để trung hòa - nhân chính 8,8 gam một axit cacboxylic mạch trực tiếp thuộc dãy đồng đẳng của axit fomic đề xuất 100ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit là


Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,2 mol C2=CHCOOH cùng 0,1 mol CH2=CHCOOH cùng 0,1 mol CH3CHO. Thể tích H2 (ở đktc) nhằm phản ứng toàn vẹn với hỗn hợp X là


Cho 2,22 gam một axit đối kháng chức (X) vào dung dịch

*
dư thu được 0,672 lít khí (ởđktc). Bí quyết của X là


Đốt cháy một anđehit X đơn chức, mạch hở cần dùng 8,4 lít O2 (đktc) thu được 13,2 gam CO2 với 5,4 gam H2O. Mặt khác mang lại X bội nghịch ứng với H2 chiếm được hợp hóa học hữu cơ Y. Tên thường gọi của Y là
Xem thêm: Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Nhâm Dần 2022 Chuẩn Nhất, Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm 2022

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam