Menu

Đốt Fes2 Trong Không Khí

Tin TứcBy Th5 17, 2023 No Comments

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung các bài học hóa học 10 bài bác 33: Axit sunfuric – muối bột sunfat…. Trên đây cũng chính là phản ứng pha trộn SO2 trong công nghiệp quặng Pirit sắt.

Bạn đang xem: đốt fes2 trong không khí

Hy vọng tư liệu này có thể giúp chúng ta viết và cân đối phương trình một cách nhanh và chính xác hơn.

3. Cách thực hiện phản ứng mang đến FeS2 công dụng với O2

Đốt cháy quặng pirit ở ánh nắng mặt trời cao

4. Hiện tượng kỳ lạ Hóa học

Xuất hiện màu nâu đỏ của fe (III) oxit Fe2O3

5. Thông tin Pirit sắt FeS2

a. Sắt FeS2

Pirit fe là khoáng trang bị của sắt bao gồm công thức là FeS2. Có ánh kim với sắc tiến thưởng đồng tự nhạt cho tới đậm đần. Lúc va đập vào thép giỏi đá lửa, quặng pirit sắt tạo ra các tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. đặc thù vật lí với nhận biết

Là hóa học rắn, bao gồm ánh kim, gồm màu kim cương đồng.

Không tan trong nước.

c. đặc thù hóa học FeS2

Mang đặc điểm hóa học tập của muối.

Thể hiện nay tính khử khi tính năng với hóa học oxi hóa mạnh:

Tác dụng cùng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1: cho các chất : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Hóa học chứa hàm lượng sắt lớn số 1 là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Đáp án C

Hàm lượng sắt trong FeO là khủng nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%

Câu 2: Để phân biệt khí O2 cùng O3 ta thực hiện hóa chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp KI với hồ tinh bột

B. Sắt kẽm kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Công dụng với SO2

Đáp án A

Câu 3. Dãy các chất làm sao sau đây chức năng với dung dịch axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO

Đáp án A

Câu 4. Oxit nào dưới đây khi tính năng với nước tạo thành dung dịch tất cả pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5

Đáp án C

Câu 5. Để nhận thấy 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím ẩm và sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng bên trên que đóm

D . Dẫn các khí vào nước vôi trong

Đáp án B

Giấy quỳ tím ẩm thì phân biệt được SO2 vày SO2 rã trong nước chế tạo dung dịch axit làm quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận ra được khí O2 vày Oxi là chất duy trì sự sống với sự cháy bắt buộc sẽ quan liền kề được hiện tượng lạ là tàn đóm bùng cháy

Câu 6. lý do trong chống thí nghiệm tín đồ ta lại sử dụng phương pháp đẩy nước

A. Oxi nặng hơn không khí

B. Oxi nhẹ nhàng hơn không khí

C. Oxi ít tan vào nước

D. Oxi tan nhiều trong nước

Đáp án C

Câu 7. Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt gồm chứa 60% FeS2 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO4? Biết công suất của quy trình phản ứng là 90%. Hiệu quả gần tốt nhất với đáp án nào sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn

Đáp án A

Sơ thiết bị phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> cân nặng axit sunfuric thực tiễn thu được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 8. Chất nào sau đây phản ứng cùng với Fe tạo thành hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc

Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 9. Nung Fe(NO3)2 vào bình kín, không có không khí, thu được sản phẩm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 cùng O2.

C. FeO, NO2 và O2.

D. FeO, NO với O2.

Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. kết hợp một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được dung dịch X.

Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau:

Phần 1: cho một ít vụn Cu vào thấy rã ra và mang lại dung dịch bao gồm màu xanhPhần 2: cho một vài giọt dung dịch KMnO4 vào thấy bị mất màu.

Oxit fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem thêm: Cao Ban Long Là Gì? Tác Dụng Của Cao Ban Long Công Dụng Chữa Bệnh Của Cao Ban Long

Đáp án B

Cho Cu vào hỗn hợp thấy tan ra với có greed color chứng tỏ trong dung dịch có Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vào thấy dung dịch bị mất color → chứng tỏ dung dịch có cả Fe2+ (xảy ra bội phản ứng oxi hóa khử thân Fe2+ với KMnO4 vị Mn(+7) + 5e → Mn+2 với Fe+2 → Fe+3 + 1e

Câu 11. tổng hợp Fe3O4 vào dung dịch HCl được hỗn hợp X. Phân chia X làm 3 phần:

Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để ko kể không khí.

Cho bột Cu vào phần 2.

Sục Cl2 vào phần 3.

Trong các quá trình trên tất cả số phản ứng oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp án B

Phương trình bội phản ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X có FeCl2 cùng FeCl3

Cho phần 1 tính năng với dung dịch NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 và Fe(OH)3.

Sau khi đặt Y kế bên không khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vào Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vào Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.

Câu 12. biện pháp nào sau đây có thể dùng để điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ngơi nghỉ 500°C.

B. Sức nóng phân Fe(OH)2 trong không khí.

C. Nhiệt độ phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vào oxi.

Đáp án A

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 buộc phải vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được hỗn hợp X. Cho từ từ hỗn hợp NaOH dư vào dung dịch X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi láo hợp lúc đầu gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 14. Dãy những chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án C

Câu 15. Dãy những chất tính năng với diêm sinh đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2

Đáp án B

—————————–

THPT Sóc Trăng sẽ gửi tới bạn phương trình hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản ứng lão hóa khử, lúc đốt cháy quặng pirit sau làm phản ứng thu được chất rắn gồm màu nâu đỏ. Hy vọng tài liệu giúp các viết và thăng bằng đúng phương trình phản bội ứng.

Chúc chúng ta học tập tốt.

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt tới độc giả tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để có tác dụng cao rộng trong học tập, thpt Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu hóa học lớp 10, Giải bài tập chất hóa học lớp 11, chất hóa học lớp 12, Thi thpt giang sơn môn Văn, Thi thpt giang sơn môn kế hoạch sử, Thi thpt giang sơn môn Địa lý, Thi thpt tổ quốc môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Kho Cá Diêu Hồng Ngon Đậm Đà Cực Hấp Dẫn, Cách Làm Cá Diêu Hồng Kho Gây Nhớ Gây Thương

Để dễ dàng cho các bạn học sinh trong quy trình trao thay đổi cũng như update thông tin tài liệu bắt đầu nhất, mời bạn đọc cùng tham gia đội Tài liệu học hành lớp 12 để có thêm tài liệu tiếp thu kiến thức nhé

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Tags
Hóa học tập 8 Phương trình làm phản ứng hóa học 8

*

Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger nội dung via thư điện tử Print

*

THPT Sóc Trăng

Bài viết sát đây

*

Mở bài và kết bài xích Tràng Giang của Huy Cận

12 giờ trước

*

Viết 4 – 5 câu nhắc về 1 trong các buổi đi nghịch cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, chúng ta bè)

1 ngày trước

*

Viết 4 – 5 câu biểu lộ tình cảm, xúc cảm của em lúc năm học sắp đến kết thúc

1 ngày trước

*

Viết 4 – 5 câu nói lại vận động ở ngôi trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)

2 ngày trước

*

Viết 4 – 5 câu kể đa số điều em biết về nước nhà và con người việt nam Nam

2 ngày trước

*

Viết 4 – 5 câu về nhân vật dụng thiếu nhi nhưng em biết hoặc về các bạn của em

2 ngày trước

*

Hãy viết 4-5 câu về tranh (ảnh) cảnh thiết bị thiên nhiên

2 ngày trước

*

Viết 4-5 câu về câu hỏi làm giỏi của một fan bạn

2 ngày trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường phải được khắc ghi *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình chăm nom này cho lần comment kế tiếp của tôi.

Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng – Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.209)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tìm kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!

Bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo!

Author

No Comments

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *