Đốt cháy hỗn hợp gồm 1 92 gam mg và 4 48 gam fe

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đốt cháy lếu hợp bao gồm 1,92 gam Mg với 4,48 gam fe với khí X bao gồm O2 với Cl2 sau pư chỉ thu được hh Y gồm những oxit cùng muối clorua ( không hề khí dư). Tổ hợp Y bằng một lượng đủ 120 ml dd HCl 2M, thu được dd Z. Cho AgNO3 dư vào dd Z chiếm được 56,69 gam kết tủa. Tính % thể tích clo trong hỗn hợp X

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hỗn hợp gồm 1 92 gam mg và 4 48 gam fe

76,7%

B. 56,36%

C. 51,72%

D. 53,85% 


*


Đốt cháy hỗn hợp có 1,92 gam Mg và 4,48 gam sắt với tất cả hổn hợp khí X bao gồm clo với oxi, sau phản nghịch ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit với muối clorua (không còn khí dư). Tổ hợp Y bởi một số lượng vừa dùng 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z. Mang đến AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. 51,72%

B. 76,70%

C. 53,85%

D. 56,36%


pĐốt cháy hỗn hợp tất cả 1,92 gam Mg cùng 4,48 gam fe với láo lếu hợ khí X tất cả clo và oxi, sau làm phản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Phối hợp Y bằng một lượng đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. đến AgNO3 dư vào hỗn hợp Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Xác suất thể tích của clo trong hỗn hợp X là

A. 51,72%

B. 53,85%

C. 56,36%

D. 76,70%


Cho hỗn hợp khí X tất cả Clo và Oxi công dụng vừa không còn với 1,92 gam Mg với 4,48 gam Fe tạo nên hỗn hợp Y bao gồm muối clorua với oxit. Hòa tan hoàn toàn Y phải 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. đến AgNO3 dư vào Z thu được 56,69 gam kết tủa. Tỷ lệ theo thể tích khí Cl2 vào X là:

A. 53,85%.

B. 56,36%.

C. 76,7%.

Xem thêm: " Dễ Trăm Lần Không Dân Cũng Chịu Khó Vạn Lần Dân Liệu Cũng Xong "

D. 51,72%.


Đốt cháy hỗn hợp bao gồm 0,08 mol Mg và 0,08 mol fe trong các thành phần hỗn hợp khí X có Cl2 và O2, sau khi ngừng phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm những oxit cùng muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan cục bộ Y đề xuất vừa đầy đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào Z, chiếm được 56,69 gam kết tủa. Xác suất thể tích của O2 trong X có giá trị gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

A. 46.

B.76.

C.53.

D.56.


Đốt cháy hỗn hợp bao gồm 2,6 gam Zn cùng 2,24 gam fe với hỗn hợp khí X có clo với oxi, sau bội phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm những oxit với muối clorua (không còn khí dư). Kết hợp Y bằng một lượng đủ 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. đến AgNO3 dư vào dung dịch Z, nhận được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 56,36%.

B. 51,72%.

C. 53,85%.


Đốt cháy láo hợp bao gồm 0,02 mol Mg với 0,03 mol fe với các thành phần hỗn hợp khí X có clo cùng oxi, sau làm phản ứng chỉ nhận được 4,77 gam hỗn hợp Y gồm những oxit và muối clorua (không còn khí dư). Phối hợp hết Y bằng 150 ml hỗn hợp HCl 0,2M, thu được dung dịch Z. đến dung dịch AgNO3 loãng dư vào dung dịch Z chiếm được 13,995 gam kết tủa. Xác suất thể tích của oxi trong các thành phần hỗn hợp X là

A. 37,89 %

B. 33,33%

C.

Xem thêm: Những Mẫu Bánh Kem Đẹp Đơn Giản 2022, Những Mẫu Bánh Kem Đơn Giản Đẹp Nhất Năm 2021

38,79 %

D. 44,44 %


Cho 9,6 gam lếu hợp tất cả Mg cùng Fe tất cả tỉ lệ mol 1:1 bội phản ứng với hỗn hợp khí X có Cl2 với O2, sau bội phản ứng chỉ thu được các thành phần hỗn hợp rắn gồm các oxit cùng muối clorua, không thể khí dư. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp thành phầm bằng một số lượng vừa dùng 360 ml hỗn hợp HCl 1M, thu được dung dịch Y. Mang lại AgNO3 dư vào hỗn hợp Y, nhận được 85,035 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của O2 trong tất cả hổn hợp X là