Đốt cháy hoàn toàn v lít hơi một amin x

     

Câu hỏi :

Đốt cháy trọn vẹn V lít tương đối một amin X bởi một lượng oxi vừa đủ tạo thành 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ cùng hơi nước (các thể tích khí cùng hơi hồ hết đo ở thuộc điều kiện). Amin X tất cả cùng bậc với ancol metylic. Hóa học X là


*