Đốt Cháy Hoàn Toàn Hỗn Hợp A Gồm Ch4 C2H2 C3H4

     

Câu 454483: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hơp A có CH4, C2H2, C3H4, C4H6 chiếm được 3,36 lít CO2 (đktc) cùng 2,7 gam H2O. Xác suất thể tích khí CH4 vào A là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp a gồm ch4 c2h2 c3h4

50%.

B. 30%.

C. 40%.

Xem thêm: Quan Hệ Từ Là Gì ? Chức Năng Và Phân Loại Ví Dụ Và Phân Loại Các Loại Quan Hệ Từ

D. 60%.


A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6

+ CH4 đốt cháy ⟹ nCO2 H2O.

+ C2H2; C3H4 với C4H6 đốt cháy ⟹ nCO2 > nH2O.

Xem thêm: Nguồn Điện Có Đặc Điểm Gì ? Nêu Đặc Điểm Của Nguồn Điện Nguồn Điện Có Đặc Điểm Gì

So sánh nCO2 với nH2O ⟹ nCH4 ⟹ %VCH4 = %nCH4 = nCH4.100%/nA


Giải đưa ra tiết:

A gồm CH4, C2H2, C3H4, C4H6

nA = nCH4 + nC2H2 + nC3H4 + nC4H6 

nCO2 = nH2O = 0,15

Ta có: -1.nCH4 + nC2H2 + nC3H4 + nC4H6 = nCO2 - nH2O

⟹ -1.nCH4 + nC2H2 + nC3H4 + nC4H6 = 0

⟹ nCH4 = nC2H2 + nC3H4 + nC4H6 = ½ na

⟹ %VCH4 = %nCH4 = 50%.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát