Đốt cháy hoàn toàn 7.2 gam kim loại m

     

Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M ( bao gồm hoá trị không thay đổi ) trong các thành phần hỗn hợp khí Cl2 cùng O2 . Sau bội phản ứng chiếm được 23,0 g hóa học rắn cùng thể tích tất cả hổn hợp khí đang phản ứng là 5,6 lít ( đktc ) . Xác định kim một số loại M.Bạn vẫn xem: đốt cháy trọn vẹn 7.2 gam sắt kẽm kim loại m


*

(n_Cl_2=aleft(mol ight),n_O_2=bleft(mol ight))

(n_hh=a+b=0.25left(mol ight)left(1 ight))

BTKL : 

(m_khí=23-7.2=15.8left(g ight))

(Rightarrow71a+32b=15.8left(2 ight))

(left(1 ight),left(2 ight):a=0.2,b=0.05)

(2M+nCl_2underrightarrow^^t^02MCl_n)

(4M+nO_2underrightarrow^^t^02M_2O_n)

(n_M=dfrac0.4n+dfrac0.2n=dfrac0.6nleft(mol ight))

(M_M=dfrac7.2dfrac0.6n=12n)

(n=2Rightarrow M=24)

(M:Mg)

 


*

Gọi $n_Cl_2 = a ; n_O_2 = b Rightarrow a + b = 0,25(1)$Bảo toàn trọng lượng :

$7,2 + 71a + 32b = 23(2)$Từ (1)(2) suy ra a = 0,2 ; b = 0,05

Gọi n là hóa trị M

$2M + nCl_2 o 2MCl_n$$4M + nO_2 xrightarrowt^o 2M_2O_n$

Theo PTHH : 

$n_M = dfrac2nn_Cl_2 + dfrac4nn_O_2 = dfrac0,6n$

$Rightarrow dfrac0,6n.M = 7,2$$Rightarrow M = 12n$

Với n = 2 thì $M = 24(Magie)$

Đốt cháy trọn vẹn 23,3 gam láo hơp 2 sắt kẽm kim loại Mg cùng Zn vào bình kín đựng khí oxi, sau bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 36,1 gam các thành phần hỗn hợp 2 oxit.a) Viết phương trình hóa học xảy ra.b) Tính thể tích khí oxi (đktc) đã dùng làm đốt cháy lượng sắt kẽm kim loại trênc) Tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp trên.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 7.2 gam kim loại m

 

Câu 3 :

1. Để khử hoàn toàn 47,2 gam các thành phần hỗn hợp CuO , FeO, Fe3O4 bắt buộc dùng V lít khí H2 (ở đktc). Sau phản nghịch ứng thu được m gam sắt kẽm kim loại và 14,4 gam nước.

a) Viết PTHH xảy ra?

b) Tính giá trị m cùng V?

2. Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp hóa học A bắt buộc 33,6 lít ôxi (đktc) cùng thu được thể tích CO2 bởi 2/3 thể tích tương đối nước . Khẳng định CTHH của A. Hiểu được tỉ khối tương đối của A so với khí ôxi là 1,4375.

* Ví dụ 1: Đốt cháy trọn vẹn 7,8 g hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Al và Mg cần dùng 4,48 lít O2 (đktc),sau bội phản ứng dứt thu được tất cả hổn hợp chất rắn có Al2O3 cùng MgO.

a. Tính trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính cân nặng của Al2O3 cùng MgO nhận được sau bội phản ứng.

Ví dụ 2: Để đốt cháy hết 6,72 lít tất cả hổn hợp khí CH4 với C2H6 nên dùng 24 gam O2 , sau bội phản ứng nhận được CO2 và H2O.

b. Tính thể tích khí CO2 thu được sau bội nghịch ứng. Biết những thể tích khí số đông đo ngơi nghỉ đktc.

Xem thêm: Sự Nỗ Lực Trong Cuộc Sống - Làm Thế Nào Để Có Kỹ Năng Kiên Trì Và Nỗ Lực Tốt

giúp tui!

Lớp 8 chất hóa học 1 0

Cho m gam láo lếu hợp bao gồm Al với Na vào H2O dư, sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 1,35 g chất rắn không tan. Tính quý giá của m (biết Al là sắt kẽm kim loại phản ứng được cùng với dd kiềm : Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + H2. Dd NaAlO2 có tên là Natrialuminat)

Lớp 8 hóa học 1 0

Đốt cháy 4,8 gam kim loại B (chưa biết) tất cả hóa trị II trong bầu không khí dư chiếm được 8 gam oxit (là hợp chất của B cùng O).

a) Viết PTHH.

b) Tính trọng lượng oxi đã phản ứng.

c) Tính thể tích không khí (đktc) bắt buộc cho bội phản ứng trên.

d) xác định kim nhiều loại B.

e) search B ví như đề bài không cho dữ khiếu nại hóa trị của B

Lớp 8 hóa học 4 0

đốt cháy trọn vẹn m gam Cacbon trong bình cất V lít khí oxi (đktc) sau làm phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp khí A tất cả tỷ khối so với O2 là 1,25. A) hãy khẳng định thành phần phần trăm theo thể tích những khí có trong các thành phần hỗn hợp A? b) Tính m cùng V. Hiểu được khi dẫn hỗn hợp A vào bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì nhận được 6 gam CaCO3 kết tủa trắng?

Lớp 8 chất hóa học 1 1

nung 37,6 gam một muối bột của sắt kẽm kim loại X sau làm phản ứng xong thu được m gam chất rắn Y là oxit bazơ của sắt kẽm kim loại X. (trong Oxit X chỉ chiếm 80% về khối lượng) với 11,2 lít hỗn hợp khí Z tất cả NO2 và O2 ở ĐKTC có tỉ khối so với H2 là 21,6.

Xem thêm: Tham Khảo Bài Khan Ong Cong Ong Tao, Văn Khấn Ông Công Ông Táo 23 Tháng Chạp

a. Tính m

b. Xác minh CTHH của X và Y 

 

Lớp 8 hóa học 0 0

cho 14,3 gam tất cả hổn hợp X gồm 3 sắt kẽm kim loại Cu , Al , sắt vào dung dịch HCl dư sau phản nghịch ứng thấy bao gồm 6,72 lít khí bay ra sinh hoạt đktc . đốt cháy trọn vẹn 0,6 mol tất cả hổn hợp X thấy có 44,8 lít không gian đktc gia nhập phản ứng tính % cân nặng các sắt kẽm kim loại có trong X

Lớp 8 chất hóa học 1 1

a. Khẳng định kim loại R? Biết trong hỗn hợp mR : mMg = 3:4.

b. Tính

*

 để hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp B?

Lớp 8 chất hóa học 1 0

Lớp học trực con đường

đồ lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)

Lớp học tập trực con đường

vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)