Đốt Cháy Hoàn Toàn 1 Este Đơn Chức Mạch Hở X

     

⇒ MTB rắn = 12,88 ÷ 0,14 = 92 ⇒ muối bao gồm M > 82 ⇒ muối hạt là CH3COOK.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 1 este đơn chức mạch hở x

⇒ X là CH3COOCH3. Đặt

*
; nKOH dư = y mol

||→ nKOH = x + y = 0,14 mol và mrắn khan = 98x + 56 y = 12,88 gam.

⇒ giải: x = 0,12 mol; y = 0,02 mol ⇒ m = 0,12 x 74 = 8,88 gam

Hoặc:m = mx = 74a gamgam với

*
.

BTKL có: 74a + 0,14 x 56 = 12,88 + 32a → a = 0,12 mol →m = 8,88 gam.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thủy phân este X trong môi trường thiên nhiên kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Phương pháp của X là


A. C2H3COOC2H5


B.CH3COOCH3


C.C2H5COOCH3


D.CH3COOC2H5


Câu 2:


Số đồng phân solo chức ứng với cách làm phân tử C4H8O2 là


A. 6


B.3


C.4


D.5


Câu 3:


Cho 9,3 gam một ankyl amin X công dụng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức kết cấu của X là


A. CH3NH2


B.C2H5NH2


C.C3H7NH2


D.

Xem thêm: Viết 1 Bản Tin Thường Về Ngày 20-11, Please Wait

C4H9NH2Chọn đáp án A


Câu 4:


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C4H8O2 → X →Y →Z →C2H6

Công thức kết cấu của những chất X, Y, Z là


A. C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa


B.C3H7OH, C2H5COOH, C2H5COONa


C. C6H8OH, C3H7COOH, C3H7COONa


D.tất cả đều sai


Câu 5:


Chất nào sau đây không bắt buộc là este?


A. HCOOCH3


B.CH3COOH


C.CH3COOCH3


D.HCOOC6H5


Câu 6:


Anilin (C6H5NH2) tất cả phản ứng cùng với dung dịch


A. NaOH


B.Na2CO3


C.NaCl


D.HCl


Bình luận


bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện và đào tạo tại gamize.vn


*

liên kết
tin tức gamize.vn
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng mực nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


gamize.vn

Bằng phương pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: These Days It Is Impossible To Open A Newspaper 1 Reading Ab


Quên mật khẩu


Nhập địa chỉ email chúng ta đăng ký để lấy lại mật khẩu đăng nhập
lấy lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


gamize.vn

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn vui mắt để lại tin tức để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
gamize.vn